Засідання Президії НАН України 18 квітня 2018 року

18 квітня 2018 року, в межах чергового засідання Президії НАН України віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік Сергій Пирожков представив Національну доповідь «Україна: шлях до консолідації», у підготовці якої взяли участь Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут соціології НАН України, а також фахівці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, Інституту історії України, Інституту всесвітньої історії, Інституту української мови НАН України. Доповідь є інтегрованим результатом наукових досліджень, виконаних у межах дослідних проектів установ Академії у галузі соціогуманітарних наук у 2017 році. Детальніше