Соціологічні нариси політеконома

Вийшла друком монографія директора Інституту соціології НАН України академіка НАН України В.М.Ворони "Соціологічні нариси політеконома". В монографії на основі аналізу емпіричних матеріалів щорічного соціологічного моніторингу, автор характеризує стан і динаміку розвитку українського суспільства (1992-2019 рр.), показує, як начотництво й догматизм у теорії і волюнтаризм у практиці "радянської моделі" соціалізму спотворили розуміння суті природничо-історичної закономірності розвитку людського суспільства та багато в чому дискредитували саму ідею соціалізму як суспільства народовладдя свободи від експлуатації та пригноблення. Автор конкретизує розуміння соціології як науки та її понятійного апарату, розкриває значущість наукових висновків соціологів як для розуміння того, що відбувається, "анатомії" громадянського суспільства, так і для вироблення напрямків його формування в Україні.Нариси і первинні дані моніторингу, безперечно, будуть корисні для всіх суспільствознавців, практикуючих політиків і управлінців, які присвятили себе відродженню суверенної України і живуть в Україні однією долею з народом України, його інтересами і цінностями.

Докладніше...