Соціальний потенціал людей старшого віку

19 червня 2018 р. в залі засідань відбувся методологічний семінар на тему: "Соціальний потенціал людей старшого віку". З доповіддю виступила кандидат соціологічних наук Мирослава Кухта. Взяли участь наукові працівники відділів Інституту.

У своїй доповіді М.Кухта окреслила сучасний стан проблематики людей старшого віку та її актуальність для України, зокрема через демографічну кризу і старіння населення країни. Реальними проблемами є не лише обмеженість соціальних, інституціональних та культурних можливостей для ефективної реалізації потенціалу (і не лише соціально-економічного) цієї вікової кагорти населення, але й певні, доволі стійкі негативні соціальні стереотипи (так званий "ейджизм") щодо неї.  На думку доповідачки, реалізація потенціалу цієї вікової групи українського населення, яка за соціологічними даними зберігає доволі високу соціальну активність поєднану із життєвим досвідом, передбачає переосмислення домінуючого патронально-зверхнього суспільного відношення до неї, а також актуалізацію моделей їх соціальної самореалізації на основі концепції життєтворчості.