Соціальні наслідки COVID-19 в Україні

Соціологічне опитування «Соціальні наслідки COVID-19 в Україні» Інституту соціології НАН України (липень-серпень 2021)

Соціологічне опитування було здійснене в рамках реалізації дослідницького проєкту Інституту соціології НАН України «Соціальні наслідки пандемії COVID-19 в контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід» за грантом НФДУ. Опитування було проведене соціологічною фірмою ТОВ «ХЬЮМЕН РЕСЕАРЧ» з 28 липня по 7 серпня 2021р. методом інтерв'ю «обличчям-до-обличчя». Загальна  вибіркова сукупність (2000 респондентів) репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включені території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі  райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує  2.2%  (без урахування вибіркового дизайн-ефекту).

Основні результати опитування.

Ступінь поширення пандемії та засоби профілактики.

За результатами опитування кожен п’ятий з респондентів (20,4%) вже хворів на COVID-19 з підтвердженням позитивного ПЛР-тесту, ще 6% респондентів також вважають, що перехворіли на COVID-19, бо мали підтверджений контакт з інфікованим, але самі тесту не робили (Таблиця 1).

Таблиця 1

Чи хворіли Ви самі або хтось серед Вашого близького оточення (близькі, родичі, сусіди чи знайомі) на коронавiрус?

  %
Так, хворів (-ла) сам (-а), мав (-ла) позитивний ПЛР-тест  20.4
Так, хворів (-ла) сам (-а), але тест не робив (-ла), бо мав   (-ла) підтверджений контакт 6.0
Хворів (-ла) якоюсь інфекцією, можливо і ковідом, але тест не робив (-ла)  6.1
Не хворів (-ла) сам (-а), але хворів хтось з тих, з ким спільно проживаю 6.8
Не хворів (-ла) сам (-а), але знаю особисто людей, які хворіли  23.7
Не хворів (-ла) сам (-а) і не знаю особисто людей, які хворіли  35.7
Важко відповісти/відмова від відповіді  1.4

Щодо ймовірності зараження COVID-19 особисто для себе оцінки респондентів здебільшого розділились поміж середнім ступенем ймовірності (39,2%) і низькою ймовірністю (37,6%). Водночас 12% респондентів вважають цю ймовірність високою. Оцінки респондентами ймовірності захворювання COVID-19 корелюються з віком – молодші за віком респонденти вважають таку ймовірність нижчою, старші – вищою.

Ставлення до профілактичних заходів захисту проти коронавірусу

  У своїй переважній більшості респонденти дотримуються рекомендованих профілактичних заходів захисту проти коронавірусу. Так майже 73% респондентів намагаються дотримуватися соціальної дистанції, 69% опитаних намагаються надягати маску при будь-яких контактах з людьми за межами дому і більш ніж 80% респондентів стали частіше мити руки та користуватися антисептиком. І хоча лише четверта частина опитаних різною мірою задоволені якістю медичного обслуговування в країні, переважна частина респондентів (74,6%) сподіваються отримувати рекомендації сімейного лікаря та перебувати під медичним наглядом в разі появи симптомів, схожих на коронавірус.
  Подібна суперечність в громадській думці існує і у ставленні громадян до офіційної інформації про коронавірус. З одного боку респонденти у своїй переважній більшості (75,8%) різною мірою погоджуються щодо твердження про необхідність дотримуватись встановлених урядом правил в контактах з іншими людьми в обставинах пандемії. З іншого боку лише третина респондентів згодні із твердженням про свою довіру офіційним повідомленням уряду та місцевої влади про перебіг пандемії в Україні і
майже половина респондентів (48,3%) різною мірою не довіряють офіційній інформації (Таблиця 2).

Таблиця 2

Якою мірою Ви згодні або не згодні з твердженням «Я цілком довіряю офіційним повідомленням уряду та місцевої влади про перебіг пандемії в Україні»?

  %
Повністю згоден  16.6
Скоріше згоден  17.8
Важко сказати, згоден чи ні 16.4
Скоріше не згоден  22.6
Зовсім не згоден 25.7
Важко сказати/Відмова від відповіді 1.1

Втім варто зазначити, що респонденти також здебільшого не довіряють і неофіційним джерелам, зокрема повідомленням в соцмережах, думці друзів та близьких щодо перебігу пандемії в країні. У такій ситуації вакууму довіри цілком закономірним є те, що більшість респондентів (43%) вважають коронавірус «штучною кризою, за якою стоять чиїсь інтереси» і більшість опитаних (42 %) схиляються до версії про штучне походження корона вірусу з його навмисним розповсюдженням як свого роду біологічної зброї (Таблиця 3).

Таблиця 3

З яким із тверджень щодо коронавірусу Ви особисто погоджуєтеся? (%)

  %
Коронавірус є штучною кризою, за якою стоять чиїсь інтереси 43
Коронавірус є реальною пандемією, яка несе загрозу людству 31
Коронавірус – це звичайний грип (ГРВІ) з певними особливостями і його загроза є сильно перебільшеною 18
Не знаю/ важко сказати/ відмова 8

Вплив пандемії на зміни у повсякденному житті.

Пандемія COVID-19 позначила свій глобальний вплив на багато сфер життя суспільства, особливо на соціально-економічну сферу. Разом з тим варто зазначити, що з часом, зокрема з розгортанням масштабних і часто успішних кампаній вакцинації у світі, проявляються і доволі потужні процеси відновлення, адаптації і так би мовити «нормалізації» епідеміологічної надзвичайності у багатьох суспільствах, їх поступового пристосування до нової соціальної та економічної реальності. У відносно спокійний щодо епідеміологічної ситуації літній період опитування в Україні більшість респондентів (41,4%) констатують відсутність особливих змін у своєму матеріальному становищі за час пандемії (з весни 2020 р.). Водночас більше ніж третина респондентів (35,5%) зазначили погіршення свого матеріального становища у період пандемії. Також показовим є те, що лише незначна частина опитаних (2,7%) зазначили покращення свого матеріального становища у цей період.
  Кожен п’ятий з опитаних особисто зазнав звільнення з роботи або залишилися без заробітку частково або повністю. У 22% респондентів хтось з родичів був звільнений з роботи або залишився без заробітку частково або повністю. 17% респондентів зазначили, що в них виникла заборгованість перед банками, іншими фінансовими установами або приватними особами (Таблиця 4).

Таблиця 4

З якими з перелічених наслідків економічної кризи в Україні в результаті пандемії зіткнулися Ви особисто або члени Вашої родини? %

  Так Ні Важко сказати/ Відмова від відповіді
Ви особисто були звільнені з роботи або залишилися без заробітку частково або повністю 20.4 77.6 2.1
Хтось із Вашої родини був звільнений з роботи або залишився без заробітку частково або повністю 22.2  76.3 1.5
У Вас особисто виникла заборгованість перед банками, іншими фінансовими установами або приватними особами 17.1  82.1 0.9
У когось з Вашої родини виникла заборгованість перед банками, іншими фінансовими установами або приватними особами 16.8 80.0 3.3

Водночас певним ефектом соціально-психологічної адаптації суспільства можна пояснити те, що для на думку більшості респондентів їх спосіб життя загалом з початком пандемії коронавірусув Україні з весни 2020 року або змінився незначним чином (43,6%), або взагалі не змінився (30,4%). І лише четверта частина опитаних (26,1%) визнає значні зміни у власному способі життя.

Ставлення до карантину та готовність до нього

З приходом осені можливо поновлення більш жорстких карантинних заходів. Якою мірою населення готове до цього і як люди ставляться до карантину? (Таблиця 5).

Таблиця 5

За яких умов Ви вважатимете виправданим запровадження жорсткого карантину у Вашому населеному пункті: із закриттям більшості магазинів, ринків, релігійних установ, обмеженням руху громадського транспорту тощо? (%)

Відсутність місць для госпіталізації хворих на коронавiрус 29
Зростання кількості важкохворих 36
Зростання смертності через коронавiрус  40
Поширення нового, більш небезпечного штаму (виду) коронавiрусу  29
За жодних умов не підтримаю жорсткий карантин  23
Важко відповісти /ВІДМОВА  9

Більше всього респондентів (40%) вважатимуть виправданим запровадження жорсткого карантину у їхньому населеному пункті за умов зростання смертності через коронавірус. Водночас майже четверта частина опитаних (23%) заявили, що за жодних умов не підтримують жорсткий карантин.

Оцінки дій влади щодо протистояння пандемії

Як змінилися оцінки населенням дій влади у боротьбі з коронакризою та її наслідками за рік – з 2020 по 2021 роки? Згідно з даними моніторингового дослідження минулого року і даними цього дослідження 2021 року оцінки дій влади дещо змінилися у бік погіршення, трохи меншою стала частка тих, хто оцінив зусилля влади позитивно “влада робить все, що може” (13% у 2020 р. і 11% відповідно у 2021 р.). Водночас збільшилася частка тих, хто вважає, що “влада щось робить, але цього недостатньо” з 52%
до 61% відповідно. Частка тих респондентів, які вважають, що “влада нічого не робить щодо протидії епідемії”, теж трохи збільшилася з 22% до 25%, тобто кожен четвертий респондент констатує повну бездіяльність влади в цьому питанні (Таблиця 6)

Таблиця 6

Що Ви думаєте з приводу зусиль української центральної влади в боротьбі з пандемією коронавіруса? (%)

  2020 2021
Влада робить все, що може 13 11
Влада щось робить, але цього недостатньо 52 61
Влада нічого не робить для цього 22 25
Інше 2 1
Важко сказати 12 3

Водночас, згідно результатів опитування, основну відповідальність за результати боротьби проти пандемії коронавірусу в нашій країні громадяни в основному покладають на органи центральної влади – уряд, зокрема Міністерство охорони здоров’я і Президента (Таблиця 7).

Таблиця 7

Хто несе відповідальність за результати боротьби проти пандемії коронавірусу в нашій країні? (не більше 3-х варіантів відповідей)

  %
Уряд (Кабінет міністрів України)  38.5
Президент України  31.6
Верховна Рада (парламент) України 17.1
Міністерство охорони здоров'я України  50.3
Місцева влада (обласні адміністрації, обласні та районі ради, мери міст) 12.9
Громадські об'єднання та організації  2.3
Всі громадяни  28.5
Важко відповісти  8.0