Шульга М. Збій соціальної матриці.: монографія. Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. 284 с.

У монографії розглядається соціальна матриця як парадигма буття соціуму.
Проаналізовано вплив на її функціонування соціальних інтересів, соціальної відповідальності, соціальної напруженості, громадянської депривації, способу і стилів життя. Розглянуто проблеми становлення демократії, інтеграції і модернізації суспільства тощо. Через всі розділи проходить тема причин збою соціальної матриці.
Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, політикам і державним службовцям, всім, хто цікавиться проблемами сучасної соціальної ситуації в Україні.