Семінар присвячений проблемам перекладу в царині соціогуманітарного знання та питанням наукової/міжкультурної комунікації.

Aut inveniam viam aut faciam”.

«Або знайду свій шлях, або прокладу його сам».

Шановні колеги!

Відділ методології та методів соціології Інституту соціології Національної академії наук України запрошує вас до участі в семінарі, присвяченому проблемам перекладу в царині соціогуманітарного знання та питанням наукової/міжкультурної комунікації.

Захід відбудеться 19 травня 2023 року в онлайновому режимі та буде приурочений до Дня Європи в Україні.

На семінарі пропонується обговорити такі питання:

1. Історія перекладацької думки. Перші спроби перекладу наукових джерел. Переклади праць із суспільствознавчої тематики.

2. Особливості перекладу/редагування наукових, науково-популярних та публіцистичних матеріалів у царині соціальних та гуманітарних наук. Лексичні та граматичні труднощі перекладу термінів і мовних конструкцій, «хибні» друзі перекладача. Програми машинного перекладу: наскільки вони здатні допомогти?

3. Переклад та адаптація тестів, опитувальників, проєктивних методик: з якими викликами здебільшого стикаються дослідники?

4. Власний досвід перекладу наукових статей / монографій та публіцистичних текстів з англійської (або інших іноземних мов) на українську та з української на англійську або інші іноземні мови.

5. Власний досвід виступів (презентацій) на міжнародних наукових конференціях та участі в міжнародних дослідницьких проєктах.

6. Особливості ділового спілкування та мережування (networking) з науковцями інших країн.

7. Шляхи інтеграції українських дослідників у європейський та світовий науковий простір.

Долучитися до семінару можуть як фахівці в царині соціальних та гуманітарних дисциплін (філософії, соціології, психології та ін.), так і студенти, які опановують ці галузі знання, а також перекладачі.

Орієнтовна тривалість виступу кожного учасника — 10–15 хвилин.

Просимо тих, хто зацікавлений в участі, надіслати модераторці (Ользі Максименко) заявку до 15 травня 2023 року. Тексти виступів прийматимуться до 20 червня.

У заявці на участь просимо зазначити (українською та англійською мовами): назву виступу, прізвище та ім’я автора, посаду, місце роботи, науковий (або освітній ступінь) і вчене звання, а також електронну адресу, номер телефону та ORCID (за наявності).

Тези доповідей публікуватимуться в часописі «Соціологія: теорія, методи, маркетинг».

Вимоги до матеріалу: обсяг — до 8 тис. знаків (українською чи англійською), шрифт — Times New Roman 14, абзацний відступ — 1,25 см, вирівнювання — за лівим краєм, міжрядковий інтервал — 1,5. Список використаних джерел оформлюється згідно зі стилем Американської психологічної асоціації (APA). Рекомендації з оформлення списку літератури (українською та англійською) можна завантажити тут:

https://vseosvita.ua/user/id93786/blog/13-january-2022-51310.html

Заздалегідь дякуємо за увагу та сподіваємося на співпрацю!