Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри

Вийшла друком монографія "Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри; за ред. Л.Г. Скокової". Київ: Інститут соціології НАН України, 2021. 295 с.

У монографії розглянуто концептуальні засади дослідження ризиків у соціології, системний характер та актуальні прояви ризиків у нестабільному суспільстві. З’ясовано варіативність концептуалізацій ризику, важливість зв’язків політики, влади і ризиків; основні сфери глобальних ризиків. Виявлено системний характер проблеми бідності й соціальної нерівності, масштаби поширення малозабезпеченості, диспропорції освітніх послуг і ринку праці в Україні. Проаналізовано фактори і динаміку соціальної напруженості в оцінках населення, структурні, емоційні, релігійні виміри соціальної напруженості. Розглянуто ризики інформаційної сфери медіа та соціальних мереж; проблемні місця електронної демократизації; дисбаланси у партиципаційній сфері культури; соціокультурні особливості сприйняття ризиків і соціальних проблем.
Аналіз проявів і локалізацій ризиків бідності, соціальної напруженості, культури, у т.ч. в умовах пандемії Covid-19, ґрунтується на емпіричних даних щорічного проєкту «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін» Інституту соціології НАН України та інших соціологічних досліджень.

Для соціологів, економістів, політологів, культурологів і всіх, кого цікавлять соціальні та культурні процеси в сучасному українському соціумі.