Результати круглого столу «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії "теорія — факт"»

Круглий стіл «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії "теорія — факт"» відбувся в Інституті соціології НАН України 25 січня 2019 року за участі кафедри публічної політики та політичної аналітики НАДУ при Президентові України, кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, Українського центра економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова, 1-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності ДНДІ МВС України.
В склад організаційного комітету круглого столу ввійшли співробітники Інституту соціології Сергій Дембіцький та Ольга Максименко. Оргкомітет висловлює подяку завідувачу кафедри методології та методів соціологічних досліджень КНУ ім. Т.Шевченка за надання підтримки в організації відео запису виступів на круглому столі.
З матеріалами круглого столу можна ознайомитися за наступним посиланням: