П’ЯТНАДЦЯТЕ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ. УКРАЇНА ПІД ЧАС ВІЙНИ. УСТАНОВКИ ЩОДО ЦИНІЗМУ (23-24 ЛИПНЯ 2022)

Соціологічною групою «Рейтинг» у співпраці з доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким було проведено дослідження, присвячене феномену, який довгий час вивчається в нашому Інститутів, а саме - цинізму в українському суспільстві.

Ключові знахідки:
• За результатами дослідження в узагальненому вигляді 55% опитаних повністю або переважно демонструють установки щодо цинізму в суспільстві, 29% - повністю або переважно демонструють невизначені установки щодо цього питання, 16% - навпаки демонструють повністю або переважно установки щодо відсутності цинізму.
• Майже за всіма індикаторами, що фіксують установки щодо цинізму, більшість респондентів дає схвальну відповідь. В цьому значенні найсильнішою (три чверті опитаних) є віра у здатність людей збрехати задля просування по службі. В той же час виключенням є твердження про чесність людей лише через те, що вони бояться викриття у брехні: у цьому випадку кількість незгодних із твердженням майже зрівнюється з кількістю згодних.
• Незважаючи на таку здебільшого негативну картину, вперше за роки дослідження спостерігаються позитивні зміни в оцінках розповсюдженості цинізму в українському суспільстві. Перш за все це знаходить вираження у тому, що кількість осіб, які повністю або переважно дотримаються установок про цинізм, зменшилася на 12 відсоткових пунктів (з 67% до 55%). На таку ж величину (з 17% до 29%) зросла кількість тих, хто вагається зі своєю позицією.
• Позитивна динаміка пояснюється тим, що знизилася кількість респондентів, які: 
• вірять у здатність більшості людей піти на нечесний вчинок заради вигоди;
• вірять в те, що більшість людей не люблять обтяжувати себе заради допомоги іншим.
• Майже в усіх соціально-демографічних групах від 49% до 61% говорять, що цинічні установки є повністю або переважно властивими українському суспільству. При цьому найсуттєвіші розбіжності фіксуються в контексті матеріального становища. Найбільше про цинізм суспільства говорять у групі бідних -  77%, тоді як у забезпеченій відповідна група зменшується до 47%. Також слід виокремити групу жінок у віці від 18 до 35 років, у якій найчастіше (22%) говорять про те, що цинізм не є притаманним українському суспільству.
Довідка: Шкала цинізму є додатковою шкалою Міннесотського Багатопрофільного Особистісного Опитувальника (MMPI). Індекс цинізму відтворює міру зневажливого ставлення до загальноприйнятих цінностей.