ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАС І ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ: КАУЗОМЕТРІЯ ТА ІНШІ ПІДХОДИ

Троянда це синтез часу!                                                                                    Пора збирати її пелюстки...

 

Міжнародна Ассоціація Каузометрістів 

Психологічний центр "Шляхи" 

LifeLook.Net LLC

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАУКОВIЙ КОНФЕРЕНЦІЇ,

ПРИСВЯЧЕНІЙ 40-РІЧЧЮ КАУЗОМЕТРІЇ   

 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАС І ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ:

КАУЗОМЕТРІЯ ТА ІНШІ ПІДХОДИ

м. Казанлик, Долина троянд, Болгарія,  1 - 3 червня 2022 року

              Задум конференції полягає в тому, щоб обговорити витоки, проблеми та перспективи каузометрії в дослідженнях психологічного часу і життєвого шляху особистості. Наша конференція надасть надихаючий простір для плідного спілкування між розробниками методу, членами Міжнародної Ассоціації Каузометрістів і зацікавленими каузометрією фахівцями з вивчення психологічного часу і життєвого шляху різних наукових напрямків (психологами, соціологами, філософами/теологами, фізиками, математиками, нейрофізіологами, лікарями/клініцистами, філологами/лінгвістами та ін.). Форму проведення буде уточнено ближче до дати конференції.   Заявки та тези доповідей приймаються до 1 березня 2022 року на адресу: causometry@gmail.com. Програма конференції та умови участі будуть розіслані до 1 квітня 2022 року.

Члени оргкомітету:  

  Рашад Ахмеров (Росія), Євген Головаха (Україна),  Кирил Кирилов (Болгарія), Oлександр Кронік (США)

               Конференція будується навколо обговорення питань*, які виявились найцікавішими для тих, хто надіслав попередні заявки:

  • Як можуть бути вирішені парадокси психологічного віку і часу?
  • Як ми можемо вимірювати значущість життєвих подій і мудрість?
  • Як ми категорізіруем життєві події? Чи можливий універсальний словник подій, який вільний від впливу культури?
  • Як ми можемо використовувати каузометрію для досягнення консенсусу між групами    людей, такими як партнери, сім'ї, громади, народи тощо?

За матеріалами остаточних заявок можливе обговорення й інших питань.

Ми впевнені, що ваші відповіді просунуть пізнання нашого світу вперед!

               У заявці на участь просимо вказати (англійською чи російською мовами): тема доповіді або без доповіді; прізвище, ім'я, по-батькові (з транслітерацією латинськими літерами); посада, місце роботи; вчений або освітній ступінь та звання; електронна адреса.                  Вимоги до файлу тез доповіді: 1 сторінка в PDF (англійською або російською), до 2000 символів без пробілів, міжрядковий інтервал 1.5, шрифт Times New Roman 12, поля - зліва 3 см., решта 2 см.; напівжирним шрифтом: рядки по центру - великими літерами НАЗВА, курсивом ім'я та прізвище автора, знизу - науковий чи освітній ступінь, місто та країна; рубрики у тексті з абзаців - Проблема, Методи, Результати, Висновки. 

До конференції планується перевидання книг “Психологическое время личности (Киев, 1984) та “Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути (Москва, 2003), а також публікація матеріалів конференції.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Із книги: How Young Are You? Understanding psychological age, time, causometry to create meaningful, harmonious, productive lives.  Washington, DC: New Academia Publishing, 2018, p. 133.