ПРОГРАМА кандидата на посаду керівника наукової установи

ПРОГРАМА

кандидата на посаду керівника наукової установи – директора Інституту соціології НАН України члена-кореспондента НАН України Головахи Євгенія Івановича

Я, Головаха Євгеній Іванович, народився 13 серпня 1950 року в м. Києві, закінчив факультет психології МДУ ім. М.В.Ломоносова (1972) та аспірантуру Інституту філософії АН України (1976). Після закінчення аспірантури працював на посадах молодшого, наукового, старшого, провідного наукового співробітника Інституту філософії НАН України. З 1990 – завідувач сектору, з 1992 – завідувач відділу, а з 2001 – заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, з 2018 р. член-кореспондент НАН України.
Інститут соціології НАН України є провідною дослідницькою соціологічною установою в Україні. З 1990-х років соціологія в Україні пройшла значний шлях інтеґрації до світової соціологічної науки. Важливу роль у цьому відіграють наукові співробітники Інституту, до яких вже більше 30 років належу і я. В Інституті я багато років пропрацював на посаді заступника директора з наукової роботи, керував кількома науковими підрозділами Інституту, тому знаю специфіку його роботи і відчуваю відповідальність за його майбутнє. Це і спонукало мене балотуватися на посаду директора Інституту.
З великою повагою ставлюся до діяльності тих науковців, які засновували перші академічні відділи та відділення соціології (Л.В.Сохань, В.П.Чорноволенко, В.Л. Оссовський, Ю.М.Пахомов). З особливою вдячністю ставлюся до В.М.Ворони, який керував Інститутом соціології останні 30 років. Пишаюся тим, що багато років працював в Інституті разом з видатними соціологами, яких, на жаль, вже нема з нами (В.І.Тарасенко, Н.В,Паніна, Ю.І. Саєнко, О.І. Вишняк, І.Е. Бекешкіна).
Якщо колектив Інституту довірить мені посаду директора, я буду спиратися на досвід спілкування і співпраці з цими науковцями і зосереджусь передусім на підтримці створених до мене і створенні нових умов для реалізації творчого потенціалу наукового колективу Інституту. Вважаю, що для цього маю необхідний досвід.
Програма моєї діяльності на посаді директора заснована на принципах академічної свободи, наукової відкритості та публічності і ставить на меті виконання таких завдань:

 • Зробити все можливе для підвищення статусу і ролі Інституту в системі академічної науки та у відношеннях з представниками влади і громадських організацій.
 • З повагою ставитися до засад наукової та організаційно-управлінської діяльності, закладених моїми попередниками на посаді керівника інституту, підтримувати кращі традиції, але при необхідності оновлювати засади управління інститутом відповідно до вимог часу.
 • Зберегти в Інституті атмосферу відкритості, доброзичливості, колегіальності на засададх взаємної поваги, толерантності та рівноправних наукових дискусій незалежно від формальних статусно-рольових характеристик.
 • Сприяти розвитку співпраці з іншими науковими установами, зокрема зарубіжними, заохочувати комплексні програми та проекти досліджень, підтримувати міжнародне співробітництво відділів і окремих співробітників Інституту.
 • Зберегти гнучкий режим робочого часу для наукових працівників і спеціалістів Інституту відповідно до ст. 6 Закону України про наукову і науково технічну діяльність.
 • Сприяти залученню позабюджетних коштів (шляхом проведення прикладних досліджень і експертиз, спонсорських і грантових надходжень) та спрямовувати їх на розвиток матеріально-технічної бази Інституту, підвищення матеріального забезпечення та соціального захисту науковців.
 • Дбати про поліпшення умов праці науковців, про облаштування підрозділів новою оргтехнікою та сучасним виходом в Інтернет.
 • Сприяти працевлаштуванню і кар’єрному зростанню в Інституті молодих науковців, їх заохоченню до академічної діяльності як життєвої перспективи, що відкриває максимальні можливості для творчої реалізації.
 • Брати активну особисту участь і заохочувати співробітників Інституту в популяризації академічного соціологічного знання та результатів досліджень, здійснених в Інституті.
 • Підтримувати усі ініціативи, спрямовані на розширення виходу Інституту та його співробітників у соціальні мережи з метою розповсюдження науково обґрунтованого соціологічного знання.
 • Заохочувати наукових співробітників Інституту брати активну участь в обговоренні стратегії розвитку інституту, створити для цього при дирекції комісію з питань розробки стратегічних напрямків і оптимізації структури роботи Інституту.