Проблеми розвитку соціологічної теорії. Суспільство та держава: 30 років незалежності України

24 вересня 2021 року на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Суспільство та держава: 30 років незалежності України». На пленарному засіданні виступили: доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України Віктор Степаненко (доповідь «Громадський активізм і держава: динаміка позиціювань в новітній історії України»), доктор соціологічних наук, завідувач кафедри теорії та історії соціології факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Судаков (доповідь «Інституціональні ризики демократичної трансформації української держави: проблема ідентифікації та теоретичного осмислення») та доктор філософських наук, завідувач відділу методології та методів соціології Інституту соціології, заступник директора Інституту, член-кореспондент НАН України Євген Головаха (доповідь «Держава і суспільство на шляху до суб’єктності: погляд соціолога»). Модерував пленарне засідання кандидат фізико-математичних наук, в. о. завідувача кафедри методології та методів соціологічних досліджень Андрій Горбачик.
На засіданнях секцій виступили такі працівники Інституту соціології:

доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник відділу соціальної психології, заступник директора Інституту соціології, член-кореспондент НАН України Микола Шульга (доповідь «Характеристики процесів зміни колективних ідентичностей у період переформатування держав»);

доктор соціологічних наук, завідувачка відділу соціальної психології Олена Злобіна (доповідь «Переживання минулого, теперішнього та майбутнього як чинник емоційної напруженості в умовах суспільної нестабільності: молодість vs зрілість», у співавторстві з засновницею та керівницею дослідницької компанії “Gradus Research” Євгенією Близнюк);

доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціально- політичних процесів Олександр Рахманов (доповідь «Економічні орієнтації в українському суспільстві»);

доктор соціологічних наук, завідувач відділу історії та теорії соціології Володимир Резнік (доповідь «Тенденції легітимації приватної власності на землю та підприємства в Україні»);

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальних структур Ольга Іващенко (доповідь «COVID-19 як чинник структурування українського суспільства»);

доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Олександр Резнік (доповідь «Суб’єктність громадянського суспільства в Україні»);

доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології Любов Бевзенко (доповідь «Свобода як особистісна цінність і як чинник соціальних змін — парадокси парадигми складності»);

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної психології Світлана Шевченко (доповідь «Індекс емансипативних цінностей у представників покоління незалежності»);

магістр психології, провідний соціолог відділу методології та методів соціології Ольга Максименко (доповідь “Do we really value nature, or do we merely worry about ourselves? (A brief analysis of some findings from public opinion polls and a small-scale survey”).

Переглянути конференцію можна за посиланнями:
https://youtu.be/qvW1J6-1f9Q (пленарне засідання);
https://youtu.be/WuzCJMhHyho (робота секцій № 1 і № 2);
https://youtu.be/ppMebAzOHxw (робота секції № 3).