Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології

12 березня п.р. в Інституті відбувся методологічний семінар на тему: 
«Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології».

Доповідь презентувала Ліна Малиш, к. соціол. н., доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія».
В рамках доповіді була представлена авторська концепція вимірювання соціальних ієрархій та відмінностей, положення якої коректно задокументовані надійними емпіричними даними, що їх аналізувала авторка. За даними її досліджень було сформульовано узагальнену концепцію вимірювання структурних нерівностей, яка містить п’ять принципів та вісім правил. Зокрема принципами комплексного вимірювання структурних нерівностей у авторській концепції є такі: багатофокусність, багатовимірність, багатоаспектність, багаторівневість та багатоформулятивність.
Концептуальні напрацювання Л.Малиш є одним із можливих перспективних підходів до систематизації та вдосконалення методологічних напрацювань у галузі вивчення соціальної стратифікації.