ПОРОДЖЕНІ ВІЙНОЮ СПІЛЬНОТИ ЯК СОЦІАЛЬНІ ДОНОРИ І РЕЦИПІЄНТИ

25 березня 2021 року вдбувся міждисциплінарний семінар «ПОРОДЖЕНІ ВІЙНОЮ СПІЛЬНОТИ ЯК СОЦІАЛЬНІ ДОНОРИ І РЕЦИПІЄНТИ», організаторами якого виступили відділ соціальної психології Інституту соціології НАНУ та лабораторія соціальної психології особистості Інститут соціальної та політичної психології НАПНУ. Семінар було присвячено обміну досвідом фахівці, що досліджують стан та перспективи вирішення проблем адаптації та реінтеграції у мирне життя спільнот ветеранів АТО (ОСС), переселенців, а також ролі у цьому процесі спільноти волонтерів. На семінарі з доповідями виступили співробітники інституту соціології д.соц.н. Злобіна О.Г., д.соц.н. Бевзенко Л.Д., аспірантка Т.Терещенко. З матеріалами семінару можна буде озайомитися у збірнику «Породжені війною спільноти як соціальні донори і реципієнти» (електронне видання), який буде видано у квітні 2021р.