Освіта як царина соціологічних досліджень

Шановні науковці та освітяни! 
 
Інститут соціології Національної академії наук України, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національна освітня платформа «Всеосвіта» запрошують вас до участі в круглому столі «Освіта як царина соціологічних досліджень», який відбудеться (в змішаному режимі або онлайн) 12 березня 2022 року.
 
На круглому столі пропонується обговорити такі питання:
 
1. Історія, сучасний стан та перспективи соціологічних досліджень у царині освіти.
2. Методи, що застосовуються в освітніх дослідженнях (вибіркові опитування — традиційні та онлайн, глибинні інтервʼю, фокус-групи, включене спостереження / participant observation, аналіз документів, case study тощо). Основні методологічні труднощі й виклики, які постають перед дослідниками.
3. Соціологічні дослідження в початковій, середній та старшій школі (як серед учителів, так і серед учнів та їхніх батьків).
4. Соціологічні дослідження в університетах, закладах професійно-технічної освіти (як серед викладачів, так і серед студентів).
5. Реформа «Нова українська школа», інклюзивні класи, альтернативна освіта, освітня нерівність, освіта й релігія, емоційне та професійне вигорання вчителів, виклики дистанційного навчання та інші актуальні питання нинішньої системи освіти (соціологічний аналіз).
6. Освітня мобільність та нові можливості для професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 
Просимо колег, зацікавлених в участі, надіслати модераторкам (Ірині Чудовській та Ользі Максименко) заявку до 1 березня 2022 року. Тексти виступів прийматимуться до 20 березня 2022 року.
 
У заявці на участь просимо зазначити (українською та англійською мовами): назву виступу, прізвище та ім’я автора, посаду, місце роботи, науковий (або освітній ступінь) і вчене звання, а також електронну адресу та номер телефону.
 
Вимоги до матеріалу: обсяг — до 8 тис. знаків (українською чи англійською), шрифт — Times New Roman 14, абзацний відступ — 1,25 см, вирівнювання — за лівим краєм, міжрядковий інтервал — 1,5. Список використаних джерел оформлюється згідно зі стилем Американської психологічної асоціації (APA). Рекомендації з оформлення списку джерел (українською та англійською) можна завантажити тут: https://vseosvita.ua/user/id93786/blog/13-january-2022-51310.html 
 
Заздалегідь дякуємо за увагу та сподіваємося на співпрацю!
 
Електронні адреси модераторок круглого столу: