«Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України у 2018 році» 15 травня 2018 року в Інституті працювала Експертна комісія

На виконання розпорядження Президії Національної академії наук України від 01.12.2017 р. №658 «Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України у 2018 році» 15 травня 2018 року в Інституті працювала Експертна комісія з оцінювання ефективності діяльності
Інституту соціології НАН України за період 2013–2017 років у складі

голова комісії – Онищенко Олексій Семенович, радник Президії НАН України, Почесний директор Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського, доктор філософських наук, академік НАН України;

члени комісії –

Попик Володимир Іванович, генеральний директор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор;
Рафальський Олег Олексійович, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор;
Рижко Володимир Антонович директор Центру гуманітарної освіти НАН України, доктор філософських наук, професор;
Дерлуг’ян Георгій Матвійович, професор соціології і державної політики Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, кандидат історичних наук, доктор філософії (PhD) з соціології;
Пал Тамаш, директор Центру соціальної політики Будапештського університету Корвінус (Будапешт), доктор наук (Dr. habil) в галузі макроекономіки й економічного планування, професор;
Соболевська Марина Олександрівна, доцент кафедри теорії та історії соціології, факультету соціології, Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, доктор соціологічних наук, доцент;
Бабкіна Ольга Володимирівна, завідувач кафедри політичних наук факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор політичних наук, професор;
а також представника Постійної комісії за науковими напрямами (ПКНН) при Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України Кресіної Ірини Олексіївни, завідувача відділу Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктора політичних наук, професора Крім членів Експертної комісії у оцінювальному визиті взяли участь запрошені представники партнерських організацій Інституту:
Афонін Едуард Андрійович професор кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України, доктор соціологічних наук, професор;
Горбачик Андрій Петрович декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико- математичний наук, доцент;

Королько Валентин Григорович завідувач кафедри теорії і методики зв"язків із громадськістю Національного університету «Києво-Могилянська Академія», доктор філософських наук, професор;
Чурилов Микола Миколайович Генеральний директор ООО TNS Ukraine, генеральний директор компанії «СОЦИС», доктор соціологічних наук.