Нове наукове видання «Вітчизняна наука у соціологічному вимірі»

Нещодавно світ побачило наукове видання «Вітчизняна наука у соціологічному вимірі», підготовлене й опубліковане Інститутом соціології НАН України.
У цій брошурі подано результати дослідження, виконаного в Інституті соціології НАН України в рамках науково-дослідної роботи «Роль науки в модернізації українського суспільства» відповідно до Плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. На підставі даних репрезентативних опитувань населення України у 2014–2017 рр. та експертних опитувань, проведених серед українських і зарубіжних науковців у 2016 р., проаналізовано суспільну думку щодо нинішнього стану й перспектив розвитку вітчизняної науки. Динаміку довіри до вчених України, інтерес до світу науки серед українських громадян, їхні уявлення про роль і престиж науки в українському суспільстві доповнено оцінками найкомпетентніших вітчизняних фахівців із приводу стану наукової сфери у сучасній Україні.
Книга розрахована на науковців, політиків, управлінців, журналістів, викладачів і студентів соціогуманітарних закладів вищої освіти, а також усіх небайдужих до розвитку вітчизняної науки.

Бібліографічний опис:

Вітчизняна наука у соціологічному вимірі / За ред. Т. Петрушиної. – К.: Інститут соціології НАН України, 2017. – 75 с.
Авторський колектив: доктор соціологічних наук Т. Петрушина,  доктор соціологічних наук Н. Соболєва, доктор соціологічних наук  Г. Чепурко.

Зміст

Ворона В.М. Роль академічної соціології в модернізації українського суспільства
Вступ
Розділ 1. Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві
1.1. Оцінка стану науки в Україні
1.2. Перспективи розвитку вітчизняної науки
1.3. Роль вітчизняної науки в модернізації українського суспільства
1.4. Довіра населення до українських вчених
1.5. Уявлення громадян про зв’язок розвитку української держави та економіки із розвитком вітчизняної науки
1.6. Авторитетність вітчизняних науковців серед українських громадян
1.7. Інтерес громадян України до світу науки
1.8. Ставлення українських громадян до вибору професії вченого
1.9. Питання популяризації науки
1.10. Мотивація наукової діяльності
1.11. Залученість громадян до розроблення наукової політики
Розділ 2. Експертні оцінки стану, проблем та перспектив науки в Україні
2.1. Авторитет української науки у світі
2.2. Загальний стан науки в Україні
2.3. Чинники, що стримують розвиток вітчизняної науки
2.4. Ставлення до вітчизняної науки з боку держави, суспільства, ЗМІ, бізнес-структур і зарубіжних наукових організацій
2.5. Прогноз стану науки в Україні на найближчі п’ять років
2.6. Роль науки в українському суспільстві
2.7. Система показників для оцінювання роботи науковців
2.8. Інституційна модель організації науки
2.9. Ставлення до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність»
2.10. Пропозиції та рекомендації вітчизняних експертів щодо реформування науки в Україні
2.11. Заходи виведення українське суспільство зі стану системної кризи
Висновки
Додаток
Примітки
Джерела

Брошуру можна придбати або ознайомитися з нею в бібліотеці Інституту соціології.