Наказ № 92

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
І Н С Т И Т У Т С О Ц І О Л О Г І Ї

Н А К А З

м.Київ                    № 92                    15 серпня 2022 р.

Про визнання 24 серпня, 14 жовтня 2022 р. робочими днями
У зв’язку з тим, що відповідно до частини 6 статті 6 Закону України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану не застосовують норми частини 3 статті 67 і статті 73 КЗпП України

НАКАЗУЮ:

1. ВИЗНАТИ 24 серпня 2022 р. (День Незалежності України) та 14 жовтня 2022 р. (День захисника України) робочими днями.
2. Вченому секретарю Інституту (А.Малюку) довести наказ до відома членів Вченої ради, наукових співробітників Інституту.
3. Відділу кадрів (Є.Коваленко) та відділу бухгалтерського обліку та звітності (І.Гнатенко) до 24 серпня 2022 р. довести наказ до відома працівників:
  3.1. розмістити на корпоративному сайті;
  3.2. надіслати копію наказу електронною поштою табельникам наукових відділів, функціональних підрозділів та науково-допоміжних служб Інституту.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора із загальних питань І.Бурова.

Директор, член-кор. НАН України,
д.філос.н., професор

Євгеній ГОЛОВАХА