Наказ Інституту соціології № 34 "Про введення воєнного стану в Україні"

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
І Н С Т И Т У Т   С О Ц І О Л О Г І Ї
Н А К А З  № 34
м.Київ                                                    18 березня 2022 р

У зв'язку із введенням на всій території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Розпорядженням Президії НАН України від 24.02.2022 р. №143 «Про роботу установ, організацій і підприємств НАН України в умовах воєнного стану в Україні

Н А К А З У Ю:

1. В умовах воєнного стану і дистанційної зайнятості працівників організувати роботу з додержання затверджених планів проведення засідань Вченої ради по виконанню відомчих і позапланових науково-дослідних робіт.
2. Контроль за виконання покласти на заступників директора з наукової роботи (С.Дембицький, С.Макеєв) та вченого секретаря (А.Малюк).
3. Завідувачам відділів максимально сприяти реалізації співробітниками індивідуальних планів науково-дослідних розвідок і контролювати хід їхнього виконання, своєчасно готувати документи на відкриття нових тем.
4. Відділу кадрів (В.Чирок) і бухгалтерії (І.Гнатенко) забезпечити збереження усіх кадрових та бухгалтерських документів по особовому складу з питань оплати праці згідно з вимогами і розпорядженнями Кабінету міністрів та Президії НАН України, а також вирішення у подальшому питань пенсійного забезпечення працівників.
5. Заступникові директора з загальних питань (І.Буров) підтримувати закритий режим доступу до приміщень інституту, періодично контролювати обмежений стан енергопостачання та перекритий водопостачання, а при виникненні надзвичайної ситуації інформувати відповідального чергового Президії НАН України за телефонами гарячої лінії, номери яких перелічені у Розпорядженні №143.

Директор,
член-кор. НАН України,
д.філос.н., професор
Євгеній ГОЛОВАХА