МІЖОСОБИСТІСНА ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНА НАПРУЖЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Київський міжнародний інститут соцілогії та заступник директора Інституту соціології, д.соц.н. Сергій Дембіцький презентували прес-реліз про міжособистісну політико-психологічну напруженість в Україні.
Головні висновки:
1) респонденти вказують на те, що частіше відчували негативні емоції від потенційно конфліктного спілкування на політичні теми, ніж на некоректність у поведінці співрозмовників під час такого спілкування;
2) трохи більше половини опитаних відчувають низьку, середню або високу міжособистісну політико-психологічну напруженість;
3) національними групами з найбільшою кількістю респондентів, які не відчувають політико-психологічної напруженості є українці та росіяни;
4) найбільш відчутним фактором мінливості у показниках міжособистісної політико-психологічної напруженості є електоральна приналежність респондентів;
5) найвища міжособистісна політико-психологічна напруженість спостерігається серед потенційних виборців політичних партій «Європейська солідарність» та «Сила і Честь», найнижча – серед тих, кому важко визначитися зі своїм електоральним вибором.
 
Ссылка на пресс-релиз: