«Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти»

15-17 травня 2017 року в Києві відбувся міжнародний симпозіум «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти» (організатор – Ін-т досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки імені Г.М.Доброва НАН України (http://stepscenter.org.ua ; співорганізатори – МААН, ЮНЕСКО, НАН України). З доповіддю «Стан і перспективи науки в Україні (за оцінками українських та зарубіжних експертів)» на пленарному засіданні виступила доктор соціологічних наук, завідувач відділу економічної соціології Інституту соціології Тетяна Петрушина (повний текст доповіді розміщений на її персональній сторінці). З виступами і презентаціями директора Інституту імені Г.М.Доброва Б.Малицького («Актуалізація діяльності міжнародних та національних наукових організацій в контексті викликів інтернаціоналізації науки»), члена-кореспондента РАН Ю.Батуріна («Хвилеподібний процес глобалізації наукового простору»), зав. лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови О.Дікусара («Взаємозв’язок процесів соціально-економічного та науково-інформаційного розвитку суспільства»), першого віце-президента НАПН України В.Лугового («Академії і університети: дихотомія світового дослідницького простору») можна ознайомитися на вказаному вище сайті.