Колективна ідентичність за умов війни: від комплексу меншовартості до нації переможців

Стаття завідувача відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України Олександра Резніка про переосмислення українцями своєї колективної ідентичності внаслідок російсько-української війни.
Внаслідок повномасштабної війни з Росією Україна зазнає глибинних трансформацій масової свідомості. Українці опановують себе не лише як люди, що здатні чинити опір зовнішньому вторгненню, але й як спільнота, яка переосмислює сама себе, свою колективну ідентичність. Ці разючі зміни можна осягнути, якщо їх розглядати в контексті уявлень українців про себе самих, які були сформовані впродовж тривалого історичного досвіду. Образ колективного «Я» відштовхується насамперед від сприйняття зовнішньої складової – «Інших». А доволі міцні стереотипи значної частини українського суспільства щодо спорідненості з росіянами та Росією не давали змоги виокремити та увиразнити чітку українську колективну ідентичність. І лише різка зміна у сприйнятті «Інших» та, власне, повсякденної практики внаслідок тривалої агресії Росії здійснили колосальний вплив на масову свідомість
 
Джерело: сайт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

https://dif.org.ua/article/kolektivna-identichnist-za-umov-viyni-vid-kompleksu-menshovartosti-do-natsii-peremozhtsiv