Історія української соціології. XIX-XXI

Інститут соціології НАН України підготував електронне видання навчального посібника 

Історія української соціології. XIX-XXI/ за редакцією В.П.Степаненка і К.В.Батаєвої –
розміщено тут: https://i-soc.com.ua/ua/edition/books/istoriya-ukrainskoi-sociologii.-xix-xxi-navchalnij-posibnik. 
У навчальному посібнику представлено історичний огляд формування та розвитку української соціології від середини XIX сторіччя до сьогодення. Розглянуто особливості функціонування вітчизняної соціології у радянській період та її становлення від часу державної незалежності України, окреслюються сучасні проблеми та перспективи розвитку української соціології.
Для студентів, аспірантів та викладачів соціологічного, гуманітарного та філософського факультетів.