Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології

Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології

Шановні колеги, Інститут соціології НАН України пропонує вам ознайомитися з електронною версією колективної монографії співробітників відділу історії та теорії соціології за редакцією В. Резніка:

Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології. Колективна монографія / В. Ворона, В. Казаков, Н. Отрешко, В. Пилипенко, В. Резнік, В. Степаненко; за заг. ред. В. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 249 с.

У монографії презентовано результати досліджень досвіду рецепції, опанування та апробації постпозитивістської методології аналізу дослідницьких програм І. Лакатоса в соціології. Витоки та зміст Лакатосової методології розглянуто в контексті порівняння різних версій позитивізму в соціології та філософії науки. Специфіку постпозитивізму в соціологічних дослідженнях, його переваги та обмеження порівняно з іншими соціально-науковими парадигмами увиразнено в широкому репрезентативному мультипарадигмальному контексті соціальних наук. Експліковано елементи та контури постпозитивістської концепції соціологічної науки. Систематизовано інтерпретації та застосунки ідей постпозитивізму в соціологічних аналітико-емпіричних, історико-теоретичних та метатеоретичних наукових пошуках. Здійснено глибокі експлікації трендів та концептуального потенціалу теоретичних дослідницьких програм громадянського суспільства та транскультурності.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів.