Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти

Шановні колеги!

Відділ методології та методів соціології Інституту соціології Національної академії наук України запрошує вас до участі в круглому столі «Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти», який відбудеться (в змішаному режимі або онлайн) 21 жовтня 2022 року.

На круглому столі пропонується обговорити такі питання:

1. Дані, інформація, знання: що між ними спільного, а що — відмінного?
2. Тлумачення та змістове наповнення терміна «достовірність». Зв’язок достовірності соціологічних даних з надійністю та валідністю використовуваної методики.
3. Теоретичні засади (універсальні / в межах певної теорії), методологічні принципи (повнота операціоналізації, адекватність інтерпретації тощо) та емпіричні критерії достовірності (валідність, надійність, зокрема суб’єктивна). Підходи до оцінювання достовірності та застосовувані інструменти.
4. Чинники, що впливають на достовірність даних дослідження: компетентність та об’єктивність дослідника, специфіка об’єкта й предмета дослідження, політична та економічна кон’юнктура тощо.
5. Проблеми достовірності даних та обґрунтованості висновків у кількісних (зокрема онлайнових) соціологічних дослідженнях.
6. Проблеми достовірності даних та обґрунтованості висновків у якісних соціологічних дослідженнях.
7. Проблеми достовірності даних та обґрунтованості висновків у суміжних галузях наук (суспільних та гуманітарних).
8. Проблеми достовірності даних та обґрунтованості висновків у соціологічних дослідженнях часів російсько-української війни.

Просимо тих, хто зацікавлений в участі, надіслати модераторці (Ользі Максименко) заявку до 15 жовтня 2022 року. Тексти виступів прийматимуться до 15 листопада 2022 року.

У заявці на участь просимо зазначити (українською та англійською мовами): назву виступу, прізвище та ім’я автора, посаду, місце роботи, науковий (або освітній ступінь) і вчене звання, а також електронну адресу, номер телефону та ORCID (за наявності).

Тези доповідей публікуватимуться в часописі «Соціологія: теорія, методи, маркетинг».

Вимоги до матеріалу: обсяг — до 8 тис. знаків (українською чи англійською), шрифт — Times New Roman 14, абзацний відступ — 1,25 см, вирівнювання — за лівим краєм, міжрядковий інтервал — 1,5. Список використаних джерел оформлюється згідно зі стилем Американської психологічної асоціації (APA). Рекомендації з оформлення списку літератури (українською та англійською) можна завантажити тут:
https://vseosvita.ua/user/id93786/blog/13-january-2022-51310.html

Заздалегідь дякуємо за увагу та сподіваємося на співпрацю!

Електронна адреса модераторки круглого столу:
olga.maksimenko.65@gmail.com