Достовірність соціологічного знання

Круглий стіл «Достовірність соціологічного знання»

21–22 жовтня 2022 року в Інституті соціології Національної академії наук України відбувався круглий стіл під назвою «Достовірність соціологічного знання: теоретико- методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти». Захід був присвячений пам’яті В.М. Ворони, академіка НАН України, директора Інституту соціології з 1992 до 2021 року, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки. Подія проходила в режимі онлайн. Обговорювалися такі питання: а) теоретичні засади, методологічні принципи та емпіричні критерії достовірності; б) підходи до оцінювання достовірності та застосовувані інструменти; в) чинники, що впливають на достовірність даних дослідження; г) проблеми достовірності даних та обґрунтованості висновків у кількісних та якісних дослідженнях; д) виклики для масових соціологічних опитувань в Україні в умовах війни та ін. Було заслухано та переглянуто близько 15 доповідей і презентацій. Учасники круглого столу представляли Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво- Могилянська академія», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет «Одеська політехніка», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, соціологічну службу Центру Разумкова, Університет Масарика (Чеська Республіка) та незалежну соціологічну спільноту “Extreme Scan”. Модерували захід Ольга Максименко (Інститут соціології НАН України), Олена Князєва (соціологічний інформаційно-дослідницький центр «Пульс») та Максим Касянчук (Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного та сексуального різноманіття).
Виступи більшості учасників супроводжувалися запитаннями, коментарями та дискусією.
Технічну підтримку заходу впродовж двох днів надавав заступник директора Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький.
Щиро дякуємо всім учасникам і гостям за активність, інтерес та ентузіазм! Програму заходу (з переліком усіх учасників і гостей) можна завантажити тут:
https://vseosvita.ua/library/prohrama-kruhloho-stolu-dostovirnist-sotsiolohichnoho-znannia-599236.html
Тези доповідей (для публікації в часописі «Соціологія: теорія, методи, маркетинг») приймаються до 20 листопада. Адреса для листування: olga.maksimenko.65@gmail.com