Агенти соціальних змін в суспільстві нестійкої інституційності: особистості, ідеї, соціальні рухи

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, запрошуємо  до участі у Круглому столі «Агенти соціальних змін в суспільстві нестійкої інституційності: особистості, ідеї, соціальні рухи», присвяченому 95 річчю Лідії Василівни Сохань
Подія відбудеться 3 грудня 2019 року в Інституті соціології НАНУ. Початок об 11.00.
Програма Круглого столу:
Модератори Круглого столу В.Степаненко, О.Злобіна. Тривалість виступів до 10 хвилин.
Вступне слово академік В.Ворона.
Блок 1. Тема обговорення: Соціальні зміни.
М.Шульга. Зміст та форми соціальної життєтворчості особистості в умовах стійкого і нестійкого інституційного детермінізму.
Ю. Савєльєв. Методологічні проблеми виявлення компонентів соціальних змін.
Е. Афонін. Прогностичний потенціал соціології та його реалізація під час перехідної доби суспільного розвитку.
Блок 2. Тема обговорення: Агентність в соціальних змінах.
О. Злобіна. Суб’єктність та агентність в соціальних змінах.
Л. Бевзенко. Ситуація інституційної нестійкості як тло запиту на агентність, зв'язок з соціальною напруженістю.
В. Подшивалкіна. Самодетермінація суб’єктів нових соціальних контекстів: парадокси практики та рефлексії.
Блок 3. Тема обговорення: Агенти соціальних змін.
А. Петренко-Лисак. Мобільні агенти "епохи плинних змін".
К. Настоящая. "Практики в фокусі агентності в концепцииії Бруно Латура: евристичні перспективи".
Н. Соболева. Соціальний активізм в суспільстві нестійкої інституційності: агенти впливу і агенти змін.
Блок 4. Тема обговорення: Соціальні напрями агентної активності.
І. Мартинюк. Інститут ділової активності як агент суспільних перетворень.
О. Безрукова. Українські виборці як агенти суспільно-політичних змін ( за результатами експертного дослідження).
М. Паращевин. Відродження архаїчних соціальних агентів в постмодерних суспільствах.
С. Солодько, О.Суська. Журналісти як агенти змін: «pro» та «contra», варiативнicть рoлей i самовизначення.
Н. Бойко. Проблема агентності інституційних змін в контексті дигіталізації сучасної української держави.
І. Чудовська. Зміни в освітніх практиках: ілюзія, імітація чи реальність.
С. Шевченко. Агенти змін в полі освіти.
В. Гуменюк. Агентність в школі: теорія морфогенезу Маргарет Арчер як основа для переосмислення процесу навчання.