АҐЕНТИ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ НЕСТІЙКОЇ ІНСТИТУЦІЙНОСТІ

Монографія є комплексним дослідженням специфіки дії аґентів соціальних змін у суспільстві нестійкої інституційності. Дослідження спрямоване на створення адекватної сучасному стану розвитку українського суспільства картини функціонування аґентів соціальних змін. На основі проведених кількісних і якісних емпіричних досліджень описано конфігурації ключових аґентів змін на сучасному етапі розвитку українського суспільства, які діють на інституційних полях державної влади, релігії, освіти, медицини, науки, журналістики, диджиталізації українського суспільства. Досліджено чинники, що визначають специфіку взаємодії різних соціальних аґентів, особливості становлення та реалізації колективної й індивідуальної аґентності в умовах нестійкої інституційності. Адресована науковцям, викладачам, студентам, представникам громадських організацій, державним службовцям і політикам.

АҐЕНТИ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ НЕСТІЙКОЇ ІНСТИТУЦІЙНОСТІ