20-21 вересня 2018 року в Мінську пройшов Міжнародний конгрес з інтелектуалізації економіки

20-21 вересня 2018 року в Мінську пройшов Міжнародний конгрес з інтелектуалізації економіки, присвячений 25-річчю створення Міжнародної асоціації академій наук (МААН). У роботі ювілейної сесії МААН взяли участь представники академій наук країн СНД, зарубіжних академій, відомі вчені. З доповіддю на пленарному засіданні конгресу виступив віце-президент НАН України А. Наумовець. У рамках програми конгресу працювало п'ять Міжнародних наукових конференцій: «Білоруська наука в умовах модернізації», «Міжакадемічна взаємодія та актуальні виклики сучасності», «Розвиток інформатизації і державної системи науково-технічної інформації», «Система «наука-технології-інновації»: методологія, досвід, перспективи», «Стратегія розвитку економіки Білорусі: виклики, інструменти реалізації та перспективи».
Інститут соціології НАН України на конгресі представляла зав. відділу економічної соціології, доктор соціологічних наук Т. Петрушина. Вона виступила з доповіддю «Стан і перспективи академічної науки в Україні (за результатами соціологічних досліджень)» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції з питань науки.