Жуленьова Оксана Вадимівна

Молодший науковий співробітник

Телефон:
093-629-09-45
E-mail:
Oksana.Zhuleneva@gmail.com
Жуленьова Оксана Вадимівна

Публікації

Жуленьова О. (2022) Цінність домашнього комфорту у структурі цінностей індивідуальної життєдіяльності. Український соціум. 4(83) (сс.28-46)

Жуленьова О. Інваріантність як критерій визначення еквівалентності даних в соціологічних крос-національних дослідженнях / О. Жуленьова // Актуальні проблеми філософії та соціології – Одеса, 2017. – С. 36-40

Головаха Є. Соціальна напруженість і потенціал протесту в українському суспільстві: сучасний стан і динаміка / Є. Головаха, О. Жуленьова // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / за ред. В. Ворони та М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2015. – С. 193-202.

Жуленьова О. Особливості визначення еквівалентності вимірювання в соціологічних крос-національних дослідженнях: теоретико-методологічний аналіз / О. Жуленьова // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. – Вип. 7 (16). – К. : Інститут соціології НАНУ, 2015. – С. 546–560

Жуленьова О. « Інваріантність і еквівалентність даних в крос-національних дослідженнях: співставлення понять» у збірку наукових праць «Соціальні виміри суспільства». / Соціальні виміри суспільства. Випуск 6(16). - К. : Інститут соціології НАНУ, 2014 – С . 394-403 

Головаха Є., Жуленьова О. Динаміка соціологічних показників стану здоров’я дорослого населення україни за роки незалежності // Українське суспільство – 1992-2013. Соціологічний моніторинг – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2013.

Головаха Є., Жуленьова О. Динаміка соціологічних показників стану здоров’я дорослого населення україни за роки незалежності //Українське суспільство – 1992-2013. Соціологічний моніторинг – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2013.

Жуленева О. Инвариантность данных кросс-национальных исследований:теоретико-методологический анализ / Соціальні виміри суспільства. Випуск 5(16). - К. : Інститут соціології НАНУ, 2013. – С . 186-199. 

Жуленева О. Культурные универсалии, инвариантность и эквивалентность :их роль в реализации кросс-национальных исследований// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2012. – №3. – С. 139-149.

Біографічна довідка

Закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З червня по серпень 2011 року було членом української дослідницької групи міжнародного проекту "Теоретизування еволюції системи європейської міграції", який координувався Оксфордським університетом (Великобританія). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Визначення статистичної інваріантності як спосіб перевірки еквівалентності виміру в крос-національних соціологічних дослідженнях». З 2016 р молодший науковий співробітник відділу методології та методів соціології.

Сфера наукових інтересів: методологія порівняльних досліджень