Стегній Олександр Григорович

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник

Телефон:
044-255-60-65
E-mail:
 o.stegniy@gmail.com 
Стегній Олександр Григорович

Публікації

Олександр Стегній Неурядові екологічні організації України: сучасний стан і перспективи розвитку (за результатами національного соціологічного опитування). Київ: Наукова думка, 1996.- 110 с.

Александр Стегний На что показывает стрелка «Евробарометра» // Зеркало недели. – 1996.- 29 марта.

Олександр Стегній Регіоналізм в Україні як об’єкт соціологічного дослідження. Київ, 1998.-188 с. (у співавторстві з М.Чуриловим)

Александр Стегний Экология планеты // Зеркало недели. – 1999.- 10 декабря.

Александр Стегний Терминология экологической проблематики. Критический анализ // Социологические исследования. – 1999. - № 10 –С128-134

Олександр Стегній Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз. К.: Вид.дім «КМ Академія», 2001. - 243 с.

Олександр Стегній Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків. — К.: Інститут соціології НАН України, 2002.— 380 с.

О.Ю.Бандурович, А.Г.Стегний., Н.Н.Чурилов. Образ лидера: представления и предпочтения жителей Украины // Социологические исследования. – 2003.- №3.

Олександр Стегній Екологічна демократія в Україні: проблеми співробітництва в екологічній сфері. Результати експертного опитування. – К., 2003.

Олександр Стегній Соціологічне прочитання природи. — К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012.— 430 с.

Олександр Стегній Регіональний чинник розвитку політичної культури населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.—2005.— №3.— С.94–122.

Александр Стегний Тенденции развития ассоциативных групп интересов (на примере экологического движения в Украине) // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №3. .— С. 222-235.

Александр Стегний Опыт сравнительного анализа национально-групповой идентификации украинцев и русских в Украине // Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации. К.: ИС НАНУ; ИС РАН, 2007.— С. 128–142.

Олександр Стегній Глобалізація в східноєвропейському контексті: приклад громад малих міст // Український соціум. - 2007.- №4. — С. 66-82

Олександр Стегній Предметне поле соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2008.— №3.— С.55–72.

Олександр Стегній Типи політичної культури регіональних спільнот України // Вісник Львівського університету. Сер. Соціологія. — 2008. — Вип.2. — С. 32–56.

Олександр Стегній Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2009.— №3.— С.17–45.

Олександр Стегній Парадигмальні зрушення у вивченні соціальної реальності доби глобалізації // Український соціум. – 2010.- №3. — С. 59-71

Олександр Стегній Проблеми лісового господарства та їх сприйняття населенням лісових районів України (за результатами масового опитування) // Правозастосування в лісовому секторі України: стан, проблеми, перспективи. Частина перша. — К.: Світовий банк, 2010.— С. 25–31.

Олександр Стегній Тенденції соціальних змін в Україні та Європі за даними Європейського соціального дослідження // Вісник Національної Академії наук України. — 2012.— №11.— С. 24–31.

Олександр Стегній Головна проблема України та українців – криза довіри до державних інститутів // Світ. - 2012.- №39-40.

Олександр Стегній Геополітичні пріоритети України: моніторинг громадської думки / Українське суспільство 1992—2012. Стан та динаміка соціальних змін. Соціологічний моніторинг. За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н.М.Шульги.— К.: Ін-т соціології НАН України, 2012.— С. 11–18.

Олександр Стегній Методологічні складності крос-культурних досліджень // Український соціум. – 2013. - № 2. –С.99-111

Олександр Стегній Рівень публічності та прозорості у лісовому секторі. Аналітичний звіт за результатами національного анкетування співробітників прес-служб Державного агентства лісових ресурсів. – К., 2012. –30с.

Олександр Стегній Сталий розвиток суспільства: уявлення громадської думки в Україні // Український соціум. – 2014.- №4. –С.86-95

Олександр Стегній Проблеми лісового господарства та їх сприйняття населенням лісових районів України (за результатами масового опитування) // Так само. – С. 25-31.

Олександр Стегній Методологія виявлення масових екологічних інтересів / О.Стегній // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 1, вип. 1 (15) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. ― Київ: Ін-т соціології НАН України, 2014. ― с. 486– 492

Олександр Стегній Корупція / О. Г. Стегній // Енциклопедії сучасної України. Том 14. – К.: НАН України, 2014 ― с. 616-617

Олександр Стегній Розвиток суспільства: уявлення громадської думки в України /О.Стегній // Український соціум. ―2014. ― №4. ― с. 86-95

Олександр Стегній Соціологічна рефлексія екологічної проблематики: проміжні результати 25-річного спостереження // Український соціум. — 2016. — №3. — С.42–57.

Stegniy O . Environmentalism as a Vector of Social Development of Regions in Ukraine // International Cooperation – The Approach to Sustainable Communities. International Forum Proceedings. Bratislava: Academia Istropolitana, 1999.

Stegniy O . Electoral Research in the Ukraine // Elections in Eastern and Eastern Europe: the first wave / Hrsg.vom Wissenschaftzentrum Berlin fuer Sozialforschung, Abteilung: Insitutionen und Sozialer Wandel. Hans-Dieter Klingemann.. (eds). – Berlin: Ed.Sigma, 2000.- P. 291-302

Stegniy O . Conditions for Environmental Agreements in the Ukraine // Patrick ten Brink (ed.) Voluntary Environmental Agreements: Process, Practice and Future Use. London: Greenleaf Publishing, 2002. – P.228-239.

Stegniy O . The Regions in the Ukraine: Perceptions, Fears and Hopes of Population (in co-authorship) // Meir-Dallach H-P., Juchler J. (ed.) Postsocialist Transformations and Civil Society in a Globalizing World. New York: Nova Science Publishers Inc., 2002.- P. 159–187.

Stegniy O. Politikai kultuira – regionalis megkozelitesben // Ukrajna szinevaltozasa 1991–2008. Politikai, gazdasagi, kulturalis es nemzetisegi attitudok. Szerkesztette: Fedinec Csilla es Szereda Viktoria. Kalligram Kiado, Pozsony, 2009. — O. 86–113.

Stegniy O. Partnership: A New Opportunity for the Neighbors? Ed. by E. Korosteleva. — London: Routledge, 2012. – P. 52–74

Stegnij O. Die Umweltbewegung in der Ukraine nach Tschernobyl. Retrospektive und aktueller Stand // Arndt M. (Hg.) Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl. (Ost-) Europäische Perspektiven. — Berlin: Сh. Links Verlag, 2016. — S.53–77.

Біографічна довідка

В 1985 році закінчив Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за фахом «історик, викладач історії й суспільствознавства».

В 1990 році в Ужгородському державному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему «Боротьба прогресивних молодіжних організацій ФРН за соціально-економічні права робочої й учнівської молоді (друга половина 70-х – середина 80-х років)» із присудженням наукового ступеня кандидат історичних наук. В 2003 році в Інституті соціології НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Інституціалізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків» із присудженням наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні й галузеві соціології. В Інституті соціології НАН України працює з 1998 року. На даний момент є провідним науковим співробітником відділу історії, теорії й методології соціології. Голова дослідницького комітету з питань екологічної соціології Соціологічної асоціації України (з 2007 року). Член Дослідницького комітету 24 «Суспільство й навколишнє природне середовище» Міжнародної Соціологічної Асоціації (з 2008 року). Учасник багатьох міжнародних наукових соціологічних проектів, серед яких:

Регіони в Україні: динаміка, рухи й політика” (грант INTAS №94-3938), 1995-1997. “Зміцнення демократії в Центральній і Східній Європі”, організатори й координатори: Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, Institute for Political Science of Hungarian Academy of Sciences.1997-1998. Керівник дослідницької групи в проекті “Ініціатива доступу” (TAI), організатор громадської еколого-правової організація “ ЕкоПраво-Київ” за методологією Інституту світових ресурсів, Вашингтон, США, 2006-2007. „Динаміка та соціальний вплив ринків праці на місцеві громади в Східній Європі, прискорені інтеграцією в ЄС”. (грант INTAS №04-79-6799), 2006-2007. «Європеїзація або сек’юритизація «сторонніх»? Оцінка європейського підходу до побудови партнерських відносин Європейського союзу зі Східною Європою».(грант Ради економічних і соціальних досліджень, Великобританія № RES -061-25-0001), 2008-2010.

Експерт Представництва Світового банку в Україні з проведення соціально-екологічних проектів (2010-2014), експерт проекту Програми розвитку ООН в Україні «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» (2014-2016).

Сфера наукових інтересів: соціологія навколишнього середовища; соціологія громадської думки; методологія соціології.