Скокова Людмила Георгіївна

Кандидат соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Телефон:
(044) 253-44-50
E-mail:
lskokova@yahoo.com

Публікації

Людмила Скокова Социология культуры как комплексный анализ социокультурной сферы  // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №1.

Виктор Танчер, Людмила Скокова Культурная социология: “сильная программа” исследований смыслов социальной жизни// Социология: теория, методы, маркетинг. - 2009. - №4.

Обсуждение категории “стиль жизни” на заседании Социологического клуба //Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.1.

Людмила Скокова Социология культуры как комплексный анализ социокультурной сферы  // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №1.

Скокова Л. Якісні дослідження в сучасній соціології // Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навч.посібник /За ред.Н.Костенко, Л.Скокової.. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2009.

Скокова Л. Технології розуміння в інтерпретативній парадигмі // Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навч.посібник /За ред.Н.Костенко, Л.Скокової.. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2009.

Танчер В., Скокова Л. Культуральна соціологія: «сильна програма» досліджень смислів соціального життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009, №4.

Rucska A., Szkokova L. A kulturalis fogyasztoi szokasok atalakulasa a 20. es a 21. szazad fordulojan // Ukrajna szinevaltozasa 1991–2008 /F.Csilla, V.Szereda.: Kalligram Kiado, 2009.

Ручка А., Скокова Л. Культурні зміни в сучасному українському соціумі // Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів (Матерали Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 травня 2008 р.). Т.ІІ. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2008.

Скокова Л. Культурні уподобання молодіжної аудиторії // Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008.

Скокова Л. Соціокультурні особливості користувачів Інтернету в Україні // Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки - К.: Ін-т соціології НАН України, 2008.

Ruczka Anatolij, Skokowa Ludmila. Dom jako prywatna przestrzen praktyk kulturowych na Ukrainie przelomu XX i XXI w. // Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. Zbior studiow pod redakcja Zbigniewa Opackiego i Dagmary Paza-Opackiej. – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdankiego. – Gdansk, 2008.

Скокова Л.Г. Культурно-дозвіллєві практики як предметна царина сучасної соціології // Культура – суспільство – особистість: Навчальний посібник / За ред. Л.Скокової – К.: Iн-т соціології НАН України, 2006.

Скокова Л.Г. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 204 с.

Skokowa Ludmila. Identyfikacja religijna w autobiograficznych przekazach mlodziezy: proba interpretacji socjologicznej // Studia Socjologiczne. – 2004. – № 4.

Скокова Л. Религиозная идентичность в автобиографических сообщениях молодежи: попытка социологической интерпретации // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2003. – № 2.

Скокова Л.Г. Актуальні культурні практики населення України // Соціокультурні ідентичності і практики /За ред. А.О.Ручки. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2002.

Скокова Л. Флоріан Знанецький: автобіографічний метод у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 6.

Біографічна довідка

Закінчила історичний факультет Луганського педагогічного інституту ім.Т.Г.Шевченка. Отримала другу вищу (соціологічне) освіту в Інституті молоді (м. Москва). З 1992 р. працює в Інституті соціології НАН України. Захистила кандидатську дисертацію «Біографічний метод у соціології: історія й специфіка застосування» в Інституті соціології НАН України за фахом «історія й теорія соціології» (2000). Сфера наукових інтересів: якісні методи в соціології, біографічний метод у соціології, соціологія культури й масової комунікації, соціологія дозвілля, соціологія культурного споживання, соціологія читання.

Викладає в Київському національному університеті культури й мистецтв.