Симончук Олена Володимирівна

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник

Телефон:
(044) 255-70-27;
E-mail:
elena@simonchuk.kiev.ua
Website : 
http://simonchuk.kiev.ua/
Симончук Олена Володимирівна

Публікації

На кінець 2023 року авторка 103 публікацій.
Вибрані публікації: (повні тексти публікацій див.: www.simonchuk.kiev.ua)

Індивідуальні монографії:

Симончук, О. (2018). Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, Е. (2003). Средний класс: люди и статусы. Киев: Институт социологии НАН Украины.

Розділи у колективних монографіях:

Симончук, О. (2022). Авторефлексія високоосвічених представників покоління. У С. Макеєв & Н. Коваліско (Ред.), Перевесники Незалежності. Силуети покоління у часі та подіях (сс. 111–152). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2021). Системні ризики невідповідності освіти і зайнятості. У Л. Скокова (Ред.), Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри (сс. 125–145). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2021). Соціальні відмінності в самооцінках стану здоров’я та доступності медичних послуг. Пандемія COVID-19 в Україні: соціальні наслідки (сс. 169–184). Київ: Інтерсервіс.

Симончук, О., & Оксамитна, С. (2020). Соціальна нерівність у дзеркалі Програми міжнародного соціального дослідження. В Оксамитна, С., & Симончук, О. (Ред.), Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років (сс. 7–17). Київ: Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Симончук, О. (2020). Динаміка уявлень українців про соціальну структуру та своє місце в ній. В Оксамитна, С., & Симончук, О. (Ред.), Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років (сс. 83–125). Київ: Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Симончук, О. (2020). Класовий вимір сприйняття соціальної нерівності: варіації у часі. В Оксамитна, С., & Симончук, О. (Ред.), Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років (сс. 127–149). Київ: Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Simonchuk, E. (2020). Dynamics of Class Structure in Post-Soviet Ukraine. In A. Veira-Ramos, T. Liubyva, & I. Golovakha (Eds.), Ukraine in Transformation: from Soviet Republic to European Society (pp. 55–90). Palgrave Macmillan.

Simonchuk, E. (2018). Labor Movement in Post-Soviet Ukraine. In V. Bakirov & Y. Golovakha (Eds.). Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results (pp. 355–376). Kharkiv: V. N. Kazarin Kharkiv National University.

Симончук, Е. (2007). Классовые структуры в сравнительной перспективе. В Е. Головаха & С. Макеев (Ред.), Украинское общество в европейском пространстве (сс. 33–104). Киев: Институт социологии НАН Украины.

Симончук, Е. (2006). Рабочие: новые внутриклассовые различия. В С. А. Макеев (Ред.), Новые социальные неравенства (сс. 195–224). Киев: Институт социологии НАН Украины.

Симончук, Е. (2003). Средний класс: украинские реалии. В С. Макеєв (Ред.), Классовое общество. Теория и эмпирические реалии (сс. 116–163). Київ: Институт социологии НАН Украины.

Симончук, Е. В. (1999). Вынужденная профессиональная мобильность. В С. А. Макеев, И. М. Прибыткова, Е. В. Симончук и др. Подвижность структуры: Современные процессы социальной мобильности (сс. 174–191). Киев: Институт социологии НАН Украины.

Симончук, Е. В. (1999). Механизм межпрофессиональной мобильности специалистов с высшим образованием. В С. А. Макеев, И. М. Прибыткова, Е. В. Симончук и др. Подвижность структуры: Современные процессы социальной мобильности (сс. 135–149). Киев: Институт социологии НАН Украины.

Розділи у підручниках і навчальних посібниках:

Симончук, О. (2009). Інституціоналізація якісної соціології у пострадянських країнах. В Н. Костенко & Л. Скокової, Якісні дослідження в соціологічних практиках: навч. посібник (сс. 136–173). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2006). Середній клас у соціальній структурі українського суспільства. В С. Макеєв (Ред.), Структурні виміри сучасного суспільства: навч. посібник (сс. 209–243). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. В. (2005). Повсякденне життя. В С. О. Макеєв (Ред.), Соціологія: Навч. посібник. Київ: Товариство «Знання» (3-е вид., стереотипне).

Симончук, О. (2003). Глибинне інтерв’ю: теорія і технології. В Технології прикладних соціологічних досліджень. Навчально-методичний посібник (сс. 74–77). Київ: Інститут соціології НАН України.

Публікації перекладів:

Райт, Е. О. (Ред.). (2019). Підходи до класового аналізу, переклад з англ. О. Симончук. Київ: Інститут соціології НАН України.

Райт, Е. О. (2016). Як бути антикапіталістом в XXI столітті; переклад з англ. О. Симончук. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 3–18.

Статті в журналах і збірниках:

Симончук, О. (2022). Зміни у класовій і статусній самоідентифікації. У Є. Головаха & С. Макеєв (Ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 250–260). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2021). Соціально-класова структура України часів незалежності: підсумки тридцяти років трансформацій (1991–2021). У В. Ворона & М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 30 років незалежності. Вип. 8 (22) (сс. 239–258). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2021). Соціально-статусні самооцінки українців: зміни в часі (2009–2019). Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5–24.

Симончук, О. (2020). Суб’єктивні оцінки здоров’я та медичних послуг у доковідний та ковідний періоди. У В. Ворона & М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21) (сс. 385–399). Київ: Інститут соціології НАН України.

Макеєв, С., & Симончук, О. (2019). (Не)рівність і (не)справедливість в уявленнях населення України. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 6 (20) (сс. 45–56). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2019). Пам’яті колеги: Ерик Олін Райт (1947–2019). Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5–8.

Симончук, О. (2018). Профспілки та асоціації роботодавців у перспективі соціального класу. Український соціум, 2 (61), 31–50.

Симончук, О. (2018). Класи в політичній сфері суспільства: підтримка партій і довіра до них. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 64–96.

Симончук, О. (2017). Європейська соціально-економічна класифікація: новий інструмент класового аналізу. Український соціум, 2 (61), 32–44.

Симончук, О. (2017). Класовий розподіл населення України згідно з Європейською соціально-економічною класифікацією. Соціальні виміри суспільства, 9 (20), 22–33.

Симончук, О. (2017). Протестні установки населення України: динаміка і соціально-груповий профіль. В В. Ворона & М. Шульга (Ред.), Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін, випуск 4(18) (сс. 145–160). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2016). Картографування класів: традиції та новації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 26–51.

Симончук, О. (2016). Тематичні кластери сучасного класового аналізу. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 3–25.

Симончук, О. (2015). Концепт «клас» у сучасній соціології: класифікація значень. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 21–38.

Симончук, О. (2016). Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 19–39.

Симончук, О. (2016). Стан і перспективи вивчення соціальних класів: міждисциплінарна конференція. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 211–226.

Симончук, Е. В. (2014). Классовая структура Украины в сравнительной и временной перспективах. Социологический альманах. Минск: Беларуская навука, 5, 155–167.

Симончук, О. (2014). Клас дрібних власників в Україні у ХХ столітті. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 84–111.

Симончук, О. (2014). Дрібні власники: конституювання соціального класу в сучасній Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 3–41.

Симончук, О. (2014). Класові позиції та класові ідентичності: аналіз взаємозв’язку. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки, 161, 46–55.

Simonchuk, E. (2013). Labor movement in Ukraine and Russia: Dynamics, actors and strategies of protection of class interests (results of 1989–2010). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 6 (8), 1155–1174.

Симончук, О. (2013). Сприйняття класового конфлікту: досвід емпіричного дослідження. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки, 148, 23–29.

Симончук, О. (2012). Час класової мобілізації? Соціологія: теорія, методи, маркетинг,  3, 186–204.

Симончук, О. (2011). Класова дія: тенденції формування соціальних класів в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 50–96.

Симончук, О. (2010). Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного вивчення. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 56-84.

Симончук, О. (2009). Професійна структура сучасної України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 62-99.

Симончук, О. (2008). Класифікатор професій ISCO-88: історія розроблення, концептуальні засади, модель операціоналізації, застосування в соціологічних дослідженнях. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 24-41.

Симончук, О. (2006). Робітничий клас в Україні: тренди рекомпозиції структури. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 38-65.

Симончук, О. (2005). Робітничий клас в Україні: хроніка втрат. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 5-25.

Симончук, О. (2005). Помаранчева революція — повстання середнього класу? ТАК! За даними моніторингу. В В. Ворона & М. Шульга (Ред.), Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін (сс. 62–71). Київ: Інститут соціології НАН України.

Simonchuk, E. (2012). Class Action: Tendencies of Formation of the Social Classes in Ukraine. Ukrainian Sociological Review 2010–2011, 20–56.

Simonchuk, E. (2009). The Occupational Structure of Ukrainian Society in Time and Comparative Perspectives. Ukrainian Sociological Review 2008–2009, 77–119.

Simonchuk, E. (2008). The Working Class in Ukraine: Trends of Structure Recomposition. Ukrainian Sociological Review 2006–2007, 75–104.

Simonchuk, E. (2007). The Working Class in Ukraine: Chronicle of Losses. Ukrainian Sociological Review 2004–2005, 155–178.

 

Біографічна довідка

Членство в соціологічних асоціаціях:

  • Член Соціологічної Асоціації України (САУ), дослідницький комітет із соціальної стратифікації та соціальної мобільності
  • Член Міжнародної Соціологічної Асоціації (ISA), дослідницький комітет: "Соціальна стратифікація і соціальна мобільність" (RC 28)
  • Член Європейської соціологічної асоціації (ESA), дослідницький комітет "Соціологія трансформацій: Схід і Захід" (RN36).

Професійні інтереси:

  • Класовий аналіз суспільства
  • Порівняльні соціологічні дослідження
  • Якісна методологія

Навчальні курси:

  • Соціальна структура суспільства
  • Соціальна стратифікація сучасних суспільств
  • Методи аналізу даних якісних досліджень
  • Майстер-клас «Глибинне інтерв’ю: теорія і технологія» у Вищій школі соціології