Шульга Олександр Миколайович

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник

Email:
anshulga@gmail.com
Шульга Олександр Миколайович

Публікації

Шульга А. Легитимация и "легитимация": феноменологический анализ – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. –208 с.

Обрані статті у наукових журналах:

Шульга А. Почему "феноменологическая социология" невозможна // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2013. - N 1. - С. 46-57.

Шульга О. Деякі теоретичні та практичні аспекти суспільної легітимації // Соціальні виміри суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2006. – Випуск 9. – С. 110-119.

Шульга О. Типологія категоріально-поняттєвого апарату феноменологічної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 119-131.

Шульга О. Феноменологія Арона Гурвіча: джерела, зв’язки, контекст. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 1. – С. 31-52.

Шульга О. З приводу вживання терміну «феноменологічна соціологія»: аргументацію за// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 4. – С. 112-126.

Shulga A . Legitimization as a proсess and a category // Angewandte Phänomenologie. – VS-Verlag, – 2012. S. 209-223.

Переклади:

Дреер Й. (Германия) Символ и теория жизненного мира: Трансценденции жизненного мира и их преодоление посредством знаков и символов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 3. – С. 3-25. Перевод с англ. А. Шульга

Біографічна довідка

У 2006 з відзнакою закінчив магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченко. З 2006 по 2009 роки навчався у аспірантуры Інституту соціології НАН України. У 2009 захистив кандидатську дисертацію на тему ««Легітимація» як категорія феноменологічної соціології». У 2008, 2010, 2011 та 2012 роках проходив стажування у Архіві Соціальних Наук при Університеті Констанц (Німеччина). Працює у відділі теорії та історії соціології з 2009 року.

Cфера наукових інтересів

Теорія соціології, феноменологічна парадигма в соціології, соціологія релігії, соціологія мови

Кваліфікаційні та почесні звання, нагороди:

  • Стипендія «Для аспірантів та молодих вчених» Німецької служби академічних обмінів (2008, 2010)
  • Лауреат премії конкурсу «Кращий молодий соціолог року» ім. Н.В. Паніної (2010)
  • Стипендія Президента для молодих вчених (2012)