Шевченко Світлана Леонідівна

кандидат соціологічних наук старший науковий співробітник відділу соціальної психології

Телефон:
+38(067)-932-34-39
E-mail:
svetls@ukr.net, svetlana.shostak@gmail.com
Шевченко Світлана Леонідівна

Публікації

Шевченко С.Л. Культурна дифузія у глобалізаційному вимірі / Світлана Шевченко // Глобалізація в соціологічному вимірі. / За ред. В. Степаненка, В. Бурлачука. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – с.188 – 218.

Шевченко С.Л. Дитинство як terra incognita соціокультурного аналізу / С. Л. Шевченко // Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культурологічний контекст): монографія / С. М. Волков, Т. І. Гаєвська, Я. М. Левчук та ін. К.: Інститут культурології НАМ України, 2018. с. 155 - 184.

Статті у фахових виданнях:

Шостак С. Л. Ідентичність як проблема соціологічного теоретизування / Світлана Шостак // Соціальні виміри суспільства. Випуск 5. – К.: Інститут соціології НАН України, 2002. – с.107 – 122.

Шостак С. Культурна дифузія як понятійна складова соціокультурного аналізу / Світлана Шостак // Соціальні виміри суспільства. Випуск 7. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – с.122 – 134.

Шостак С. Механізми культурної дифузії / Світлана Шостак // Соціологія: Теорія, Методи, Маркетинг. – 2005, №3. – с.142 – 164.

Шевченко С.Л. Інтернет як канал культурної дифузії (теоретичний аспект) / Світлана Шевченко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. – Вип. 1–2 / Голов. ред. О. П. Степанов. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – с. 575 – 578.

Шевченко С.Л. Українська блогосфера як дзеркало соціокультурних процесів (Результати дослідження користувачів “Живого Журналу”) / Світлана Шевченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – 312 с. – с.37 – 52.

Шевченко С. Л. Чи потрібна соціологам професійна етика (досвід викладача ВНЗ) / С. Л. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2017. - Вип. 38. - С. 87-91.

Шевченко С.Л., Громадянська ідентичність в емоційних вимірах / С.Л. Шевченко // Український соціум, 2018, №3 (66): 33–51.

Біографічна довідка

Освіта:
В 2001 р. закінчила Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «соціологія», в 2005 р. - аспірантуру
Інституту соціології НАН України. В 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю “22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології”. Тема дисертації “Культурна дифузія ідентичностей у сучасному суспільстві”.
Викладацька діяльність:
2004-2008 рр. - асистент кафедри соціології Національного авіаційного університету
2015-2017 рр. - старший викладач кафедри соціології Київського національного університету культури та мистецтв.
Діяльність у сфері конкретних соціологічних досліджень:
2017-2019 рр. - ГО “Український інститут соціальних досліджень ім.О.Яременка” (фахівець з управління проектами, далі заступник директора з проектної діяльності). Проведення соціологічних досліджень різного спрямування громадянська ідентичність, неформальні платежі в сфері медичної допомоги, вживання наркотиків підлітками, причини переривання антиретровірусної терапії людьми, що живуть з ВІЛ тощо.
Основні сфери зацікавленості: соціологія культури, освітні процеси, соціальні виміри дитинства, соціальні зміни в епоху глобалізації.