Резнік Олександр Станіславович

Телефон:
(044) 255-63-71
E-mail:
oleksanderreznik@gmail.com

Публікації

Резнік О. Від соціальної напруженості до протестної поведінки: мотивація участі в колективних діях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. – № 2. – C. 43–63.

Резнік О. Протести як прояв економічної структуризації соціальної напруженості в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18). – К. : Інститут соціології НАН України, 2017. – C. 138–144.

Резнік О. Декларативна авторитарність масової свідомості українців: реальні та фіктивні загрози демократії // Агора. – 2017. – Вип. 19-20. – C. 26–31.

Резнік О. Соціальна напруженість та масові протести в Україні: відмінність детермінант та механізмів прояву // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 2. – C. 35–58.

Резнік О.Відмінності детермінант соціальної напруженості та масових протестів в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість / Матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 року. – К.: Логос, 2017. – С. 139-142.

Резнік О. Динаміка патерналістських настанов в Україні: від ціннісного підґрунтя до раціоналізації соціо-економічного статусу // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 3 (17). – К. : Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 331–339.

Резнік О. Горизонтальна соціальна інтеграція в перехідному суспільстві // Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму; за наук. ред. О.Г.Злобіної. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С. 62–80.

Reznik, O., 2016. From the Orange Revolution to the Revolution of Dignity: Dynamics of the Protest Actions in Ukraine, East European Politics and Societies. Vol. 30, No 4, pp. 750–765, doi: 10.1177/0888325416650255

Reznik, O., 2016. Determinants of Involvement in Work for Voluntary or Charitable Organisations in European Countries, SAGE Open, Vol. 6 (1), pp. 1–13, DOI: 10.1177/2158244015623590

Резнік О. Співпраця, індивідуалізм та пасивність у розв’язанні проблем: ризики та перспективи інтеграції постреволюційного суспільства // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). – К. : Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 175–184.

Reznik, V., Reznik, O. (2015), Social Legitimation of Capitalism in Ukraine: from Socio-cultural Path-dependence to Rationalization of Economic Situation, Economics and Sociology, Vol. 8, No 3, pp. 131-144. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-3/10

Резнік О. Залученість у добровільне об’єднання як кооперативна практика солідарності, відповідальності, толерантності і довіри // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 6 (17). − К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 291–303.

Резнік О. Учасники Помаранчевої та Революції Гідності: порівняння ціннісних орієнтацій // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 7 (18). − К.: ІС НАНУ, 2015. – С. 66–74.

Резнік О. Орієнтації українців щодо участі держави в управлінні економікою: соціальні наслідки приватизаційних процесів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 2. – С. 38–51.

Reznik, O. (2014). Economic Factors of Marriage and Cohabitation in European Countries Economics & Sociology, Vol. 7, No 1, pp. 131-141, DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-1/12

Reznik, O. (2014). Method of Property Acquisition and Social Status in Post-Communist SocietySAGE Open, Vol. 4 (3), pp. 1–6, DOI: 10.1177/2158244014545468

Резнік О. Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та Революції Гідності // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 1 (15) : У 2-х т. Том 1. – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 64–74.

Резнік О. Залученість у добровільне об’єднання як кооперативна практика солідарності, відповідальності, толерантності і довіри // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 6 (17). – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 291–303.

Резнік О.С. Тематика кандидатських і докторських дисертацій по соціології в Україні (1990–2013) // Український соціум. – 2014. – № 2. – С. 108–120.

Резнік В., Резнік О. Соціологічна наукова спільнота в Україні після 1990 року: фахова структура, соціальна інфраструктура та тенденції відтворення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 157–179.

Резнік O.С. Добровольчі об’єднання як соціальна основа інтеграційних процесів в Україні // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 20. – Харків: ХНУ імені В.Каразіна. – 2014. – С. 207–211.

Резнік О. Соціальний статус і володіння власністю в Україні: соціально-психологічні аспекти // Вектори змін українського суспільства // За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 100–109.

Резник А. Реформы в восприятии населения // Общество без доверия / По ред. Е.Головахи, Н.Костенко, С.Макеева. – К.: ИС НАНУ, 2014. – С. 195–215.

Резнік О. Динаміка громадсько-політичних практик в Україні // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 98–106.

Резнік О. Зумовленість громадянських практик в Україні як віддзеркалення соціально-економічного розвитку суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 4. – С. 135–145.

Резнік О. Чинники залученості в роботу добровільних чи благодійних організацій у європейських країнах // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 1. – С. 139–153.

Резнік О. Статусні особливості регуляції соціальної поведінки // Соціальні виміри суспільства. - Вип. 5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 127–139.

Резнік О.С. Економічні чинники шлюбу та співжиття в Європі: гендерні аспекти // Український соціум. – 2013. – №4. – С. 71–80.

Резнік О. Економічні чинники впорядкування соціальної поведінки // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 53–64.

Резнік О. Статусні особливості регуляції соціальної поведінки // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 190–202.

Резнік О. Соціоекономічні домагання як регулятор соціальної поведінки молоді // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 289–299.

Резнік О.С. Чинники громадсько-політичних практик у європейських країнах // Український соціум. – 2013. – № 1. – С. 88–99.

Резнік О. Практики удосконалення професійних знань і навичок як потенціал модернізації країни // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 410–419.

Резнік О. Урядові реформи у масовій свідомості громадян України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 2. – С. 151–163.

Резнік О.С. Соціально-економічні домагання випускників українських шкіл як чинник регуляції соціальної поведінки // Український соціум. – 2012. – № 3 (42). – С. 77–86.

Резнік О. Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ // Соціальні виміри суспільства. - Вип. 4 (15). – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 269–279.

Резнік О. Орієнтації населення України на ліберальні економічні цінності // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 35–42.

Резнік О. Практики вдосконалення професійних знань і навичок як поведінкові стратегії модернізаційного характеру // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАНУ, 2012. – С. 68–76.

Резнік О. Динаміка громадсько-політичних практик і протестних настроїв в Україні // Українське суспільство. Десять років незалежності. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 216–224.

Резнік О. Громадянські практики як форми реалізації соціальних інтересів // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 156–178.

Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: досвід теоретико-прикладного дослідження // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 3 (14). – К.: ІС НАНУ, 2011. – С. 51–62.

Резнік О. Центральні інститути влади України крізь призму масових настроїв населення // Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010. – С. 40–47.

Резнік О. (У співавторстві з К.Мальчевською) Громадянські практики в процесі політичної інституціоналізації суспільства // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 2 (13). − К.: ІС НАНУ, 2010. − С. 175-186.

Резнік О. Громадянські практики українців як ресурс життєвих домагань // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 390–397.

Резнік О. Динаміка чинників протестних практик населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 3. – С. 100–125.

Резнік О.С. Пояснювальні можливості теоретичних підходів до вивчення чинників громадянських практик // Український соціум. – 2009. – № 4 (31). – С. 150–159.

Резнік О.С. Членство у громадських організаціях як кооперативна практика // Український соціум. – 2009. – № 2 (29). – С. 22–33.

Резнік О. Чинники ставлення населення України в НАТО // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 396–403.

Резнік О.С. Практики контактування українських громадян з установами й організаціями // Український соціум. – 2008. – № 2. – С. 51–62.

Резнік О. Поняття “практика” в соціології // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 11. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С. 32–41.

Резнік О. Політичні стилі життя за умов суспільних перетворень // Стилі життя: панорама змін. – К.: ІС НАНУ, 2008. – C. 65–98.

Резнік О. Ставлення населення України до конституційного ладу держави // Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2007. – С. 38–47.

Резнік О . Стилеві ознаки громадсько-політичних практик населення України та фактори їх формування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 50–64.

Резнік О. Соціальна легітимація української державності: методологічні і методичні проблеми вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 50–62.

Резнік О. Застосування теорій політичної поведінки для вивчення громадянських практик // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 10. − К.: ІС НАНУ, 2007. − С. 121–132.

Резнік О. (У співавторстві з О.ЗлобіноюГромадянський простір України: ступінь ідентифікації та чинники консолідації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2. – С. 177–194.

Резнік О. Легітимація державно-територіальної спільноти: поняття, структура, чинники // Соціальні виміри суспільства. – Вип. 9. – К.: ІС НАНУ, 2006. – C. 97–109.

Reznik O. (With Volodymyr ReznikUkrainian Sociology after 1991 // Ukrainian Sociological Review (2004–2005). Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine, pp. 28–58.

Резнік О. Легітимація влади у слабоінтегрованому суспільстві: регіональні особливості // Українське суспільство 1994–2005: моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2005. – C. 87–94.

Резнік О. Національно-державна ідентифікація як показник стабільності слабоінтегрованого суспільства // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 8. − К.: ІС НАНУ, 2005. − C. 156−166.

Резнік О. Особистість на перетині впливу територіальних ідентичностей // Соціальний ареал життя особистості. − К.: ІС НАНУ, 2005. − C. 209−259.

Резнік О. Інституціональні чинники стабільності слабоінтегрованого українського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 1. – С. 155–167.

Резнік О. Ідея громадянства як проблема інституціоналізації державних утворень: історико-соціологічний аналіз // Соціальні виміри суспільства. − Вип. 7. − К.: ІС НАНУ, 2004. – C. 342–359

Резнік О. Особливості етнічної стратифікації в українському суспільстві // Українське суспільство 1994–2004: моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2004. – С. 54–63.

Резнік О. Етнічність та її прояви у громадянському просторі України // Українське суспільство − 2003. Соціологічний моніторинг. − К.: ІС НАНУ, 2003. – С. 365–375.

Резнік О. Кордони та громадянський простір // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових праць. Вип. 6. – К.: ІС НАНУ, 2003. − С. 37–48.

Резнік О. Особистість та громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 3. – С. 68–79.

Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 1. – С.90–98.

Індивідуальні монографії :

Біографічна довідка

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю: історія та основи правознавства (1992 – 1997 рр.)

Наукові ступені та вчені звання: 

Старший науковий співробітник (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), Інститут соціології НАН України, Київ, 2012. 
Доктор соціологічних наук (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), Інститут соціології НАН України, Київ, 2011. 
Кандидат соціологічних наук (22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини), Інститут соціології НАН України, Київ, 2002.

Професійний досвід:

  • Головний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України (червень 2015 р. по теперішній час).
  • В.о. головного наукового співробітника, Інститут соціології НАН України (грудень 2014 р. по травень 2015 р.).
  • Провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України (квітень 2013 р. по листопад 2014 р.).
  • Старший науковий співробітник, Інститут соціології НАН України (вересень 2010 р. по березень 2013 р.).
  • Науковий співробітник, Інститут соціології НАН України (липень 2005 р. по серпень 2010 р.).
  • В.о. наукового співробітника, Інститут соціології НАН України (січень 2004 р. по червень 2005 р.).
  • Молодший науковий співробітник, Інститут соціології НАН України (листопад 2002 р. по січень 2004 р.).
  • Провідний соціолог, Інститут соціології НАН України (листопад 2001 р. по листопад 2002 р.).
  • Аспірант, Інститут соціології НАН України (листопад 1998 р. по листопад 2001 р.).
  • Вчитель історії та географії, Врублівецька ЗОШ, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл. (липень 1997 р. по листопад 1998 р.).

Сфера наукових інтересів: 

Детермінація соціальних змін у перехідному суспільстві, поведінкові аспекти суспільних перетворень, феномен соціальної ідентичності та механізми ідентифікації, громадянське суспільство та громадянська активність.


Професійні нагороди та відзнаки:

· Золота медаль ім. Н.В.Паніної, переможець конкурсу "Кращий молодий соціолог року", грудень 2010, Київ.

· Спеціальна премія імені І.М.Попової за роботу, що має найбільшу соціально-практичну значущість (в межах конкурсу "Кращий молодий соціолог року"), грудень 2008, Київ.

· Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, 2005.

· Стипендія Президента України для молодих учених, 2002–2004 рр.

Участь в кваліфікаційних комісіях, науково-організаційна й експертна діяльність:

2012 р. – по теперішній час:

Член Ученої Ради Інституту соціології НАН України.

2012 р. – по теперішній час:

Член Київської регіонального комітету Профспілки працівників Національної академії наук України.

2011 р. – по теперішній час:

Голова журі (Секція 2 - соціологія) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

2004 р. – по теперішній час:

Член Соціологічної Асоціації України.

2003 р. – по теперішній час:

Вчений секретар науково-технічної ради державної науково-технічної програми 1.4 “Дослідження соціально-економічних та політичних процесів в Україні”.Науковий керівник дослідницьких проектів:

· НДР за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених “Громадянський простір України: проблема інституціоналізації територіальних ідентичностей” (січень – жовтень 2005 р.).