Козловський Олег Ростиславович

Старший науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів

Телефон:
(044) 255-60-84
E-mail:
alic.uss4@gmail.com
ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-9619-1347
Науковий ступінь:
Кандидат філософських наук (09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії), Інститут вищої освіти, Київ, 2007.

Публікації

Монографія:

Козловський О.Р.  Релігійна свідомість і релігійні практики населення сучасної України як предмет соціально-філософського аналізу.  - Київ, ВД "Стилос". - 2007. - 192 с.

Статті:

Резнік, О., Козловський, О. (2020). Соціально-демографічні чинники ставлення українців до судової влади. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 42–56.

Резнік, О., Козловський, О. (2020). Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади. Український соціум, 2 (73), 46–58.

Вишняк О., Козловський О. Соціологи на виборах 2014: Успіхи і провали // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). – К. : Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 495–504.

Козловський О.Р. Динаміка розвитку релігійних конфесій протягом десяти років (з 2003 по 2013 рр.) // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д. ек. н. В.Ворони, д. соц. н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С. 441–446.

Козловський О.Р. Земельна реформа потребує уваги та посилення відповідальності за її виконання // Земельне право України: теорія і практика, 2013, № 6. – С. 16–19.

Козловський О.Р. Рівень релігійності та конфесійна структура областей України (соціологічний вимір) // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги – К.: ІС НАНУ, 2010. С .441-448.

Козловський О.Р. Концепт «релігійного досвіду» та його методологічна роль у філософії і соціології релігії // Філософський альманах: Збірник наукових праць / Гол.ред. В.В.Лях. – вип. 56. – К.: Український центр культури, 2006. – С. 135-145;

Козловський О.Р. Проблема специфіки «релігійної свідомості» у сучасній філософії // Філософія освіти. – 2006. – № 4. – С. 100-105.

Козловський О.Р. Вибори 2006р.: Освіта в програмних документах політичних партій // Вища освіта України. 2006. № 3 (21). С. 49-55.

Вишняк О.І., Козловський О.Р. Рівні релігійності та конфесійна структура населення України // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. – Вип.4. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2004, – С. 372-376.

Козловський О.Р. Викладач вищої школи: соціологічний вимір // Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації. Монографія. Книга шоста / Гол.ред. Андрющенко В.П. – К. ДУССМ, Запоріжжя: ЗДУ, 2002 – 440с.

Біографічна довідка

Козловський Олег Ростиславович працює в сфері соціології більше 30 років. З 1989 року працював у центральному українському відділенні Всесоюзного центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), в 1996 році – завідуючим відділом маркетингу ТОВ JМК «Прайм», потім завідуючим лабораторією соціологічних досліджень Інституту економіки та права «Крок». В Інституті соціології НАН України працював з 1990-х років. З 2003 року – провідним соціологом, а з кінця 2007 року по 2012 рік – молодшим науковим співробітником відділу соціально- політичних процесів. З 2012 року – науковим співробітником цього відділу. З жовтня 2020 року – старшим науковим співробітником.

В 2007 році захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата філософських наук.

Сфера наукових інтересів: електоральна соціологія, релігійна свідомість, рівень релігійності