Наумова Марта Юріївна

Kандидат соціологіних наук, доцент, старший науковий співробітник

Телефон:
(044)255-60-84
Мобільний:
067-238-40-77
E-mail:
martanaumova@list.ru
Наумова Марта Юріївна

Публікації

Наумова М.Ю. Сенси медіального // Смислова морфологія соціуму. Колективна монографія / За ред. Н.Костенко. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 175-199.

Наумова М.Ю. Культурні порядки сучасних медіа // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Київського національного ун–ту імені Тараса Шевченка. – Вип. 15. – 2012. – С.13-23.

Електронні медіа і нові фігурації сенсу / Наумова М. // Об’єктивація культуро творення в добу цивілізаційної глобалізації: Зб. наук. праць. – К.: Ін–ту культурології НАМ України, 2012. – С.142-149.

Наумова М. Сучасні медіа і доля тілесності // «Культурологічна думка». Зб. наук. праць Ін–ту культурології НАМ України. 2012 – Вип. 5. – С. 167-175.

Наумова М. Зондувальні та проективні техніки в маркетингу //Якісні дослідження в соціологічних практиках. Навч. посібник, рекомендований МОН / Наук. ред. Н.Костенко, Л.Скокова. – К.: Ін–т соціології НАН України, 2009. – С. 271-296.

Наумова М. Актуалізація комунікативної парадигми в соціальній теорії. // Соціологічна наука і освіта в Україні : Зб. наук. пр. – 2004. – Вип.2 . – С.39-48.

Наумова М. "Матеріалізм" і "постматеріалізм" як типи цінністних преференцій населення України // Соціокультурні ідентичності та практики. – К., 2002. – С. 185-195.

Наумова М. Социальное знание: опыт концептуализации. – К.: ИС НАНУ, 1999. – 58 с.

Наумова М. Повсякденне знання в класичній та посткласичній соціологічних перспективах // Соціальні вимірі суспільства : Зб.наук. робіт аспірантів № 1. – К.: ІС НАНУ, 1998. – С. 3-10.

Біографічна довідка

Закінчила факультет соціології та психології Київського національного університету імені .Тараса Шевченка (1995 р.), філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995 р.), аспірантуру Інституту соціології НАН України (1998 р). Захистила кандидатську дисертацію «Соціальне знання в структурі комунікації» в Інституті соціології НАН України за спеціальністю «історія та теорія соціології» (1999 р).

Сфера наукових інтересів: соціологія культури, знання, соціологія комунікацій.