Мариніч Ірина В'ячеславівна

Кандидат соціологічних наук, молодший науковий співробітник відділу історії та теорії соціології

Телефон:
(044) 255–61–67
E-mail:
school@i-soc.org.ua 

Публікації

Маринич И. В. К вопросу о социальной активности / И. В. Маринич // Молодежь Украины: ожидания, ориентации, поведение / [Пилипенко В. Е., Вишняк А. И., Донченко Е. А. и др.] / Под. ред. В. Е. Пилипенко. — К.: Институт социологии НАН Украины, 1993. — С. 40–51.

Мариніч І. Опитувальні мережі: від емпірики до науки / І. Мариніч // Соціальні виміри суспільства : [Зб. наук. пр.]. — Вип. 1. — К.: Інститут соціології НАН України, 1998. — С. 185–198.

Мариніч І. Проблема добору кадрів для опитувальних мереж / І. Мариніч // Соціальні виміри суспільства : [Зб. наук. пр.]. — Вип. 3. — К.: Інститут соціології НАН України, 1999. — С. 126–136.

Мариніч І. В. Моделювання національного менталітету / Мариніч І. В. // Україна: інтелект нації на межі століть / [Ворона В. М., Врублевський В. К., Канигін Ю. М. та ін.] / За ред. В. К. Врублевського. — К.: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2000. — С. 280–320.

Мариніч І. В. Національна економічна система та ментальність України / В. К. Врублевський, І. В. Мариніч // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів : В 2-х ч. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М. І. Долішній. — Ч. 1. — Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. — С. 15–20.

Мариніч І. В. Соціальні аспекти адміністративної реформи в Україні / В. К. Врублевський, І. В. Мариніч // Вісник Рівненського державного технічного університету / Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління : [Зб. наук. пр.]. — Вип. 2 (9). — 2001. — С. 294–301.

Мариніч І. Соціальна реальність у соціологічній традиції та сучасних теоріях: здобутки й проблеми / Ірина Мариніч // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — № 1. — С. 74–89.

Мариніч І. В. Методологія моделювання у розвитку соціологічної теорії / І. В. Мариніч // Проблеми розвитку соціологічної теорії : Наукові доповіді і повідомлення першої Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України; М. О. Шульга (наук. ред.) та ін. — К., 2001. — С. 114–118.

Мариніч І. Національно-ментальні чинники реформування державного управління в Україні / І. Мариніч // Соціальні виміри суспільства : [Зб. наук. пр.]. — Вип. 5. — К.: Інститут соціології НАН України, 2002. — С. 134–155.

Мариніч І. В. Соціальна структура сучасного українського суспільства: теоретико-методологічні проблеми дослідження / Ірина Вячеславівна Мариніч // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства : Наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України; М. О. Шульга (наук. ред.) та ін. — К., 2002. — С. 121–127.

Мариніч І. В. Методологія моделювання у дослідженні соціальної реальності / І. В. Мариніч // Соціологічна наука і освіта в Україні : [Зб. наук. пр.] / Уклад. М. Ф. Головатий, В. І. Судаков. — К.: МАУП, 2003. — Вип. 2 : Соціологія в контексті сучасних змін. — С. 169–181.

Мариніч І. Ментальність як реальність: проблеми моделювання /
І. Мариніч // Соціальні виміри суспільства : [Зб. наук. пр.]. — Вип. 6. — К.: Інститут соціології НАН України, 2003. — С. 285–302.

Мариніч І. В. Трансформація інституціональної структури суспільства: українські реалії / Ірина Вячеславівна Мариніч // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства : Наукові доповіді і повідомлення ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України / За ред. М. О. Шульги, В. М. Ворони. — К., 2003. — С. 118–122.

Мариніч І. В. Теоретико-прикладні проблеми моделювання екстремальних ситуацій / Мариніч І. В. // Український соціум: загрози екстремальних ситуацій / [Рева Г. В., Врублевський В. К., Ксьонзенко В. П., Мариніч І. В.] / За ред. проф. В. К. Врублевського. – К.: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2003. — С. 236–272.

Мариніч І. В. Моделювання соціальної реальності: емпірична верифікація / Мариніч І. В. // Український соціум: загрози екстремальних ситуацій / [Рева Г. В., Врублевський В. К., Ксьонзенко В. П., Мариніч І. В.] / За ред. проф. В. К. Врублевського. — К.: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2003. — С. 273–301.

Мариніч І. В. Моделювання соціуму у запобіганні загрозам екстремальних ситуацій / І. В. Мариніч // Український соціум: загрози екстремальних ситуацій / [Рева Г. В., Врублевський В. К., Ксьонзенко В. П., Мариніч І. В.] / За ред. проф. В. К. Врублевського. – К.: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2003. — С. 302–347.

Мариніч І. В. Генеза теорій інтелекту та проблеми його моделювання / Мариніч І. В. // Український соціум: інтеграція інтелектуального потенціалу / [Врублевський В. К., Канигін Ю. М., Ксьонзенко В. П. та ін.] / За ред. В. К. Врублевського. — К.: Інститут соціології НАН України, 2005. — С. 220–317.

Мариніч І. Українське суспільство як віддзеркалення української ментальності / І. Мариніч // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. Ворони В. М., д. соц. н. Шульги О. М. — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — С. 335–343.

Мариніч І. Моделювання соціальної реальності: системно-методологічні та когнітивні аспекти / І. Мариніч // Соціальні виміри суспільства : [Зб. наук. пр.]. — Вип. 5 (16). — К.: Інститут соціології НАН України, 2013. — С. 154–169.

 

Біографічна довідка

Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працює в Інституті соціології НАН України з 1991 року. Захистила кандидатську дисертацію “Методологія моделювання у дослідженні соціальної реальності” за спеціальністю 22.00.02 — методологія та методи соціологічних досліджень (2013).

Сфера наукових інтересів: методологія та методика соціологічних досліджень; проблеми моделювання соціальних процесів та інтегрального соціального інтелекту (інтегрального типу інформаційного метаболізму соцієтальної психіки); історія соціології.