Максименко Ольга Олександрівна

Провідний соціолог, редактор англомовних публікацій часопису “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”

Телефон:
+38 098 892 03 35
olga.maksimenko.65@gmail.com,
Максименко Ольга Олександрівна

Публікації

Maksymenko О. The Subject Matter of Sociology and Social Institutions in Hilmi Ziya Ulken’s
Interpretation / Olga Maksymenko // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (м. Харків, 31 березня — 2 квітня
2016 р.). — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ― С. 17–19.

Maksymenko O. Academic Life: Britain Under Brexit (Виступ на онлайн-конференції з науковцями Бедфордширського університету 8 липня 2016 року) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 4. — С. 230.

Maksymenko O. The Influence of Home Environment on the Characteristics and Level of Development of Environmental Consciousness in Students / Ol’ha Maksymenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2017. — № 3. — С. 135–142.

Maksimenko O. Environmental Consciousness: Definition and Classifications / Olga Maksimenko //
Social Studies — Studime Sociale. — 2017. — Vol. 11, No. 3. — P. 25–31.

Maksymenko О. Ukraine’s Euromaidan in Turkish Media / Ol’ha Maksymenko // Ukrainian Sociological Review Named After Natalia Panina, 2014–2016. — Issue 9. — Kyiv: Institute of Sociology of Ukraine’s Academy of Sciences, 2017. — P. 108–124.

Нещодавні публікації в ЗМІ:
Olga Maksimenko. “İslâm’da ruhumu rahatlatan, hayatıma büyük bir değer kazandıran bir şey buldum.” Yeni Müslüman olan Ukraynalıların İslâm dini hakkındaki düşünceleri. (Турецькою мовою). — Онлайн-видання TurkHaber, 15 лютого 2016 року.

Olga Maksimenko. “Kobzar”, büyük şairimizin isyancı ruhunun en parlak tecellisi. (Турецькою
мовою). — Онлайн-видання TurkHaber, 8 березня 2016 року.

Olga Maksimenko. Bağımsızlık sonrası Ukrayna’nın sınıfsal yapısındaki değişimler. (Турецькою
мовою). — Онлайн-видання TurkHaber, 20 квітня 2016 року.

Olga Maksimenko. “Scholars are Successors of Prophets”. The Outcomes of the 5th International
Summer School on Islamic Studies. — Онлайн-видання TurkHaber, 19 липня 2016 року.

Біографічна довідка

Освіта: Міжреґіональна академія управління персоналом (2006)
Сфера наукових інтересів та захоплення: інвайронментальна соціологія, екологічна психологія, викладання англійської як другої іноземної, тюркські мови, ебру (живопис на воді), перська мова, культура Ірану

Участь у міжнародних конференціях:
1st International Conference “Endangered Languages: Crimean Tatar and Other Turkic Languages in Ukraine”, 26–27 September 2014, Kyiv, Ukraine (Ukraine’s National Academy of Sciences, A. Krymsky Institute of Oriental Studies)
9th Annual International Conference “Law and Values in Contemporary Society”, Tirana (Albania), 21–22 November 2014 (Albanian Institute of Sociology, Albanian Sociological Association)
12th Annual International Conference “Good Society — A Multidimensional Approach”, Tirana (Albania), 17–18 November 2017 (Albanian Institute of Sociology, Albanian Sociological Association)