Макеєв Сергій Олексійович

Доктор соціологічних наук, професор

Тел.:
(044)255-70-27
Факс:
(044) 255-76-96
e-mail:
i-soc@i-soc.org.ua
Макеєв Сергій Олексійович

Публікації

Макеєв С., Коваліско Н.  Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність / С.Макеєв, Н.Коваліско //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. - №4.

Макеев С. Огюст Конт: у истоков социологического воображения // Социология: теория, методы, маркетинг. -
2013. - №2.

Макеев С., Оксамитная С. Социальная подвижность без выравнивания шансов / С. Макеев., С. Оксамитная // Отечественные записки. – 2012. – №5 (50). – С. 111-122.

Макеєв С., Малиш Л. Уявлення громадян України про соціальну нерівність: глобальна перспектива / С. Макеєв, Л. Малиш // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 204-210.

Макеєв С.О. Смислові порядки інтелектуальних практик / С.О. Макеєв // Смислова морфологія соціуму / за ред. Костенко Н.В. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2012. С. 124-151.

Макеєв С., Оксамитна С. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. - №4.

Макеєв С. Інституційні інкубуси та еволюція суспільств //Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія соціологічна. – 2011. – Вип.5. – С.3 – 10.

Макеєв С. О. Інституційні констеляції та різновиди суспільств //Українське суспільство 1991 – 2011. Соціологічний моніторинг. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2011.

Макеев С.А. Состояние и перспективы исследований социальной стратификации // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали YII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей» 20-21 травня 2010 (м.Київ). – Київ: Логос, 2010, с. 12-17.

Сергей Макеев, Анжела Патракова, Анна Домаранская Дифференциация и стратификация населения Украины по восприятию ситуации неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2010. - №4. 

Наталия Костенко, Сергей Макеев Место и время социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2008. - №1. 

Сергей Макеев Статус классового анализа в современной социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №3. 

Сергей Макеев, Анжела Патракова Региональная спецификация социокультурных различий в Украине // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2004. - №.3.

Сергей Макеев Классовый анализ в современной социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - №3

Сергей Макеев Конструирование идентичности в Триполье // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №1. 

Наталия Костенко, Сергей Макеев Выборы и медиа: легализуя публичную сферу. : // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №1. 

Сергей Макеев Поселенська стратифікація життєвих шансів

Книги: 
Макеев С.А. (в соавт.) Социальные идентификации и идентичности. - К.: ИC НАНУ, 1996. 
Макеев С.А. (науч.ред. и перевод) Человек и общество. Хрестоматия. - К., 1999. 
Макеев С.А. (науч.ред. и автор) Соцiологiя. Навч. посiб. - Вид. 3. - К.: 2005. 
Макеев С.А. (науч.ред. и автор) Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности. - К.: ИС НАНУ, 1999. 
Макеев С.А. (науч.ред. и автор) Классовое общество. Теория и эмпирические реалии. - К.: ИС НАНУ, 2003. 
Макеев С.А. (науч.ред. и автор) Новые социальные неравенства - К.: ИС НАНУ, 2006 
Макєєв С.О. (наук. ред. та автор) Структурнi вимiри сучасного суспiльства: Навч. посiб. - К., 2006.

Макеев С.А. (науч. ред. и автор) Общество без доверия - К.: ИС НАНУ, 2014
Макеєв С.О. (наук. ред. та автор) Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. – К.: НАУКМА, ИС НАНУ, 2017.

Біографічна довідка

Освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет (1976 р.).

Наукові ступені і звання:

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2014 р

Професор (соціальні структури та соціальні відносини), 2002 р

Доктор соціологічних наук (спеціальність - соціальні структури та соціальні відносини), Інститут соціології, Академія наук України, Київ, 1991 р.

Кандидат філософських наук (спеціальність - прикладна соціологія), Інститут філософії, Академія наук України, Київ, 1982 р.

Професійний досвід:

Стаж науково-педагогічної діяльності 37 років, у тому числі в Інституті соціології НАН України з дня його заснування в 1991 році.

Область наукових інтересів:

Проблеми динаміки структури суспільства, тенденції соціальної стратифікації, напрямки і масштаби соціальної мобільності.

Участь у кваліфікаційних комісіях, науково-організаційна та експертна діяльність:

Зам. голови Спеціалізованої вченої ради по присудженню наукового ступеня доктора наук в Інституті соціології НАН України.

Член редколегії журналів: "Соціологія: теорія, методи, маркетинг".

Володіння мовами:

Російська, українська, англійська, польська.