Лавріненко Наталія Василівна

Кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Тел/факс:
(044) 400-07-63;
E-mail:
natasmirnoff@gmail.com
Лавріненко Наталія Василівна

Публікації

Лавріненко Н.В. Професійні асоціації підприємців малого і середнього бізнесу як інструмент захисту класових інтересів / Н.В. Лавріненко // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 260-272.

Лавріненко Н. В. Cучасна українська сім`я та сімейні цінності» // Сім`я в Україні (Щорічна національна доповідь, 2011 рік). Міністерство соціальної політики, Київ, 2011.

Лавріненко Н.В. Структура сучасної української сім’ї та сімейні цінності.// Українське суспільство 1992-2011. Соціологічний моніторинг / За ред. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011.

Наталия Лавриненко, Александр Рудик Гендерный аспект развития малого предпринимательства // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2010. - №.3.

Наталия Лавриненко Гендерные отношения в украинской семье // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2010. - №.1.

Наталия Лавриненко О новых методологических подходах к исследованию института гендера // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №2.

Наталия Лавриненко Программа курса лекций 'Тендерные исследования в социологии" // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - №4.

Н.Лавріненко Ґендерні відносини на селі // Соцiологiчний монiторинг / За ред. д.е.н. В.М.Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги. - К.: IС НАНУ, 2006. - 578 с.

Лавриненко Н.В. Труд служащих - неспециалистов (социологический аспект). - К.: Наук.думка, 1989.

Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе (социологический аспект). - К.: ВИПОЛ, 1999.

Лаврiненко Н.В. Гендернi дослiдження в соцiологiї. Програма лекцiйного курсу. - К.: ВIПОЛ, 1998.

Лавриненко Н.В. Динамика гендерного неравенства в постсоветской Украине // Новые социальные неравенства. - К., 2006.

Біографічна довідка

Закінчила гуманітарний факультет Новосибірського державного університету (1974), спеціальність - соціологія. Потім навчалася в аспірантурі Інституту філософії АН України і захистила кандидатську дисертацію на тему "Соціальні проблеми низько кваліфікованої розумової праці" (1985 р.).

З 1977 р. займалася науковими дослідженнями у відділенні соціології Інституту філософії НАН України, а з моменту створення Інституту соціології НАН України в 1990 працює в ньому.

Основні напрями наукової діяльності: дослідження інституту сім'ї, а також теоретичні і емпіричні аспекти гендера. Зокрема, їй належить пріоритет у області створення на Україні соціології гендера як соціологічної дисципліни: Розроблений спецкурс по соціології гендера і монографія по одній концептуальній схемі.

Веде активну викладацьку діяльність, читаючи спецкурси: "Соціологія сім'ї", "Гендерні дослідження в соціології", "Застосування якісних методів в гендерних дослідженнях" у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України.

Є творцем і директором суспільної організації науковців "Київський дослідницький і консультаційний Гендерний Центр", що займається гендерними дослідженнями і пропагандою їх результатів в українському суспільстві.