Іващенко Ольга Василівна

Кандидат філософських наук, cтарший науковий співробітник

Телефон:
(044)255-70-27
E-mail:
olgivash@gmail.com
Іващенко Ольга Василівна

Публікації

Ольга Иващенко Об анатомии экономического неравенства в современной Украине: социологические опыты // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2010. - №4.

Ольга Иващенко Социальная динамика постсоветского общества: Украина в сравнительной перспективе. // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - №4.


О. Іващенко Зайнятість і професійна освіта: до питання взаємовідповідності

Вилен Черноволенко, Ольга Иващенко, Елена Симончук Проблемы статусной легитимации политических и хозяйственных элит современного украинского общества // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №4.

Ольга Иващенко Слово научного редактора // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №4.

Ольга Иващенко Харьковские социологические чтения-99 // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №4.

Ольга Иващенко Европейская Социологическая Ассоциация: IV конференция // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №3.

Наукове редагування

Гіденс Е . Соціологія. 4-е видання. Київ: Основи, 1999.- 796 с.

Антологія феміністичної філософії. За ред. Е.М.Джагер та А.Меріон Янг. - Київ: Основи.- 2006.- 800 с.

Ukrainian sociological Review Дайджест публикаций журнала «Социология: теория, методы, маркетинг» 1998-1999. – 2000.-160 с. (англ.)

Підручники, навчальні посібники та розділи в них:

Іващенко О. Статус зайнятості: динаміка та нові тенденції //Загальна соціологія. Хрестоматія. За ред. проф. Городяненка В.Г. Дніпропетровськ.--2007. - С. 362-370. (укр.)

Іващенко О. Економічна соціологія. Програма лекційного курсу для економічних і соціологічних спеціальностей. К.: ІС НАНУ. – 1998. – 28с.

Іващенко О. Гендер // Соціологічний енциклопедичний словник. За ред. Воловича В.І. – К.- 1998.

Розділи в колективних монографіях:

Иващенко О.В. Статусные неравенства:эффект возраста //Новые социальные неравенства. Под ред. Макеева С.А. – К.-2006. - С.254- 270.

Иващенко О. Businessman – понятно. А businesswoman? // Предприниматель Украины: эскизы к социологическому портрету. Под ред. Е.И. Суименко.- К.: Наукова книга. – 1995. – С. 166- 173.

Статті в інших наукових виданнях:

Іващенко О. Загальна та економічна соціологія Макса Вебера українською / О. Іващенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – №4. – 2012. – С. 223-227.

Іващенко О.В. Місто «майстрів», або зайнятість городян: де наш освітньо-професійний резерв? / О.В. Іващенко // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 436-446.

Иващенко О. Социология стоимости (повседневной) жизни в современной Украине: в поисках источников //Социология: теория, методы, маркетинг - №3. – 2011.- С.84-113.*

Іващенко О. Зайнятість та фах: соціологічні факти усталеної неузгодженості // Українське суспільство. 20 років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. К.: ІС НАНУ. – 2011.- 363-381.

Иващенко О. Об анатомии экономического неравенства в современной Украине: социологические опыты // Социология: теория, методы, маркетинг - № 4. -2010. – С. 29-56.*

І ващенко О. Пасивні виборці: нові прояви старих звичок?// Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ.- 2010. – 82-90.

Іващенко О. Рівень життя vs якість життя: очікувані й неочікувані самооцінки // Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін.-К: ІС НАНУ-2009.- С.31-41.

Іващенко О. Зайнятість та професійна освіта: до проблеми взаємовідповідності //Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. Вип.2. – 2008. – С. 321-330.

Іващенко О. До соціологічного портрета працюючих в приватному секторі // Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг. – ІС НАНУ.- К.- 2008.-С.45-55.

Іващенко О. Працюючі не за фахом: спроба соціологічного аналізу // Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін.—ІС НАНУ. – К.-2007.-С.180-185.

Іващенко О. Зайнятість та професійна освіта: про вкаємоузгодженість // Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг. – ІС НАНУ. К. – 2006.- С.47-55.

Іващенко О . Вперше про соціальний оптимізм //Українське суспільство 1994-2005. Динаміка соціальних змін. – ІС НАНУ. – К.-2005. – С. 118-122.

Іващенко О. Підприємництво й самозайнятість: в динаміці та перспективі //Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. - ІС НАНУ. – К.-2004.- С. 154-165.

Іващенко О. Статус зайнятості: динаміка та нові тенденції 1994-2003 // Українське суспільство -2003. Соціологічний моніторинг. – ІС НАНУ. – К.-2003. – С.40-51.

Иващенко О. Новый институционализм в экономической социологии: теоретические основания исследовательских возможностей // Социология: теория, методы, маркетинг. - №1.- 2003. С.60-71.

Іващенко О. Соціологічні аспекти самозайнятості // Україна-2002. Моніторинг соціальних змін. – ІС НАНУ. К.-2002.- С. 138-146.

Иващенко О. Социология самозанятости: к проблеме определения предмета // Социология: теория, методы, маркетинг. - №4. – 2002. – С.189-197.

Іващенко О.В. Работа и практики трудовой занятости в трансформирующемся обществе: в поисках новых стандартов // Социология: теория, методы, маркетинг.- №2. – 2002. – С.160-165.

Ivashchenko O. Work and employment practices in transitional sicuety // Sisyphus. Social Studies. Vol. XY1. – IFiS PAN/ - Warsaw.-2002. – P.101-109.

И ващенко О . Проблемы статусной легитимации политических и хозяйственных элит современного украинского общества (в соавторстве с Черноволенко В., Симончук О.) // Социология: теория, методы, маркетинг. - 1999. - №4.- С.5-29.

Иващенко О. Гендерная научная перспектива: от мировоззрения к политике // Социология: теория, методы, маркетинг. - №6. – 1998. – С. 78-92.

Иващенко О. Гендер // Социология: теория, методы, маркетинг. 1998. -№1-2. – С.242.

Іващенко О. Сексуальні зловживання стосовно дітей та підлітків в Україні //Практична психологія та соціальна робота.- №4. – 1998.- С. 12-17.

Іващенко О. Українська політична перспектива: гендерний аспект //Перспективи паритетної демократії в політично-правовому просторі України.- Під ред. Лозового В.- Харків. -1997

Іващенко О. Участь жінок в політиці України //Слово і час - N2.-1997.- P. 68-73.

Іващенко О. Гендерний аспект розвитку молодіжного підприємництва //Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання. – Вип..5. К.: НДІ проблем молоді. – 1996. С. 196-201.

Іващенко О. Про розвиток жіночого підприємництва в Україні //Філософська та соціологічна думка. - №1-2.- 1994.- С.250-254.

Участь в міжнародних конференціях з публікацією тезів:

On anatomy of Economic inequality in contemporary Ukraine , 10th ESA conference, Geneva, 7-10 September 2011.

Work and employment practices in the transitional society: in search of new standards”, 5th ESA conference, 28 Aug-1 Sept, 2001, Helsinki, Finland (Abstract)

Female self-employment in Ukraine: choice or challenge to patriarchy”,4th ESA Conference, 18-21 August, 1999, Amsterdam, The Netherlands (Abstract)

Ukrainian political perspective: democracy without women?”, Conference “Women’s Political Presentation in Eastern Europe”, 28-29 May, 1999, Bergen, Norway

Female self-employment in Ukraine: reasons and consequences in gender angle”, Conference “Gendering the Millennium”, 11-13 September, 1998, Dundee, UK

Gender perspective in the contemporary Ukrainian Labor market”, 3d ESA Conference, 21-25 August, 1997, Colchester, UK

Біографічна довідка

Закінчила з відзнакою інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту (1977), очну аспірантуру Інституту соціологічних досліджень АН СРСР (1986), захистила (1986) кандидатську дисертацію на звання кандидата філософських наук за спеціальністю – прикладна соціологія. З 1987 року працює в Інституті соціології НАН України (до 1991 року – у відділенні соціології Інституту філософії АН УРСР). В 1997-2002 була заступником головного редактора журналу Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Докторант Інституту соціології НАН України (2001-2004). Стипендіат British Council – стажувалась в SSEES – Школі слов’янських східноєвропейських студій при Університеті Лондону, Великобританія (1994-1995); стипендіат IREX – стажувалась в Університеті Пітсбургу, Пенсільванія, США (1997); стипендіат DAAD – стажувалась в MZES – Центрі Європейських досліджень Маннгайму, Німеччина (2003). З 1996 року проводить викладацьку діяльність на соціологічних факультетах Київського національного університету ім.. Т.Шевченка, Національного університету Києво-Могилянська Академія, Міжнародного Соломова Університету.

Cфера наукових інтересів: економічна соціологія, соціологія підприємництва та самозайнятості; гендерні дослідження