Гончарук Олександр Савович

Кандидат соціологічних наук, cтарший науковий співробітник

Телефон:
(044) 255-76-79
E-mail:
honcharuk@scep.kiev.ua
Гончарук Олександр Савович

Публікації

Александр Гончарук Социальные проблемы реформирования аграрного сектора национальной экономики. // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - №4.

Гончарук О.С., Максимюк А.С. Приватизація сільськогосподарських підприємств в Україні. - К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. - 274 с.

Ван Атта Д.А., Гончарук О., Перротта Л. Українське село на зламі століть: соціологічний та антропологічний зріз. - К.: Скарби, 2001. - 164 с.

Гончарук О. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, - 2001. - № 4. - С. 133-144.

Гончарук О.С., Піддубний В.А. Становлення соціології глобалізації в сучасному пізнанні // Пріоритетні завдання і стратегії розвитку суспільних наук: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – 144 с. С. 101-105.

Гончарук О.С. Модернізація суспільства в глобалізованому світі: український вимір/ Гончарук О.С., Рокицька О.Ю.// Суспільні науки та сучасність: актуальні питання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 37- 41. (0,2 д.а.).

Гончарук О.С. Проблеми внутрішніх переселенців в Україні / Гончарук О.С., Сапелкін Ю.В. //Збірник матеріалів міжнародної науково прикладної конференції «Інноваційні виклики в області соціології, психології та політології» (Словакія, 10-11 березня 2017р.). – Сладковічево, 2017. – с.36-39. (0,35 д.а.).

Біографічна довідка

Закінчив філософський факультет Київського університету ім.Тараса Шевченка, кандидатська дисертація на тему: "Соціальні проблеми реформування земельних відносин в Україні". Соціальні проблеми села є головною сферою наукових інтересів. Брав участь в розробці методики, методології, плануванні, адмініструванні та проведенні 10 соціологічних досліджень (в тому числі 5 національних) з проблем приватизації землі та реформування сільськогосподарських підприємств, ефективності інформаційної кампанії, підписання договорів оренди землі, дослідженні проблем соціальної сфери села і написанні аналітичних звітів за результатами дослідження.

Брав участь і виступав з доповідями на шести міжнародних наукових конференціях з питань реформування аграрного сектора України.