Докторантура

СПИСОК ДОКТОРАНТІВ
Інституту соціології НАН України станом на 01 червня 2021 року 

Прізвище, ім’я, по батькові Термін навчання Рік народ-ження Спеціаль-ність Науковий керівник
1 БУТКАЛЮК Віталіна Олександрівна 01.09.2019-31.08.2021 3/13/1983 .054 Петрушина Т.О., зав.наук.відділу, д.соц.н., ст.н.с.