Відділ соціально-політичних процесів

Вивчення проблем розвитку політичної системи України, формування політичної культури населення, особливостей поведінки громадян на виборах, розвитку демократії.

Телефон:
(044) 255–60–84
Кабінет відділу:
317
Відділ соціально-політичних процесів

Відділ соціально-політичних процесів в його нинішньому складі працює з 2006 року. Зав відділом – доктор соціологічних наук Вишняк Олександр Іванович.

Коротка довідка про відділ

Відділ соціально-політичних процесів у його нинішньому складі працює з 2006 року. Відділом керує доктор соціологічних наук Вишняк Олександр Іванович

Дослідницький інтерес відділу зосереджений на вивченні проблем розвитку політичної системи України, формування політичної культури населення, особливостей поведінки громадян на виборах, розвитку демократії.

Завідувач відділом – Вишняк Олександр Іванович, доктор соціологічних наук

Наукові співробітники відділу

  1. Бекешкіна Ірина Еріковна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник.
  2. Бурова Ольга Ігорівна – кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник.
  3. Козловський Олег Ростиславович – кандидати соціологічних наук, науковий співробітник.
  4. Загороднюк Тетяна Юріївна – кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник
  5. Курас Артем Іванович - кандидит політичних наук, молодших науковий співробітник;

  6. Данилюк Ірина Валеріївна - провідний інженер-програміст;

  7. Соколова Олена Юріївна - провідний соціолог;

  8. Міненко Лілія Федорівна - соціолог I категорії;
  9. Мазур Катерина Сергіївна - соціолог I категорії.

Планові теми відділу

1.Соціологічний моніторинг політичної системи України в ХХІ столітті: методологія та результати дослідження (2009–2011 рр.)

2. Електоральна поведінка: тенденції змін за роки незалежності (2012–2014 рр.)

3. Регіональні чинники політичної свідомості та поведінки громадян сучасної України (2015–2017 рр.).

Публікації відділу

1. Вишняк О. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України. Соціологічний моніторинг: 1994–2006. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2006. – 203 с.

2. Вишняк О. Мовна ситуація та статус мов в Україні: динаміка, проблеми, перспективи (соціологічний аналіз) / О.Вишняк. – К.: ІС НАНУ, 2009. – 176 с.

3. Вишняк О. Динаміка ставлення громадян України до партійних систем / О.Вишняк // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін; за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. – С. 379–389.

4. Бекешкіна І. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг / I.Бекешкіна. – К.: Рада Європи, 2009. – 41 с.

5. Бекешкіна І. Українські партії на парламентських виборах і структурованість українського суспільства / І.Бекешкіна // Українське суспільства 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д. соц. н. М.Шульги. – К.: ІС НАН України, 2012. – С.59–71.

6. Бекешкіна І. Ставлення населення до створення об’єднань співвласників багато-квартирних будинків / І.Бекешкіна // Громадська думка. – 2012. – №1. – С.3–12.

7. Бекешкіна І. Моніторинг системи вищої освіти в Україні і Болонський процес / І.Бекешкіна, О.Злобіна // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірних наукових праць. – Харьків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2012. – Вип. 18. – С.393–399.

8. Вишняк О. Вимірювання рейтингів у електоральних дослідженнях / О.Вишняк // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІСНАН України, 2012. – С.41–58.

9. Вишняк О. Дослідження історичної свідо­мості та національної пам’яті в українській соціології, підсумки та пріоритети (Аналітична доповідь) / О.Вишняк: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.memory.gov.ua/ua/publication/content/ 1907htm.

10 Вишняк О. Етнорелігійна ситуація в України: соціологічний аналіз (1994– 
2010 рр.) / О.Вишняк: [Електронний ре­сурс]. – Режим доступу: www.memory. gov.ua/publication/content/ 1647html

11. Вишняк О. Соціологічний аналіз ставлення громадян України до історичних постатей / О.Вишняк / Національна та історична пам’ять Зб. наукових праць. – К.: НВЦ “Пріоритет”, 2012. – С.168–177.

12. Вишняк О. Ставлення громадян до унітарно-федеративного устрою України / О.Вишняк // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАН України, 2012. – С.97–105.

13. Бекешкіна I.E. Президентські вибори – 2015: стартові позиції кандидатів / І.Бекешкіна // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек. н. В.Ворони, д.соц. н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 16–22.

14. Бекешкіна I.E. Вибори 2012: динаміка рейтингів та мотивація вибору / І.Бекешкіна // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – Вип. 5 (16). – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С.239–254.

15. Бекешкіна I.E. Вибори 2012: оцінки, мотивація, інформованість виборців / І.Е.Бе-кешкіна // Україна 2012: політичний портрет. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 2013, № 39. – С. 5–36.

16. Бекешкіна I.E. Партійні вибори в Україні: стабільність і зміни / І.Бекешкіна // Національний екзит-пол: парламентські вибори 2012. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 2013. – С. 47–54.

17. Вишняк О.І. Ставлення громадян України до виборчих систем: методика та результати досліджень / О.Вишняк // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – Вип. 5 (16). – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 222–238.

18. Вишняк О.І. Соціологи на виборах 2012: старі проблеми в нових реаліях / О.Виш-няк // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д. ек. н. В.Ворони, д. соц. н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 44–58.

19. Вишняк О.І. Динаміка потенційного та реального електорату України на парламент-ських та президентських виборах: 1994–2012 / О.Вишняк // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д. ек. н. В.Во-рони, д. соц. н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 23–43.

20. Вишняк О.І. Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціоло-гічний аналіз) / О.Вишняк // Національна пам’ять. Зб. наук. праць. Вип. 6. – К.: НВУ “Пріоритети”, 2013. – С. 32–40.

21. Козловський О.Р. Динаміка розвитку релігійних конфесій протягом десяти років (з 2003 по 2013 рр.) / О.Козловський // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д. ек. н. В.Ворони, д. соц. н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 441–446.

22. Козловський О.Р. Земельна реформа потребує уваги та посилення відповідальності за її виконання / О.Козловський // Земельне право України: теорія і практика, 2013, № 6. – С. 16–19.

23. Бекешкіна І.Е. Майдан: хто, чому і навіщо? / І.Бекешкіна // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. – К.: ІС НАН України, 2014. – С. 304–313.

24. Бекешкіна І.Е. Президентські вибори – 1999, 2004, 2010, 2014 у вимірах Екзит-полу / І.Е.Бекешкіна // Національний екзит-пол: президентські вибори – 2014. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи, 2014. – С. 36–40.

25. Бекешкіна І.Е. Партійні вибори в Україні: радикальні зміни / І.Е.Бекешкіна // Національний екзит-пол: парламентські вибори – 2014. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи, 2015. – С. 35–42.

26. Bekeshkina I. Ukraine–2014: How has the Society Chalanged& / I. Bekeshkina // Belarus Realyty, 2014, №14, p. 2–7.

27. Бекешкіна І.Е. Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? / І.Бекешкіна // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАН України, 2014. – С. 83–91.

28. Вишняк О. Тенденції змін рейтингів політичних партій та блоків під час передвиборчих кампаній до Верховної Ради України в 2002–2012 роках (на основі моніторингових передвиборчих опитувань) / О.Вишняк // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАН України, 2014. – С.95–104.

29. Вишняк О. Динаміка структури електорального поля України на президентських та парламентських виборах (1994–2012) / О.Вишняк // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАН України, 2014. – С.228–249.

30. Вишняк А. Доверие политическим институтам: понятие, показатели, динамика изменений (1994–2013) / А.Вишняк // Общество без доверия / Под ред. Е.И.Головахи, С.А.Макеева, Н.В.Костенко. – Інститут социологии НАН Украины, 2014 с.

31. Vishniak O. The Maidan and Post-Maidan Ukraine: Public Attitudes in Regional Dimensions // Ukraine after Euromaidan: Challenges and Hopes / V. Stepanenko, Y.Pylaynskyi, eds. / Bern: Peter Lang, 2014, p. 171–181.

32. Бурова О. Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту / О.Бурова // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: ІС НАН України, 2014. – С.365–374.