Відділ соціально-політичних процесів

Телефон:
(044) 255–60–84
Кабінет відділу:
317
Відділ соціально-політичних процесів

Коротка довідка про відділ

Відділ соціально-політичних процесів у його нинішньому складі працює з 2006 року. Відділом по 2019 р. керував доктор соціологічних наук Вишняк Олександр Іванович (1956–2019), з 15.04.2019 р. відділом керує - Резнік Олександр Станіславович. Упродовж багатьох років у відділі працювала Бекешкіна Ірина Еріківна (1952–2020).
Дослідницький інтерес відділу зосереджений на вивченні проблем розвитку політичної системи України, формування політичної культури населення, особливостей поведінки громадян на виборах, розвитку демократії.

Завідувач відділом – Резнік Олександр Станіславович, доктор соціологічних наук

Наукові співробітники відділу

 1. Рахманов Олександр Адольфович  – провідний науковий співробітник, доктор соціологічних наук, доцент;
 2. Горбачик Андрій Петрович – провідний науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 3. Козловський Олег Ростиславович – старший науковий співробітник, кандидати філософських наук;
 4. Загороднюк Тетяна Юріївна – кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник;
 5. Бурова Ольга Ігорівна – старший науковий співробітник, кандидат соціологічних наук;
 6. Гломозда Дмитро Костянтинович - молодший науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент;
 7. Данилюк Ірина Валеріївна - провідний інженер-програміст;
 8. Соколова Олена Юріївна - провідний соціолог;
 9. Міненко Лілія Федорівна - соціолог I категорії;
 10. Гетман Юлія Анатоліївна – аспірантка.

Планові теми відділу

 • НДР «Популістські орієнтації громадян у перехідному суспільстві: особливості прояву та чинники формування», (2022–2024 рр.).
 • НДР «Чинники ставлення громадян до державної влади: соціологічний аналіз», (2020–2021 рр.).
 • НДР «Тенденції та основні фактори змін партійної системи України за роки незалежності», (2017–2019 рр.).
 • НДР «Регіональні чинники політичної свідомості та поведінки громадян сучасної України», (2015–2017 рр.).
 • НДР «Електоральна поведінка: тенденції змін за роки незалежності», (2012–2014 рр.).
 • НДР «Соціологічний моніторинг політичної системи України в ХХІ столітті: методологія та результати дослідження», (2009–2011 рр.).

Публікації відділу

Монографії:

Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. – 288 с.

Бурова О.І. Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації: соціологічний аналіз. Київ: Наукова думка, 2016. 195 с.

Загороднюк Т. Концепции постсоветской трансформации общества Т.И.Заславской и Н.В.Паниной : Мон.  — К.: Институт социологии НАН Украины, 2013. 164 с.

Вишняк О.  Мовна ситуація та статус мов в Україні: динаміка, проблеми, перспективи (соціологічний аналіз). — К.: Інститут соціології НАН України, 2009. 176 с.

Козловський О.Р.  Релігійна свідомість і релігійні практики населення сучасної України як предмет соціально-філософського аналізу.  - Київ, ВД "Стилос". - 2007. - 192 с.

Вишняк О. І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України. Соціологічний моніторинг: 1994-2006. К.:  Інститут соціології НАНУ , 2006.  203 с.

Вишняк О.І.  Електоральна соціологія: історія, теорія, методи.  - К.: Інститут соціології НАН України, 2000. 309 с.