Відділ соціальної експертизи

Телефон:
(044) 255-75-41; 255-76-79.
Каб.
305, 316.
Відділ соціальної експертизи

Відділ соціальної експертизи (до червня 1996 року - "Відділ методики соціальних програм і проектів") заснований у листопаді 1991 року. В 2023 році він складається з 10 співробітників - 2 доктори і 3 кандидати наук.

Основні наукові напрямки діяльності відділу

 • Розробка концепції системи соціальних показників;
 • розробка концепції колегії незалежних експертів як інституту громадянського суспільства;
 • концептуальні підходи до розробки програм соціальної політики в Україні;
 • соціальні наслідки Чорнобильської аварії;
 • проблеми функціонування державної служби;
 • проблеми аграрної реформи в Україні;
 • регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України;
 • соціальні проблеми цивілізаційного вибору українського суспільства;
 • модернізація сучасного українського суспільства.

У центрі уваги відділу соціальної експертизи такі наукові проблеми:

• методологія і методика соціальної експертизи;
• моніторинг соціально-психологічних наслідків Чорнобильської аварії;
• рівень гуманітарного (людського) розвитку;
• соціальна політика, соціальний захист,
• рівень бідності;
• система соціальних показників,
• функціонування державної служби,
• регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України;
• соціальні проблеми цивілізаційного вибору українського суспільства;
• модернізація сучасного українського суспільства.

Завідувачка відділу:

Чепурко Гульбаршин Іскаківна – доктор соціологічних наук

Співробітники відділу:

Привалов Юрій Олексійович – старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Сапєлкін Юрій Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат соціологічних наук

Трофименко Олеся Володимирівна – молодший науковий співробітник

Гломозда Віра Іллівна – провідний соціолог

Соболєв Андрій Сергійович – провідний соціолог

Амджадін Людмила Володимирівна - соціолог I категорії

Рокицька Оксана Юріївна - соціолог I категорії

Касянчук М.Г. - науковий співробітник за сумісництвом, кандидат хімічних наук.

Клименко О.Ю. - науковий співробітник за сумісництвом, доктор соціологічних наук.

Планова тема відділу на 2021-2023 р.р.

Поведінкові стратегії населення в умовах поширення соціально-небезпечних хвороб (I кв. 2021 - IV кв. 2023).
Керівник - д.cоц.н. Чепурко Г.І.

Наукові праці відділу:

 1. Казаков, В., Пилипенко, В. Привалов, Ю. (2022). Популізм: теорія і практика, історія та сучасність. Книга друга: Основні типи і форми сучасного популізму. Відп. ред. Г. Чепурко. Київ–Львів: Простір-М. 270 с.
 2. Касянчук, М. (2022). Зміни психологічних характеристик серед молодих гомо- та бісексуальних чоловіків Донбасу під час окупації 2014–2015 рр. Українське суспільство в умовах війни. Рік 2022. Головаха, Є. (ред), Макеєв. С. (ред.). (сс. 238-250). Колективна монографія. Київ: Інститут соціології НАН України.
 3. Касянчук, М. та ін. (2022). Українське суспільство та ЛҐБТ напередодні великої війни : Національне дослідження ставлення населення України до лесбійок, ґеїв, бісексуальних і трансґендерних людей. М. Касянчук, В. Маліков, О. Рокицька, О. Трофименко, О. Шестаковський, С. Шеремет (ІС НАНУ, ЕҐЗП-Україна, Асоціація ЛҐБТ «ЛІГА», ЦСЕП, Донбас-СоцПроект). Київ, Маріуполь, Таллінн. 142 с.
 4. Касянчук, М. Г., Трофименко, О. В., Шеремет, С. П. (2022). Трансгендерні люди в Україні — «спільнота, що складається зі спільнот» (результати експертного опитування). Український соціум, 1(80), 99–115. Отримано з: https://doi.org/10.15407/socium2022.01.099.
 5. Касянчук, М. Г. (2022). Громадські організації української діаспори в Естонії. Український соціум, 2, 144-154.  Отримано з: https://doi.org/10.15407/socium2022.02.144.
 6. Касянчук, М. Г. (2022). Мова ворожнечі щодо ЛҐБТ в українських онлайн-медіях. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 138-161.
 7. Касянчук, М., Лещинський, Є., Трофименко, О. (2022). Між публічним та приватним: гомо- та бісексуальні чоловіки міських аґломерацій Донецької області як локальна домодерна спільнота. Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг, 1, 124–143. Отримано з: https://doi.org/10.15407/sociology2022.01.124.
 8. Клименко, О.Ю. (2022). Проблема закритості інститутів публічної влади в цифровому суспільстві: порівняльний аналіз країн пострадянського простору. Соціологічні студії, 1(20), 41-54.
 9. Сапелкін, Ю. Фактори поширення соціально-небезпечних хвороб. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень». (04.11.2022, м. Тернопіль, Україна). (сс. 158-162). Отримано з: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/04.11.2022.
 10. Сапелкін, Ю. Сапєлкіна, З. (2022). Місце та роль жінки в християнській церкві. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень» (07.10.2022; м. Суми, Україна). (сс. 83-85). Отримано з: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/07.10.2022/10.
 11. Сапелкін, Ю. (2022). Екологічні фактори поширення соціально-небезпечних хвороб. Матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції «INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SCIENTIFIC HORIZONS AND PERSPECTIVES». (11.11.2022, м. Вільнюс, LTU). Отримано з: https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/11.11.2022.
 12. Сапелкін, Ю. (2022). Соціальні наслідки пандемії COVID-19. International Scientific and Theoretical Conference «SCIENCE OF XXI CENTURY: DEVELOPMENT, MAIN THEORIES AND ACHIEVEMENTS». (24.06.202,. Гельсінкі, FIN). (сс. 48-50). Отримано з: https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/24.06.2022.
 13. Соболєв, А., Соболєва, Н. (2022). Психологічне благополуччя українців: стратегії адаптації.  Українське суспільство в умовах війни. Рік 2022. Гол. ред-ри Головаха, Є. (ред),  Макеєв. С. (ред.). (сс. 384-397). Колективна монографія. Київ: Інститут соціології НАН України.
 14. Соболєв, А.С., Чепурко, Г.І. (2022). Стратегії та моделі здоров'язберігаючої поведінки населення в контексті соціально-небезпечних хвороб. Міжнародна науково-теоретична конференція «TECHNOLOGIES AND STRATEGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS» (м. Стокгольм (SWE), 27 травня 2022 року). Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа». (сс.84-87). DOI 10.36074/scientia-27.05.2022. Отримано з: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/27.05.2022/747.
 15. Трофименко, О., Рокицкая, О., Касянчук, М. (2022). Исследование по базовой оценке отношения к транс* людям среди экспертов здравоохранения и людей, принимающих решения в пяти странах Восточной Европы и Центральной Азии. Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию (ЕКОМ). Таллинн. 124с.  Електронна версія, посилання ще немає.
 16. Чепурко, Г. (2022). Ризики поширення соціально небезпечних хвороб. Українське суспільство в умовах війни. Рік 2022. Головаха, Є. (ред), Макеєв. С. (ред.). (сс. 98-109). Колективна монографія. Київ: Інститут соціології НАН України.
 17. Чепурко, Г., Дудник, А, Лешенок, У.  (2022). Дослідження затрат пацієнтів, пов'язаних з діагностикою ТБ та ВІЛ на рівні системи охорони здоров'я. Аналітичний звіт. Київ. Отримано з: https://www.phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021_2022_TB_VIL_diagnostyka_zvit.pdf.
 18. Чепурко, Г. (2022). Ринок праці України: сучасні виклики та ризики.  Соціологія: теорія, методи, маркетинг,  3, 121-148. Отримано з: DOI 10.15407/sociology 2022.03.121.
 19. Klymenko, O. (2022). Features of quality management of electronic services in ukraine in the conditions of digitalization. Risus-journal on innovation and sustainability. Vol. 13. Issue 1. P. 72-85. DOI 10.23925/2179-3565.2022v13i1. p.72-85.
 20. Gulbarshyn Chepurko.(2022). DEVELOPMENT OF MODERN SOCIOLOGICAL EDUCATION IN UKRAINE: PROBLEMS, PROSPECTS. Iryna Mykytiuk, Gulbarshyn Chepurko, Natalia Sobolieva, Myroslava Kukhta, Inna Shevel. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educaçâo, Araraquara, 2022/03/30. SP, Brasil e-ISSN: 1982-5587. DOI Prefix: 10.21723/riaee <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/index>.
 21. Привалов, Ю., Пилипенко, В. (2021). Владна еліта Росії в контексті духовності: історико-релігійний аспект. Вісник Львівського університету, 34.
 22. Привалов, Ю., Казаков, В., Пилипенко, В. (2021). Теорія революції Карла Маркса і генезис популізма. Київ-Львів: Простір-М, 183 с.
 23. Cапелкін, Ю., Чепурко Г.І., (2021). Проблеми екологічного пізнання і знання. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science». (November 12, Krakow, Poland: European Scientific Platform). Vol. 1, P. 102-107.
 24. Cапелкін, Ю., Сапелкіна, З. (2021). Роль цілісної особистості в процесі подолання глобальних викликів сучасності. The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the І International scientific and theoretical conference, (January 29, Coventry. United Kingdom: European Scientific Platform). Vol. 3, P.87-91.
 25. Сапелкін, Ю., Сапелкіна, З. (2021). Євроінтеграційна стратегія України у дискурсі «Конфлікту цивілізацій» С.Хантінгтона. Збірник наукових праць «Сторінки історії КПІ».
 26. Сапелкін, Ю. (2021). Вплив навколишнього середовища на стан здоров'я. В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Інститут Соціології НАН України. С.457-468.
 27. Соболєв, А.С. (2021). Шкідливі звички (куріння, алкоголізм, наркоманія) як чинник негативного впливу на здоров’я. В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.) Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Ін-т соціології НАН України. С.469-485.
 28. Трофименко, О., Сазонова, Я., Касянчук, М., Лисенко, Т., Андріанова, І. (2021). Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. 124 с. Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України.
 29. Трофименко, О., Касянчук, М., Корнілова, М., Варбан, М. (2021). Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+). 84 с. Київ: Альянс громадського здоров’я.
 30. Трофименко, О., Касянчук, М. (2021). Оцінка чисельності трансгендерних людей в Україні: аналітичний звіт. 40 с. Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України.
 31. Трофименко, О. (2021). Оцінка населенням сфери медичних послуг. В.М.Ворона, М.О.Шульга.(ред). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Ін-т соціології НАН України, С.444-456.
 32. Чепурко, Г.І., Гладченко Л.П. 2021. Дослідження подолання органами місцевого самоврядування викликів у наданні освітніх послуг в громадах, які виникли через COVID-19: аналітичний звіт. 103 с. Київ: U-LEAD разом з Європою.
 33. Чепурко, Г.І. (2021). Поширення соціально небезпечних хвороб як соціальна проблема. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації. Збірник тез ХІІ Львівського соціологічного форуму присвяченого 30-літтю академічної соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів, 2 квітня 2021 р.) (електронне видання). сс.139-141.
 34. Чепурко, Г.І., Соболєв, А.С. (2021). Пандемія: криза чи шанс? Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпро, 19-20 лютого 2021 р.).. сс.27-32. Дніпро: НО «Відкрите суспільство».
 35. Чепурко, Г. І., Соболєв, А.С. (2021). Вплив пандемії на систему охорони здоров’я та якість медичного обслуговування в оцінках українців. Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 7–8 травня 2021 р.). сс.37-41. Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 36. Чепурко, Г.І. (2021). «Ризики поширення соціально-небезпечних хвороб в умовах пандемії коронавірусної інфекції». Збірка матеріалів конференції «Соціальні наслідки пандемії COVID-19: соціологічні аспекти» (м. Київ. 12 листопада 2021 р.). с.87-91.
 37. Чепурко, Г.І. (2021). Пандемія COVID-19: виклики і загрози у соціальній сфері. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 94-105.
 38. Чепурко, Г.І. (2021). Динаміка самооцінки стану здоров’я населення України. В.М.Ворона, М.О.Шульга. (Ред.). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Інститут Соціології НАН України. С.424-443.
 39. Чепурко, Г.І. (2021). Розділ «Ґлобальні ризики: системний характер та руйнівний потенціал. Монографія Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри; за ред. Л.Г. Скокової. Київ: Інститут соціології НАН України, 2021. с.67-82.
 40. Trofymenko Olesia (Kyiv), Shestakovskyi Oleksii (Kyiv), Kasianczuk Maksym (Tallinn, Estonia). 2021. The Revolution of Dignity and instrumentalisation of LGBT rights: How did attitudes towards LGBT people change in Ukraine after Euromaidan? Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 127-150.
 41. Trofymenko, O., Kasianzuk, M., Shvab, M., Djuma, V., (2021). The attitudes towards LGBT people among workers delivering key public services’. The first regional study in Central and Eastern Europe and Central Asia. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, (3), 126-146.
 42. Chepurko, G. (2021). Здоров'я, медицина, коронавірус: ризики соціальної безпеки (ієрархія соціальних і соціально-медичних ризиків). Чепурко Г.І., Сапелкін Ю.В. С.8-14. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), (April 9, 2021). Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. P.8-14.
 43. Гончарук, О.С., Петрик, Л.С. (2020). Соціальні детермінанти дитячої злочинності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». (Одеса, 17-18 січня 2020 р.) cc. 22-23.
 44. Гончарук, О.С. (2020). Інституціональна модернізація українського суспільства. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.1). (сс. 152-169). Київ: Інститут Соціології НАН України.
 45. Привалов, Ю.О., Пилипенко, В. (2020). Владна еліта у контексті духовності: історико-релігійні аспекти. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21) (сс. 274-283). Київ: Інститут соціології НАН України. 2020.
 46. Привалов, Ю.О.(2020). Інституціональна модернізація українського суспільства. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.2) (сс. 169-186). Київ: Інститут Соціології НАН України.
 47. Рокицька, О., Петрик, Л. (2020).Визнання прав тварин як етап модернізації у розрізі книги Пітера Сінґера "Визволення тварин". Матеріали XVIII Міжнародної конференції «Шевченківська весна - 2020».(Київ, 24 квітня 2020р.). сс.74-76.
 48. Сапелкін, Ю. (2020). Двояке ставлення українців до свого здоров’я та медицини. Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4. 161-189.
 49. Сапелкін, Ю., Пилипенко, В. (2020). Деонтологічний вимір вітчизняної медицини. В В. Ворона, М. Шульга. (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21) (сс. 366-373). Київ: Інститут соціології НАН України.
 50. Сапелкін, Ю. (2020). Модернізація сучасного українського суспільства. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 3) (сс. 152-186). Київ: Інститут Соціології НАН України.
 51. Трофименко, О.В., Касянчук, М.Г., Шеремет, С.П.(2020). Стан одностатевих партнерств в Україні . Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 143-166.
 52. Трофименко, О., Шваб, М., Касянчук, М. (2020). «Исследование отношения к ЛГБТ среди работников ключевых социальных сервисов в пятистранах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии» в рамках Региональной программы ЕКОМ «Право на здоровье». Таллин. 107 с.
 53. Трофименко, О. Долинська, М. (2020). Причини пізнього виявлення мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ) та планування втручань для зменшення поширення генералізованих форм туберкульозу: аналітичний звіт. 74 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.
 54. Трофименко, О., Середа, Ю. (2020). Бар’єри лікування туберкульозу в Україні: результати дослідження: аналітичний звіт. 119с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.
 55. Трофименко, О., Варбан, М., Касянчук М., Корнілова, М. (2020). Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+): аналітичний звіт. 84с. Київ: Альянс громадського здоров’я.
 56. Трофименко, О., Сазонова, Я., Касянчук, М. (2020). Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. 130 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.
 57. Трофименко,О., Касянчук, М. (2020). Оцінка чисельності трансгендерних жінок та чоловіків в Україні: аналітичний звіт. 39 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.
 58. Чепурко, Г.І. (2020). Формування відповідальності в українському суспільстві. В В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Розділ 3) (сс. 76-105). Київ: Інститут соціології НАН України.
 59. Чепурко, Г.І. (2020). Роль держави у формуванні відповідального суспільства. В. В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Підрозділ 4.3) (сс..116-121). Київ: Інститут соціології НАН України.
 60. Чепурко, Г.І. (2020). Стан, проблеми та перспективи модернізації українського суспільства: експертні оцінки. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 41-65.
 61. Чепурко, Г.І. (2020). Глобальні ризики та їх системний характер. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 80-98.
 62. Чепурко, Г.І. (2020). Модернізація: теоретичні і методологічні проблеми. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики.( Розділ 1) ( сс. 9-67). Київ: Інститут Соціології НАН України.
 63. Чепурко, Г.І. (2020). Основні типи модернізації та їх специфіка. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. ( Розділ 2) (сс.69-106). Київ: Інститут Соціології НАН України.
 64. Чепурко, Г.І. (2020). Особливості сучасної української моделі модернізації (результати експертного опитування). В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 5) (сс.206-237). Київ: Інститут Соціології НАН України.
 65. Чепурко, Г., (2020). Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 161-189.
 66. Чепурко, Г.І, Гончарук О.С. (2020). Ціннісний потенціал медицини: українські реалії. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21) (сс.359-365). Київ: Інститут соціології НАН України.
 67. Trofymenko,O., Schvab,M., Kasianchuk, M. (2020). “Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services in Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People”. Conducted as Part of ECOM’s Regional Program “Right to Health” Tallin. 106 с.
 68. Сhepurko,G., Pylypenko, V. (2020). Value issues in the light of the sociological theory development. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 147-160.
 69. Чепурко Г.І., Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір України // Колективна монографія “Суспільні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття”. Ужгород: Центр українсько-європейського наукового співробітництва. 2019. C. 138-156.
 70. Гончарук, О.С., Петрик Л.С.(2019). Ментальність української ідентичності. Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 27-28 вересня 2019р.) (сс. 9-13). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 71. Привалов, Ю.О., Пилипенко, В.Є. (2019). Модернізаційні процеси у транзитивному суспільстві. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.),Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 174-186). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 72. Привалов, Ю.О.Лощинін, М.Б.(2019).Етичні критерії цивілізаційного вибору.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 92-113.
 73. Привалов, Ю.О., Чепурко, Г.І., Пилипенко, В.Є. Метатеорії на початку XXI століття: модернізаційний вектор соціології Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 74. Рокицька, О.Ю., Петрик, Л.С.(2019). Смерть як соціокультурний феномен.Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі.Матеріали міжнародно-практичної конференції (Одеса, 19-20 липня 2019р.) (сс. 83-86). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 75. Сапелкін, Ю. В., Чепурко, Г.І. (2019).Еволюція теорії модернізації в соціології. III Таврійські історичні і наукові читання.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут.
 76. Cапелкін, Ю.В., Гончарук, О.С.(2019). Модернізація сучасного українського суспільства: специфіка, етапи, перспективи.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries».(BaiaMare, Romania, Yune 28-29, 2019). (сс. 28-31).NorthUniversityCentreofBaiaMare.
 77. Сапелкін, Ю.В.,Гончарук, О.С. (2019). Ринкова трансформація українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс.197-204). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 78. Сапелкін, Ю.В, Привалов, Ю.О., Лощнін, М.Б. (2019). Етичні критерії цивілізаційного вибору Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 92-113.
 79. Cапелкін, Ю.В.(2019).Відповідальність держави.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг,2, 31-36.
 80. Трофименко, О.В., Петрик, Л.С. (2019).Модернізаційні цінності українського загалу. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»(Львів, 5-6 липня 2019р.) (сс. 56-61) Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 81. Трофименко, О.В.,Петрик Л.С. (2019).Психологічна війна як елемент гібридної війни: історична ретроспектива.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Виклики гібридної війни: інформаційний вимір» (Латвія, 16-17 серпня 2019р.) (сс. 55-57). Vilnius: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».
 82. Чепурко, Г.І. (2019). Сприйняття населенням стану, проблем та перспектив модернізації українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 186-197). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 83. Чепурко, Г.І.,Пилипенко В.Є. (2019). Соціальний діалог у контексті модернізаційних процесів. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 204-212). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 84. Чепурко,Г.І., Сапелкін, Ю.В.(2019). Еволюція теорії модернізації в соціології.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут.
 85. Чепурко Г.І. (2019). Модернізація суспільства: теоретичні дискурси та практичні тренди.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень».(Дніпро, 15-16 лютого 2019р.) (сс. 50-54) Дніпро: НО «Відкрите суспільство».
 86. Чепурко, Г.І.,Петрик, Л.С. (2019).Масовізація сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства».(Одеса, 13-14 вересня, 2019р.) (сс. 79-82)Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 87. Trofymenko, O.,Shestakovskyi,O., Kasiaczuk,M., Chepurko,G., Djuma,V., Howell,S. (2019).Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1,145-171.
 88. Chepurko, G.,Trofymenko, O., Shestakovskyi, O., Kasiaczuk, M., Djuma, V., Howell, S. (2019). Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy. Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 145-171.
 89. Чепурко, Г.І. (2019).Роль держави у формуванні відповідального суспільства.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 20-25.
 90. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є., Привалов, Ю.О.(2019). Метатеорії на початку ХХІ століття: модернізаційний вектор соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 91. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є. (2019).Економічна модернізація суспільства: український вимір.Internationalscientificandpracticalconference “Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries”(Romania,June 28-29, 2019). (сс. 41-44). BaiaMare: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».
 92. Goncharuk O.S. Modernization of contemporary society in sociological knowledge / O.S.Goncharuk, V.A. Piddubnuy // International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference Proceedings, February 23. Kannas Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 61-63.
 93. Піддубний В.А. Соціологія сьогодення: теоретичний концепт і модерні практики / В.А.Піддубний // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 липня 2018р.). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. С.83-87.
 94. Привалов Ю.О. Елітні групи у фокусі соціологічного дослідження: морально-етичний аспект / Ю.Привалов, В.Денисенко, В.Пилипенко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 16. 2018. С. 132-144.
 95. Привалов Ю.О. Свобода та відповідальність: цивілізаційні цінності в українській громадській свідомості. / Ю.Привалов, Р. Москотіна // Соціальні виміри суспільства: зб.наук.праць. Вип 10 (21). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. C 201 - 211.
 96. Привалов Ю.О. Формування відповідального суспільства в контексті модернізації / Ю.О. Привалов, О.С.Гончарук // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 жовтня 2018р.). Київ ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. С.18-23.
 97. Привалов Ю., Пилипенко В. Соціокультурна детермінація модернізаційних процесів/ Ю.Привалов, В.Пилипенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип 5 (19) за ред. Д.ек.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2018. С. 236 – 245.
 98. Сапелкін Ю.В. Дискурси та українські реалії модернізації суспільства / О.С Гончарук., Ю.В. Сапелкін // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ. 2018. С.40-43.
 99. Сапелкін Ю., Гончарук О. Медицина як відображення цінностей суспільства / Ю.Сапелкін., О.Гончарук // Українське суспільсвто: моніторинг соціальних змін. Вип. 5 (19) за ред. Д.ек.н. В,М. Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2018. С.316 – 325.
 100. Сапелкін Ю.В. Модернізація: соціологічний дискурс і соціальні практики українського суспільства. / Ю.В Сапелкін., Г.І. Чепурко // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ. 2018. С 43-46.
 101. Трофименко О.В. Соціологія і сучасна цивілізація: модернізаційний аспект / О.Ю.Рокицька, О.В.Трофименко // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 лютого 2018р.). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2018. С. 36-39.
 102. O.Trofimenko, R. Moskotina, N.Dmitruk, Y. Privalov, M.Kasianczuk. “Brief on main results of the Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services of Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People, conducted within the Framework of ECOM’s Regional Program “Right to health”// Eurasian Coalition on Male Health. Tallinn, 2018. 94 p.
 103. Чепурко Г.І. Соціологічне пізнання та соціальний контекст модернізації українського суспільства / Г.І Чепурко., В.А. Піддубний // Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті» (Київська наукова суспільнознавча організація. Київ, Україна, 15-16 червня 2018 р). С. 40-44.
 104. Чепурко Г.І. Модернізація українського суспільства в умовах глобалізаційного процесу //Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології". 17-18 травня 2018 року (м. Київ) / Наукове видання/ Київ. нац., ун-т ім. Т. Шевченка [та ін..; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І]. К:Логос, 2018. С. 191-193.
 105. Чепурко Г. І. Емпірична соціологія. Курс лекцій /Сапелкіна О. В., Чепурко Г.І. // Львів: Ліга Прес, 2018. 294 с.
 106. Чепурко Г.І. Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації/ В.Денисенко, Г.Чепурко, В.Піддубний // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Вип.17. 2018. С.145-154.
 107. Чепурко Г.І. Модернізація: соціологічний дискурс і соціальні практики українського суспільства/ Г.І Чепурко., Ю.В. Сапелкін // Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9-10 листопада 2018р., м. Київ). Київ: ГО Київська наукова суспільнознавча організація, 2018. С. 43-46.
 108. Gulbarshyn Chepurko. Modernisation Processes as Seen in Light of the Theory and Methodology/Valerii Pylypenko, Gulbarshyn Chepurko //Соціологія, теорія, маркетинг, 2018. №2. С.215-231.
 109. Чепурко Г.І. Чинники формування відповідального суспільства в Україні / Г.І.Чепурко, В.А Піддубний.// Соціальні виміри суспільства: зб.наук.праць. Вип 10 (21). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. C. 176-200.
 110. Чепурко Г., Привалов Ю., Піддубний В. Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства (відп. ред. Чепурко Г.І.) Інститут соціології НАН України, Київ/Львів: Простір-М, 2018. 182 с.
 111. Чепурко Г.І. Пам’яті Юрія Івановича Саєнка./ Г.Чепурко/ Академічна соціологія в Україні (1918-2018). Том 2. Спогади, інтерв’ю, статті. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. С. 78-84.
 112. Чепурко Г., Піддубний В. Модернізація українського суспільства: соціальні реакції та орієнтири / Г.Чепурко, В. Піддубний // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 5 (19) / за ред. д. ек. н. В.М. Ворони, д. соц. н. М.О. Шульги. Київ: ІС НАН України, 2018. С. 14-34.
 113. Гончарук О.С. Модернізація суспільства в глобалізованому світі: український вимір/ Гончарук О.С., Рокицька О.Ю.// Суспільні науки та сучасність: актуальні питання: Матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 37- 41. (0,2 д.а.).
 114. Піддубний В. Модернізація українського суспільства в контексті цивілізаційного вибору/ Г.Чепурко, В. Піддубний// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 4 (17) [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – (0,5 д.а.).
 115. Піддубний В.А. Модернізація в соціологічному пізнанні глобалізаційних процесів/ В.А. Піддубний, О.С. Гончарук// Фактори та умови модернізації досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. – с.51-55 (0,2 д.а.).
 116. Привалов Ю., Козаков В. Розуміння «розколу» в соціологічній літературі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – №1. – С.164-174 (0,5 д.а.).
 117. Привалов Ю. Демократія і українська національна держава /Козаков В., Привалов Ю. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга]— Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – 0,6 д.а.
 118. Привалов Ю.О. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації/ Ю.О. Привалов, Ю.В. Сапелкін// Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 жовтня 2017 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільчознавча організація», 2017. – (0,3 д.а.).
 119. Привалов Ю.О. Модернізація українського суспільства в глобалізаційному світі/ Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов// Розвиток сучасного суспільства в умовах глобалізаційної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса: ГО «Прочорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – (0,3 д.а.).
 120. Сапелкін Ю.В. Політична модернізація у дзеркалі теорії і практики/В. Пилипенко, Ю.Сапелкін// Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін, вип. 4 (17) [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – 1 д.а.
 121. Сапелкін Ю. Поведінка населення у контексті модернізації українського суспільства / Ю.Сапелкін // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга]— Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. — (0,5 д.а.).
 122. Сапелкін Ю.В. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації. Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 13-14 жовтня 2017 року. – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація, 2017. –С.32-36 (0,2 д.а.).
 123. Чепурко Г. Самооцінка стану здоров’я населенням України // Н. Соболєва, Г. Чепурко // Соціальні виміри суспільства . Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга]— Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. – 0,74 д.а.
 124. Чепурко Г.І. Цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп/ Г.І. Чепурко, М.О. Шульга, О.І. Вишняк та ін..// Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2017. – С.10-31. (1,5 д.а.).
 125. Gulbarshyn Chepurko. Social capital in Ukraine economic transformation/ Volodymyr Piddubny, Gulbarshyn Chepurko// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 - № 1. С. 188-197. (1,2 д.а.)
 126. Chepurko G. The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Chepurko G., Novak I.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 –– № 3. – (1 др.арк).
 127. Чепурко Г.І. Культура в контексті модернізації українського суспільства / В.Є. Пилипенко, Г.І. Чепурко// Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus» 2017. – C.194-197 (0,2 д.а.).
 128. Привалов Ю.О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 2. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія/ В,М, Денисенко, В.Й. Климончук, Ю.О. Привалов. – Київ-Львів: Простір – М, 2017. – 492с. (28,6 д.а.).
 129. Чепурко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні/ В.Пилипенко, Г.Чепурко/ Відп. Ред.. Ю.О. Привалов. – Київ-Львів: Ліга Прес, 2017. – 184с. (10,69 д.а.).
 130. Чепурко Г.І. Соціальний потенціал модернізації української економіки в контексті євроінтеграції/ Чепурко Г.І., Головатюк В.М., Піддубний І.Д.//Мультиверсум. Філософський альманах. Гол.ред. В.В.Лях. Випуск 9-10 (157-158) . К.: 2016 – С.29-43. (0,8 д.а.).
 131. Чепурко Г.І. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Г.І. Чепурко, О.С. Гончарук // «Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук.» - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро. 3-4 червня 2016). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2016. – С. 42-47 (0,35 д.а.).
 132. Піддубний В.А., Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики- перспективи / В.А. Піддубний, Ю.В.Сапелкін // «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті». - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 червня 2016). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – С. 53-56 (0,3 д.а.).
 133. PrivalovYuri.ThePoliticalEliteofUkraine: HistoricalandSociologicalAnalysis / YuriPrivalov, ValeriiPylypenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. - №3.-С.171- 190 (1,2 д.а.).
 134. Чепурко Г. Цивілізацийний вибір: парадигма сенсу і логіка дій. др.арк.) / Чепурко Г., Привалов Ю. /Current IssuesAndProblems Of Social Scince/ Internatioalscienceconference/ - Kielce, June 28-30. – 2016. С.56 – 59. (0,3 д.а.).
 135. Novak I., Chepurko G. The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Ризики зайнятості вразливих груп населення. Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції 22.06.2016. - К.: ІДСД НАН України. – (0,7 д.а.).
 136. Сапелкін Ю. «Знання й ставлення населення до реформ» / Ю.Сапелкін // Доповіді міжнародної конференції «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. С. 93-97 (0,3 д.а.)
 137. Чепурко Г. Цивілізаційний вибір в геополітичній стратегії України/ Піддубний В., Чепурко Г. // Українське суспільство 1992–2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги - К.: ІС НАН України, 2016. – С. –. (0,70 д.а).
 138. Саєнко Ю. Про соціум збірка / Ю.Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 200 с. (12,5 д.а.)
 139. Соціальний капітал: теорія та практика. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 252с. (14,64 д.а.)
 140. Сапелкін Ю. Корупція в Україні: сутність, умови існування, механізми протидії. – Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. – 188с. (10,92 д.а.)
 141. Саєнко Ю.І. Вступ до соціального аналізу (монографія) / Ю.І. Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 362с. (21,04 д.а.).
 142. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській, філософській та політологічній традиціях: колективна монографія / [В.М. Денисенко, І.Ю. Остапець, Ю.О.Привалов]. – Київ – Львів: Ліга – Прес, 2016 – 232с. (13,5 д.а.)
 143. Чепурко Г.І. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір/ Пилипенко В.Є., Сапелкіна О.В., Чепурко Г.І. / Відп. ред. Ю.О. Привалов. – Львів: Простір-М.: 2016. – 130 с. (7,55 др. арк.)
 144. Чепурко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження соціального (Розділ 1. п. 1.1., 1.2., 1.3), Соціальний капітал в турбулентному українському суспільстві (Розділ 2, п 2.1) – С.10–42; 88–99 (2,4 др. арк. ) // Соціальний капітал: теорія й практика / Відп. Ред. Ю.Саєнко. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 255 с.
 145. Сапелкін Ю.В. «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». Доповіді міжнародної конференції. - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. (12,25 д.а.)
 146. Аналитический обзор: здоровье и права сообщества ЛБГТ в Украине/Марцинковская В., Привалов Ю., Трофименко О. и др. – К.:ИС НАН Украины, 2016.-134с. (8,5д.а.)
 147. Cапелкін Ю. Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики- перспективи / Піддубний В.А., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. 2016. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Нові завдання суспільних наук у 21 столітті 17-18 червня 2016 року. - Київ, 2016. С.53-56 (0,25 д.а).
 148. Чепурко Г., Петрушина Т., Соболева Н. Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С.81-101 (1 д.а.).
 149. Чепурко Г. Друкер Пітер Фердинанд – /Історія соціологічної думки. Навчально енциклопедичний словник-довідник. / За наук. ред. доктора соціологічних наук, проф. Пічі В.М.– Львів: Новий Світ-2000, 2016. С. 326-328 (0,1 д.а.).
 150. Чепурко Г. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Чепурко Г., Гончарук О. // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року. – Дніпро: НО Відкрите суспільство, 2016. – С. 42-46 (0,2 д.а.). 
 151. Сапелкін Ю. Знання і ставлення населення до реформ // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю (доповіді міжнародної конференції). -К.:ІС НАН України. – 204 с. – (0,2 д.а.)
 152. Піддубний В.А. Соціальний контекст інтеграції соціуму в глобальну цивілізацію / В.А. Піддубний, Ю.О.Привалов // Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28- 29 жовтня). – (0,35 д.а.).
 153. Піддубний В. Адорно Теодор, Коулмен Джеймс Семуель / В.Піддубний // теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. - 2015. - с.175-181; с. 225-230 (0,8 д.а.)
 154. Привалов Ю. Зимель Георг, Мангайм Карл / Ю.Привалов, В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інстиуту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф. д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2015. – с.76- 87; с.144-151 (1,0 д.а.)
 155. Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір українського суспільства: соціальні координати і ризики/ Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І.// Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 лютого 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 51- 54. – 0,25 д.а.
 156. Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга- прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).
 157. Привалов Ю.О. Цивілізаційний вибір українського соціуму: координати – ризики – перспективи / Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Піддубний В.А. // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 51-55. - 0,4 д.а.
 158. Саєнко Ю.І. Культура в цивілізаційному контексті // Ю.І. Саєнко, Ю.В.Сапелкін // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – С.80-84. – 0,4 д.а.
 159. Чепурко Г.І. Цивілізаційний вибір українського суспільства: раціональність VS турбулентність? / Г.І.Чепурко, Ю.О.Привалов // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 жовтня 2015р.) – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 104-108. – 0,30 д.а.
 160. Чепурко Г.І. Культура, як соціальна координата цивілізаційного вибору українського суспільства/ Г.І.Чепурко // Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 22-23 травня 2015р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015.- С. 36-39. – 0,25 д.а.
 161. Рокицька О.Ю. Соціальний капітал як складова цивілізаційного вибору українського суспільства / О.Ю.Рокицька // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 29-30 травня 2015р.). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 58-61. - 0,25 д.а.
 162. Чепурко Г.І. Соціокультурні ідентичності і цивілізаційний вибір / Г.І.Чепурко // Нові завдання суспільних наук у XXI столітті. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 19-20 червня 2015 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – с.65-67. -0,25 д.а.
 163. Саєнко Ю. Динаміка страху – тенденції на збурення// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С… (0,3 др. арк).
 164. Сапелкін Ю. Суб’єкти корупційної діяльності в Україні / Ю.Сапелкін // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 410 – 420 (0,7 д.а.).
 165. Чепурко Г. Культура і цивілізаційний вибір / Г.Чепурко // Соціальні виміри суспільства. Зб. Наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 164-170 (0,4 д.а.)
 166. ChepurkoG.Access for PIHIV and members of their households to the social protection and its effectiveness /G.Chepurko // Соціологія, теорія, маркетинг. – 2015. - №4. – 1 д.а. 
 167. Чепурко Г. Культурна ментальність цивілізаційного вибору// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С… (0,4 др. арк).
 168. Чепурко Г., Соболева Н. Інтерес громадян України до світу науки // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С… (0,4 др. арк).
 169. Саєнко Ю. Експертні оцінки соціального капіталу/Ю. Саєнко// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1(15). Т.1. - К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.314-319. – 0,4 д.а.
 170. Сапелкін Ю. Корупція і соціальний капітал/ Ю. Сапелкін// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1 (15). Т.1. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.320-328. – 0,8 д.а.
 171. Чепурко Г.І. Цивілізаційний механізм функціонування соціального капіталу в підприємництві / Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В.Лях. – Випуск 6-7 (134-135). – К., 2014. – С.188-202.- 1 д.а.
 172. Саенко Ю.И. Рациональность социальных понятий/Ю.И.Саенко// Социологический альманах. Вып.5. – Минск: «Беларуская навука», 2014. – С.88-102 (0,9 д.а.).
 173. Сохранение и возрождение культурного сектора Полесского региона Украины и Белоруссии: /проблемы и перспективы/ Дмитрук Н.А., Брицина О.Ю.,Саенко Ю.И. та ін.// Социологический альманах. – Вып 5. – Минск: «Беларуская навука», 2014. – с. 393-410 (0,7 д.а.).
 174. Привалов Ю.А. Социальный капитал в нелинейной модели коллектива/ Ю.А. Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин//«Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – С.43-45 (0,2 д.а).
 175. Привалов Ю.А. Феномены социального капитала, неравенства и эксплуатации в нелинейной модели коллектива/ Ю.А Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин// Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф.: м. Київ, 27 червня 2014 р. – К.: Наук. прак. КНЕУ, 2014. – С. 171-172 (0,15 д.а.).
 176. Соціальні індекси: теорія і практика/ Саєнко Ю., Привалов Ю., Чепурко Г. та ін.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. - №2. – С.101-127 (2,0 д.а.).
 177. Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/ Г.Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320 (0,6 д.а.).
 178. Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9, №2. – С.104 – 108 (0,5 д.а.).
 179. Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні /Л.Амджадін, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С.341-353.
 180. Гончарук О. Земельні відносини: час рівноваги/ О. Гончарук// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип. 5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 343-355.
 181. Гендерно-чутливі послуги у сфері ВІЛ/СНІДу: Аналітичний звіт за результатами дослідження/ Трофименко О.В., Галустян Ю.М., Рокицька О.Ю. та ін. – К.: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2013. – 101 с.
 182. Петрушина Т. Якість життя – головний критерій стану суспільства/ Т. Петрушина, Ю. Саєнко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. -№2. – С.117-141
 183. Пилипенко В. Сільські реформи в оцінках громадян України/ В. Пилипенко, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С. 240 – 245.
 184. Сапєлкін Ю. Корупція і хабар в Україні/ Ю. Сапєлкін// українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг./за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.255- 261.
 185. Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.334- 340.
 186. Саєнко Ю. До питання коректності деяких соціологічних термінів/ Ю.Саєнко// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 170-185.
 187. Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг./ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320.
 188. Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.341-353 (0,75 д.а.).
 189. Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.352-359 (0,5 д.а.).
 190. Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 236-242 (0,5 д.а).
 191. Привалов Ю. Політична аксіологія: особистісний вимір/ Ю.Привалов, В.Й. Климончук// Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.234-282 (2,5 д.а.).
 192. Ходорівська Н. Соціальний капітал та зміни життєвої ситуації українців/ Н. Ходорівська// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг // За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – ІС: ІС НАНУ, 2012. – С293 – 298.
 193. Чепурко Г., Привалов Ю. Зміни масової свідомості українців у політико - правовій сфері/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. .д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.128-133.
 194. Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/Л. Амджадін // країнське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.352-359.
 195. Гончарук А. Оценка перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп / О.Гончарук // Соціальний вимір суспільства. 3б.наук.праць. – Вип. 4(15). – К.: ІС НАН України, 2012. – С.106-127.
 196. Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О.Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С. 236-242.
 197. Сапєлкін Ю., Пилипенко В. Освітній простір України у дзеркалі соціології / Ю. Сапєлкін// Українське суспільство 1992-2012. /Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.395-401.
 198. Саєнко Ю. Чорнобиль – Фукусіма: комфортно-споживацький колапс /Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред..д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.199-203.
 199. Amjadeen L.,Honcharuk O. Social practices and legislation in the area of juvenile Delinquecy. – Kyiv: “Lik” LTD, 2011.-168 p. 
 200. Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій/ Н. Ходорівська// Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали/ За ред. д.ек.н – В. Ворони, д.соц. н. М. Шульги. – К.: ІС НАН України, 2011 - С.417-437.
 201. Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації). – К.: ІС НАНУ, 2011
 202. Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій / Н. Ходорівська // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг у 2-х т. Т.1. Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011
 203. Саєнко Ю. Моделі життєдіяльності / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010.
 204. Піддубний В. Перспективи консолідації українського суспільства / В. Піддубний, Г. Чепурко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009.
 205. Саєнко Ю. Консолідація українського суспільства: виклики, ризики, нереалізовані шанси / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009.
 206. Піддубний В. Українські реалії: перешкоди на шляху до глобального простору / В. Піддубний // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008.
 207. Ходорівська Н. Життєві ситуації громадян у макро- та мікросоціальних координатах / Н. Ходорівська // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008.
 208. Ходорiвська Н. 20 рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Нацiональна доповiдь України. - К.: Атiка, 2006. - С. 65-66. - укр.; рос.; англ.
 209. Ходорiвська Н. Досвiд Чорнобилю i культура радiологiчної безпеки // Международный журнал радиационной медицины. Специальный выпуск. Тезисы Интернациональной конф. "Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы. Стратегия их преодоления". - Т. 8 (1). - К., 2006. - май 29 - июнь 3. - С.80-81.
 210. Чепурко Г.I. Зайнятiсть населення: поселенський аспект // Українське суспiльство 1994-2006. - К.: IС НАН України, 2006.
 211. Саєнко Ю.I. Соцiальнi ризики та шанси// Життєвотворчiсть особистостi: концепцiя, досвiд, проблеми. - Запорiжжя: Хортицький навч.-реабiлiтацiйний центр, 2006. - 592 с.
 212. Саєнко Ю.I. Соцiальнi уроки Чорнобилю // Демографiя i соцiальна економiка. - Вип.2. - 2006.
 213. Саєнко Ю.I. Постчорнобильський соцiум: ризики та шанси виживання // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. - 2006. - №4.
 214. Саєнко Ю.I. Соцiальна полiтика щодо подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Нацiональна доповiдь <20 рокiв Чорнобильської катастрофи: погляд у майбутнє>. - К.: Аттiка, 2006.
 215. Саєнко Ю.I. Методичнi рекомендацiї щодо пiдвищення соцiальної активностi мiсцевих спiльнот. - К.: ПЦ <Фолiант>, 2006.
 216. Амджадiн Л.М. Соцiальна полiтика щодо подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // 20рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Нацiональна доповiдь України>. - Роздiл 4. - К.: Атака, 2006. - 224 с.
 217. Гончарук О. Iнформацiйний простiр поселенських структур в Українi // Монiторинг соцiальних змiн. - К.: IС НАН України, 2006.
 218. Пiддубний В.А. Система соцiального захисту та обслуговування постраждалого населення // 20 рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Нацiональна доповiдь України. - К.: Атiка, 2006. - с.55-59.
 219. Ходорiвська Н.В., Саєнко Ю.I., Привалов Ю.О., Амджадiн Л.М., Чепурко Г.I. Методичнi рекомендацiї щодо пiдвищення соцiальної активностi мiсцевих спiльнот. - К.: ПЦ "Фолiант", 2006. - 59 с.
 220. Гончарук О.С. Соцiальна полiтика щодо подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // 20 рокiв Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Нацiональна доповiдь України. - К.: Атака, 2006. - с.21 -25.
 221. Безпека та розвиток чорнобильськихспiльнот: ситуацiйний аналiз. - К.: Iн-т соцiологiї НАНУ, 2006. - 130 с. - укр., англ.
 222. Пiддубний В.А. Соцiальний комфорт та поселенський статус: життєвий вибiр // Українське суспiльство 1994-2006. - К.: IС НАНУ, 2006.
 223. Гончарук О. Роль мiсцевих громад у розвитку виробничої та органiзацiйних сфер уражених територiй // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї / Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005 - С. 134-146.
 224. Саєнко Ю.I. Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї / Чорнобиль i соцiум. - Вип.11. - К.:ПЦ <Фолiант>, 2005.
 225. Амджадiн Л.М.Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Пост чорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї / Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ <Фолiант>, 2005. - С.8-38.
 226. Ходорiвська Н. Культура радiологiчної безпеки крiзь призму Чорнобиля // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005. - С. 204-224.
 227. Аналiтичний звiт за темою: Ситуацiйний аналiз проблеми гендерної рiвностi у сферi працi в Українi. - К.: Центр соцiальних експертиз IС НАНУ, 2005.
 228. ВIЛ/СНIД та iн'єкцiйне вживаннянаркотикiв: пропозицiї щодо забезпечення бiльшої ефективностi профiлактичних програм. Послання до полiтикiв, урядовцiв, усiх осiб, причетних до прийняття вiдповiдальних рiшень. - К., 2005. - 36 с.
 229. Огляд роботи зi споживачамиiн'єкцiйних наркотикiв в Українi в контекстi боротьби з епiдемiєю ВIЛ/СНIД. - К.: Центр соцiальних експертиз IС НАНУ, 2005. - 172 с.
 230. Амджадiн Л., Гончарук О., Кравченко О. Судова система та суди в Українi в оцiнках громадськостi (комплексне соцiологiчне дослiдження). - К.: Прецедент, 2005.- 234 с.
 231. Профiлактика ВIЛ/СНIД та доступ до послуг консультування/тестування у виробничiй сферi: стратегiя тристороннього партнерства. - К.: Iн-т соцiологiї НАНУ, 2005. - 136 с.
 232. Пiддубний В.А. Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи // Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї /Чорнобиль i соцiум. - Вип.11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005. - с.10-15.
 233. Ходорiвська Н.В. Соцiальнi прiоритети нацiональної полiтики подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи / Постчорнобильський соцiум: 20 рокiв по аварiї // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 11. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005. - С. 5-9.
 234. Соцiальнi ризики. / Вiдп. ред.: Саєнко Ю.I., Привалов Ю.О. - Кн 2. - К.: ПЦ "Фолiант", 2004. - 568 с.
 235. Чепурко Г.I. Ринок працi в Українi: проблеми зайнятостi в перiод становлення ринкової економiки. - К.: IС НАНУ, 2004. - 274 с.
 236. Монiторинг епiдемiї ВIЛ/СНIДу. Оцiнка ефективностi протидiї (соцiальний аспект). - К.: ПЦ "Фолiант", 2004. - 416 с.
 237. Соцiальнi та економiчнi наслiдки вступу України до СОТ: експертнi оцiнки/ Вiдп. ред. Ю.Привалов. - Львiв: Українськi технологiї, 2004. - 142 с.
 238. ВIЛ/СНIД в сферi працi. - К.: ПЦ "Фолiант", 2004.
 239. Запорожець Т., Привалов Ю. Феномен утопiї в соцiальнiй думцi. - К.: ПЦ "Фолiант", 2004. - 144с.
 240. Звiт за результатами соцiологiчного дослiдження у Закарпатськiй областi. Поширення ВIЛ/СНIДу на робочому мiстi в контекстi соцiально-економiчного розвитку. - К.: Мiленiум, 2004. - 124 с.
 241. Стратегiї змiн для досягнення гендерної рiвностi у мiсцевому самоврядуваннi в Українi. - К.: 2003.
 242. Стан громадянського суспiльства в Українi: аналiз соцiального конструювання. - К.:2003.
 243. Полiтична та фiнансова роль бiзнесу в парламентських виборах в Українi 2002 року: спроба соцiального дiалогу. - К.: 2003.
 244. Сучасний стан, проблеми та тенденцiї соцiально-трудових вiдносин в Українi: спроба соцiального конструювання. - К.: 2003.
 245. Українське село на зламi столiть. - К.: 2001.
 246. Соцiальнi ризики та соцiальна безпека в умовах природних i техногенних надзвичайних ситуацiй та катастроф / Вiдп. ред.: В.В.Дурдинець. Ю.I.Саєнко, Ю.О.Привалов. - К.: Стилос, 2001. - 497 с.
 247. Тiньова економiка: соцiальнi проблеми неофiцiйної економiчної дiяльностi в Українi. Допов. мiжнар.конф. - К.: 2000.
 248. Приватизацiя сiльськогосподарських пiдприємств в Українi. - К.: 2000.
 249. Соцiальнi проблеми реорганiзацiї сiльськогосподарських пiдприємств. - К.: 2000.
 250. Соцiальна експертиза в Українi: методологiя, методика, досвiд впровадження. - К: IС НАНУ, 2000. - 194 с.
 251. Постчорнобильський соцiум:15 рокiв по аварiї. - К.: IС НАНУ, 2000. - 563 с.
 252. Соцiально-економiчнi наслiдкитехногенних та природних катастроф: експертне оцiнювання. - К.: 2000.
 253. Чорнобиль i соцiум. - К.: IС НАНУ, 1995-2004. - Вип. 1-10. (Издание ВАК, в котором рассматривается широкий круг проблем социально-экологического аспекта).
 254. Проблеми колективно-договiрного регулювання трудових вiдносин в Українi. - К.:1999.
 255. Мiмандусова Г.I. Ринок працi в Українi: тенденцiї та перспективи (соцiально-економiчний аналiз). - К.: IС НАНУ,1999. - 96 с.
 256. Сучаснi проблеми соцiально-трудових вiдносин в Українi (соцiологiчний аналiз). - К.: 1998.
 257. Саєнко Ю., Ткачук А., Привалов Ю. Мiсцеве самоврядування в Українi: проблеми i прогнози. - К.: IС НАНУ, 1997. - 148 с.
 258. Мiсцеве самоврядування в сучаснiй полiтичнiй системi в Українi i Бєларусi // Допов. мiжнар. конф. - К., 1997.

Теми, виконані у відділі:

 "Методологія й методика соціальної експертизи загальнонаціональних і регіональних програм і проектів"(1993-1995 р.)

Ключові слова: соціальна експертиза, соціальна політика, загальнонаціональні проекти, регіональні проекти.

"Соціально-економічні ризики ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На прикладі переселення"(1995-1999 р.)

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальні ризики.

"Методологічні проблеми експертного оцінювання проектування й реалізації соціальної політики в Україні"(1996-1998 р.)

Ключові слова: соціальне проектування, експертиза, експертне оцінювання, соціальна політика, методологія.

"Проблеми функціонування державної служби в Україні: закордонний досвід і обґрунтування методів моделювання механізму державного правління"(1997-1998 р.)

Ключові слова: державна служба, моделювання, державне правління.

"Масова свідомість у постчорнобильску епоху: соціальні очікування й потенціал поведінкової активності різних груп потерпілих"(1999 р.);

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальні ризики/

"Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності"(1999 р.)

Ключові слова: тіньова економіка, неофіційна економічна діяльність, зайнятість, соціальні проблеми.

"Приватизація землі й реформування земельних відносин в Україні" (1999 р.)

Ключові слова: аграрна реформа, земельні відносини, соціальна політика.

"Національна система соціальних показників в Україні" (1999-2000 р.)

Ключові слова: соціальна політика, соціальні показники, громадянське суспільство.

"Забезпечення соціально-інформаційного супроводу впровадження пенсійної реформи в Україні"(2001 р.)

Ключові слова: соціальна політика, пенсійна реформа, громадянське суспільство, трансформаційні процеси.

"Соціальні портрети потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи" (1999-2001 р.)

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальний портрет).

"Дослідження громадської думки киян щодо розвитку процесів у сфері внутрішньої політики й місцевого самоврядування"(Ш кв. 2003 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: електоральні очікування, партійні організації, місцева влада, політичні партії, виконавча влада, виборча кампанія, самоорганізація населення, місцеве самоврядування, електоральний вибір.

"Вплив структур і інституцій гроадянського суспільства на електоральну поведінку населення України протягом виборчої кампанії 2004 року" (I кв. 2004 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: електоральна поведінка, виборча кампанія, законодавча влада, виконавча влада, політичні партії, політичні лідери, соціальні очікування.

"Соціологічний моніторинг соціально-економічних, політичних і соціокультурних процесів в Україні" (I кв.2004 - IV кв.2004 р.)

Ключові слова: громадянське суспільство, суспільна думка, довіра населення, електоральна поведінка, політичні партії, політичні лідери, виборча кампанія.

"Розробка моделей трудової поведінки населення на ринку праці України в умовах функціонування страхової системи соціального захисту населення" (III кв.2004 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: ринок праці, безробіття, соціально-економічний розвиток, критичний ринок праці, соціальне страхування, пенсійне страхування, соціальні наслідки.

"Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайної ситуації й катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи" (I кв. 2002 - IV кв.2004 р.)

Ключові слова: постраждале населення; динаміка соціальних процесів; соціально-психологічні наслідки; життєві ситуації потерпілих; соціальна адаптація; інформаційна модель; моніторинг; ліквідатори; ліквідаційні роботи; правовий статус; умови життя; атомна енергетика, атомна станція, ядерно-енергетична технологія; ризик; зниження ризику; життєво важливі фактори.

"Дослідження стану й спрямованості розвитку громадської думки щодо актуальних проблеми суспільно-політичного життя України й політичної активності населення за підсумками виборчої кампанії 2004 року" (III кв.2004 - II кв. 2005 р.)

Ключові слова: суспільство, громадська думка, президентські вибори, виборча кампанія, законодавча влада, виконавча влада, політичні партії, політичні лідери, соціальні очікування.

"Соціальна динаміка поселенських структур: порівняльний аналіз" (I кв. 2004 - IV кв. 2006 р.)

Ключові слова: поселенська структура, соціальна динаміка, соціальний простір, урбанізація.

"Інтеграційні механізми консолідації українського суспільства в умовах соціальної нерівності&quot; (I кв.2007 - IV кв. 2008рр.).

Ключові слова: інтеграційні механізми; консолідація суспільства; соціальна нерівність.

«Моделі інтеграційних процесів українського суспільства в умовах сучасної глобалізації» (I кв. 2009 - IV кв. 2011).

Ключові слова: інтеграційні процеси, модернізація, глобалізація, соціальних суб&#39;єктів, соціально-політична система, соціальна модель, соціальний потенціал.

"Регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України" (I кв. 2012 - IV кв. 2014 року).

Ключові слова: соціальний капітал, демократичні цінності, соціальні норми, соціальні мережі, довіру, регулятивні функції, самоорганізація.

 «Соціальні проблеми цивілізаційного вибору сучасного українського суспільства» (I кв. 2015 - IV кв. 2017).

Ключові слова: цивілізаційний вибір, соціальні координати, ментальність, ідентичність, культура, історична пам"ять, соціальні ризики.

«Модернізація сучасного українського суспільства» (I кв. 2018 - IV кв. 2020).