Наукові відділи Інституту соціології НАН України


Відділ соціальної психології

Відділ соціальної психології

Дослідження відносин між індивідами і суспільством в контексті соціальних трансформацій.


Відділ соціально-політичних процесів

Відділ соціально-політичних процесів

Вивчення проблем розвитку політичної системи України, формування політичної культури населення, особливостей поведінки громадян на виборах, розвитку демократії.


Відділ соціології культури та масової комунікації

Відділ соціології культури та масової комунікації

Комплексні дослідження проблем соціально-культурного розвитку українського суспільства, використовуючи стратегії кількісного і якісного аналізу соціологічних даних.