Дембіцький Сергій Сергійович

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник

Телефон
063-517-79-83
Email
serg_dem@meta.ua
Дембіцький Сергій Сергійович

Публікації

Автор більше 60 наукових публікацій, з декотрими з яких можна ознайомитися тут:

https://www.researchgate.net/profile/Serhii_Dembitskyi/contributions

Персональній сайт Сергія Дембіцького: http://soc-research.info/

 

 

Біографічна довідка

Закінчив магістратуру Університету «Україна» за фахом «соціальна робота» (2006). Кандидатську дисертацію захистив у Інституті соціології НАН України за спеціальністю «методологія та методи соціологічних досліджень» (2011). Тема дисертаційної роботи - «Теоретична валідизація в соціологічному
дослідженні: методологія та методи». В 2019 році захистив докторську дисертацією на тему
“Розробка та валідизація соціологічних тестів: методологія та практичні застосування”.

Сфера наукових інтересів: якість соціологічної інформації, дослідження змішаного типу (mixed methods
research), розробка та валідизація соціологічних шкал та індексів, соціологічне вивчення індивідуального
благополуччя (психологічний дистрес, соціальне самопочуття) та політичної свідомості (політична культура, геополітичні орієнтації).