Cапелкін Юрій Володимирович

Телефон:
044 255 75 41
Факс:
044 253 23 53
E-mail:
csep@csep.kiev.ua

Публікації

1. “Тіньова економіка та корупція в Україні” Розбудова держави, № 9 – 10, 11 – 12, 1998 р.

2. “Проблеми самоврядування у Києві”, у збірнику “Місцеве самоврядування у політичній системі України та Білорусі” 1998 р.

3. “Тіньова економіка і корупція в Україні: сучасний стан і проблеми боротьби з ними”, збірник “Українське суспільство на порозі третього тисячоліття” 1999 рік.

4. “Теневая экономика и коррупция в Украине”, Международный журнал “Общество и экономика”, № 9, 2001 г.

5. “Тіньова економіка і корупція в Україні: сучасний стан і проблеми боротьби з ними”, Колективна монографія “Українське суспільство на порозі третього тисячоліття”, Київ, 1999 р.

6. “Розвиток тіньової економіки в Польщі і в Україні в пострадянський період”, Збірник “Соціальні виміри суспільства”, м. Київ, 2001 р.

7. “Державна політика відносно до тіньових капіталів”, Збірник “Актуальні проблеми міжнародних відносин”, випуск 26, , 2001 р.

8. “Соціальні проблеми і ціна корупції в Україні”, Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, № 2, 1999 р.

9. “Розвиток тіньової економіки в Польщі і в Україні в пострадянський період”, Соціальні виміри суспільства, випуск 4, Київ, 2001

10. Збірник «Права людини та підзвітність влади в Україні», Київ, 2003

11. “Корупція як фактор ризику для національної безпеки України”, Збірник “Чорнобиль і соціум”, № 10, 2004 р.

12. Монографія “Пенсійна реформа в Україні: тенденції та перспективи”, Київ, 2005

13. «Тіньова економіка як соціально-економічний феномен», Соціальні виміри суспільства, випуск 10, Київ, 2007

14. «Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві», Київ, 2007.

15. «Освітній простір України у дзеркалі соціології», Українське суспільство. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. 2012.

16. «Корупція і хабар в Україні». Українське суспільство. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. 2013.

17. «Корупція і соціальний капітал». Українське суспільство. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. 2014.

18. Сапелкін Ю. Социальные индексы: теория и практика / Ю. Саєнко. Ю. Привалов, Г. Чепурко, А. Гончарук, В. Поддубній, Ю. Сапелкин // Социология: теория, методы, маркетинг, К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. С. 82-101

19. Сапелкін Ю. Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів / Ю.Привалов, Ю.Сапелкін // Результати дослідження. Благодійний фонд «Інтелектуальна
перспектива». 2014. — 84 с.

20. Сапелкін Ю. Суб’єкти корупційної діяльності в Україні / Ю.Сапелкін // Соціальні виміри суспільства, випуск 7 (18), Київ, 2015. —С.410-420.

21. Cапелкін Ю. Культура в цивілізаційному контексті / Саєнко Ю.І., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. 2015. — Київська наукова суспільнознавча організація. – С.80-83.

22. Сапелкін Ю. Корупція в Україні: сутність, умови існування, механізми протидії / Ю. Сапелкін // [монографія]. — Львів, Простір-М. 2016. — 187 с.

23. Сапелкін Ю. Внутрішні переселенці в Україні і громади, що їх приймають / Сапелкін Ю.В. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2016, № 1-2 — С.78-83.

24. Cапелкін Ю. Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики- перспективи / Піддубний В.А., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. 2016. — Київська наукова суспільнознавча організація. – С.53-56.

25. Сапелкін Ю. Корупція як фактор гальмування реформ в Україні / Сапелкін Ю. // Моніторинг соціальних змін. – ІС НАНУ. 2016 р. – C.406-412.

26. Сапелкін Ю. «Знання й ставлення населення до реформ» / Ю.Сапелкін // Доповіді міжнародної конференції «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». Київ. 2016. С. 93-97.

27. Сапелкін Ю. Соціальний капітал: теорія й практика / Ю.Сапелкін // [Монографія колективна]. — Київ. 2016. C. 122-130.

28. Сапелкін Ю. Соціальні фактори модернізації української економіки / Піддубний І.Д., Сапелкін Ю.В., // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences». Kielce: Holy Cross University. 2016. C.153-155.

29. Сапелкін Ю. Проблеми внутрішніх переселенців в Україні / Гончарук О.С., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні виклики в області соціології, психології і політології» 2017. Словаччина. С.36-39.

30. Сапелкін Ю. Політична модернізація у дзеркалі теорії і практики / В.Пилипенко, Ю.Сапелкин // Українське суспільство. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. — К.. : Ін-т соціології НАН України, 2017. С. 395-402.

31. Cапелкін Ю. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації / Привалов Ю.О., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. 2017. — Київська наукова суспільнознавча організація. – С.32-36.

32. Сапелкін Ю. Поведінка населення у контексті модернізації українського суспільства / Сапелкін Ю.В. // Соціальні виміри суспільства, вип. 9 (2). — К. : 2017. — C. 128–142.

Керівник і участник соціологічних досліджень:

33. “Концепція боротьби проти корупції на 1998 – 2005 роки в Україні” на запрошення Міністерства Юстиції України

34. Головний експерт проекту “Тіньова економіка в Україні” (1997 р.) на замовлення Групи Макроекономічної Реформи Гарвардського Інституту Міжнародного Розвитку

35. Головний експерт проекту “Політична еліта країни: проблеми самоврядування” на замовлення Університету штату Індіана та Програми сприяння Парламентові України (1997 р.)

36. Міжнародна конференція “Самоврядування у сучасній політичній системі України та Беларусі” (1998 р.)

37. Моніторинг соціально-трудових відносин в Україні (1998р.) на замовлення Міжнародної Організації Праці та КабМіну.

38. Отримав індивідуальний грант від Інституту відкритого суспільства (м. Будапешт) на дослідження “Соціальні проблеми і ціна корупції в Україні”(1999р.).

39. Головний експерт проекту “Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності в Україні” на замовлення Дому Свободи (США), (1999 – 2000рр.).

40. Брав участь в кількох зарубіжних семінарах з проблем корупції за фінансової підтримки Дому Свободи (США).

41. Брав участь у 10-й ювілейної міжнародної конференції з протидії корупції у Празі (2001 р.)

42. Менеджер проекту “Залучення громадськості до вирішення проблем з корупцією в органах місцевого самоврядування”(на прикладі міст Донецьк, Львів) на замовлення Міжнародного фонду “Відродження” (2001р).

43. Менеджер проекту “Залучення громадськості до вирішення проблем з корупцією в органах місцевого самоврядування” (на прикладі міст Кам’янець-Подільський, Володимир- Волинський, Мелітополь) на замовлення Посольства Королівства Нідерландів (2003 р).

44. Менеджер проекту “Залучення громадськості до вирішення проблем з корупцією в органах місцевого самоврядування” (на прикладі міст Стрий, Мелітополь) на замовлення Дому Свободи (2005р.).

45. Менеджер проекту “Гендерний аспект у місцевому самоврядуванні в Україні” на замовлення Канадсько-українського гендерного фонду(2003-2004 рр.)

46. Менеджер проекту “Пенсійна реформа в Україні” на замовлення Міністерства праці і соціальної політики та Світового Банку (2004-2005 рр.)

47. Менеджер проекту “Наслідки вступу України до СОТ” на замовлення Міністерства праці і соціальної політики України (2004р.)

48. Менеджер проекту “Масштаби корупції в Україні” на замовлення антикорупційної фундації “Межа” (2006 р.)

49. Менеджер проекту «Дослідження громадської думки в межах України щодо діяльності органів Пенсійного фонду України» на замовлення Пенсійного фонду України (2007 р.)

50. Менеджер проекту «Сучасне соціально-економічне становище України» на замовлення Світового Банку (2007 р.)

51. Менеджер проекту «Корупція в органах ЖКГ, охорони здоров’я і СЕС» на замовлення Світового Банку (2008 р.)

52. Менеджер проекту «Дослідження громадської думки в межах України щодо діяльності органів Пенсійного фонду України» на замовлення Пенсійного фонду України (2009 р.)

53. Менеджер проектів: «Якість адміністративних послуг» на замовлення Центру політико-правових реформ (2010, 2011 рр).

54. Менеджер проекту «Соціальні та демографічні детермінанти ризику передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини в Україні» на замовлення ЮНІСЕФ (2012 р.)

55. Менеджер проекту: «Оцінка ефективності роботи світового Банку в Україні» на замовлення Світового Банку (2013 р.)

56. Менеджер проекту «Просування реформ тарифів на енергію» на замовлення Світового Банку (2014р)

57. Менеджер проекту: «Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів» на замовлення USAID (2014-2015рр. )

58. Менеджер проекту: «Консолідація і аналіз якісних і кількісних досліджень в ключових областях, що представляють інтерес для тимчасово переселених осіб» на замовлення Світового Банку (2015р.).

59. Менеджер проекту: «Дослідження якості інформування громадськості та залучення громадян до реформ енергетичних тарифів» на замовлення Світового Банку (2016р.).

60. Менеджер проекту: «Оцінка ефективності роботи Світового Банку в Україні» на замовлення Світового Банку (2016 р.)

61. Менеджер проекту: «Корупція в Україні: експертні оцінки» на замовлення Світового Банку(2017р.).

Біографічна довідка

Закінчів філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченко (1989р.).
Працював викладачем у Ровенському інституті інженерів водного господарства, навчався в
аспірантурі у Київському державному університеті им. Т.Шевченко (1991-1994 гг). З 2004 . – у
ввідділі соціальної експертизи ІС НАНУ, з 2004 р. - провідний соціолог; з 2014 р. – науковий
співробітник. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію.

Сфера наукових інтересів - соціологія політики, соціальна політика; соціальна експертиза; тіньова
економіка, корупція.